Färre men bättre KU-anmälningar, tack.

Vänsterpartiet har KU-anmält regeringen för att den inte är nöjd med hur regeringen hanterar biståndsbudgeten. Varför, går inte att förstå. Riksdagen skulle tjäna på att införa en regel om att KU-anmälningar måste ange vilken paragraf i grundlagen som man menar att regeringen brutit mot.

Många KU-anmälningar är obegripliga. Det är inte svårt att se vad det är anmälarna är arga över. Nästan alltid är det oppsitionen som står bakom anmälningarna och oppsitionen gillar inte regeringens politik. Men KU är inte ett organ som finns till för att ventilera ett allmänt missnöje, utan konstitutionsutskottets granskningar är till för att kontrollera om regeringen brutit mot grundlagen eller inte. Det är respekten för grundlagen som KU ska granska, inte regeringens politik i övrigt. Den vanliga sakpolitiken ska granskas av fackutskotten.

Tyvärr verkar alltfler riksdagsmän vilja anmäla vad som helst till KU, och det är långt ifrån alltid anmälarna anger på vilket sätt de menar att regeringen skulle brustit i respekt för grundlagen. Vänsterpartiets anmälan är typisk för dessa anmälningar. Grundlagen nämns överhuvudtaget inte.

Riksdagen borde göra något för att komma bort från den här typen av okynnesanmälningar. Den här gången är det vänsterpartiet som betett sig på detta vis, men den som går igenom förra mandatperiodens anmälningar ska snart se att de borgerliga ledamöterna inte varit mycket bättre. Ett sätt att bli av med många onödiga anmälningar vore att begränsa rätten att göra anmälningar till de ledamöter som sitter i KU. Då skulle den vanlige ledamot som vill göra en anmälan tvingas gå via en av sina partikamrater, som då skulle kunna kontrollera att anmälan är seriös. Ett ännu enklare sätt vore att riksdagen införde en regel om att en KU-anmälan måste ange vilken paragraf i grundlagen regeringen skulle ha brustit i respekt mot. Därigenom skulle man kunna behålla rätten för varje enskild ledamot att göra anmälningar, men samtidigt bli av med de anmälningar som uppenbart inte har med grundlagen att göra.

Länk till vänsterpartiets KU-anmälan.

_______________________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på: intressant.se.

Ännu mer kommunism på SVT

På fredag är det dags för ytterligare ett program om kommunismen i SVT. En dokumentär med rubriken ”Revolutionens kvinnor” ska visas.

”De var tre av de stora revolutionära ledarna under 1900-talets början – och de var kvinnor. Alexandra Kollontaj, Rosa Luxemburg och Emma Goldman växte upp i samma område, och alla drogs tidigt till socialismen. Men så småningom skulle deras vägar komma att skilja sig åt radikalt. En film om livsval i skuggan av den ryska revolutionen. Av Maria Sleszynska och Lena Einhorn,” skriver SVT.

Själv vet jag inget mer om programmet än så. Trots det tror jag mig ändå veta vad programmet inte kommer att innehålla – en granskning av hur många mord som begåtts i ryska revolutionens namn. Sånt ligger inte för SVT.

_______________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Nu avvecklas den sista sovjetstaten

Nu äntligen påbörjas avvecklingen av den sista sovjetstaten, Sverige. Idag styrs nästan all sjukvård i Sverige enligt sovjetisk modell. Det är planhushållning som gäller. Men nu lättar regeringen på tvångströjan. Förbudet mot privata sjukhus på landsbygden ska avskaffas. Läs här.

Överallt i vårt land finns det små regionala sjukhus där medborgarna kan erbjudas det mesta när det gäller vård. Vi har det så för att alla ska kunna få vård oavsett var man bor. Det är bra. Men det svårföreståeligt varför det bara ska vara landstinget som ska få driva dessa sjukhus. Det gör att de som bor i glesbygden och bara har ett sjukhus att gå till alltid måste bli kund hos landstinget. Annorlunda är det för dem som bor i städerna. Här finns det plats för mer än bara ett sjukhus och här har de socialdemokratiska planekonomerna därför tyckt att det är OK med privata vårdgivare. Privat sjukvård är OK för den som bor i stan, men förbjudet för den som bor på landet. Så ser den socialdemokratiska rättvisan ut. Det är skillnad på folk och folk.

__________________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Vem tror på satanistiska kannibaler?

Vad hände med Uppsala universitets granskning av professor Eva Lundgrens forskning? frågar sig Jan Guillou i Aftonbladet. Efter granskningen har det varit tyst omkring Lundgren och universitetet betraktar ärendet som avslutat. ”Tog Granskningskommissionen på Uppsala universitet verkligen del av de Lundgrenska Blåkullasagorna?” undrar därför Guillou.

Så här ligger det till. Det universitetet kan granska är om en vetenskapsman har brustit i hederlighet eller inte, dvs. om hon eller han fabricerat sina resultat. Det universitetet varken kan eller bör granska är i vad mån en vetenskapsman kommit fram till rimliga slutsatser eller inte.

I Lundgrens fall går det inte att visa att hon ägnat sig åt fusk. Hon har intervjuat personer som berättat helt vansinniga historier om kannibaler och satanister, och hon tror på dessa historier. Detta innebär dock inte att hon har fabricerat sina resultat. Hon ljuger inte om sina intervjupersoners historier. Alltså har hon inte uppträtt ohederligt. Hon kanske är knäpp, men det är skillnad på att vara knäpp och vara ohederlig.

Universitetet varken kan eller bör granska i vad mån en vetenskapsman är knäpp eller inte. Det som är knäppt idag kan vara klokt imorgon, och det som är sanning idag kan vara skrattretande nonsens imorgon. Vi vet inte vad nästa generation av vetenskapsmän kommer att komma fram till. Därför är det oklokt av oss att med maktmedel ägna oss åt renhållningsarbete. Risken finns att näste svenske geni annars berövas det forskninganslag han behövde för att vinna Nobelpriset. Men därmed ger vi också fritt spelrum åt en mängd knäppskallar. Det går inte att göra något åt, och det gör inte så mycket heller. Det bästa sättet att rensa ut dålig forskning är nämligen att låta den komma till tals. Då blir tokerierna exponerade. Det är därför det är tyst omkring professor Lundgren idag. Tack vare uppmärksamheten är det ingen som längre tar henne på allvar.

Länk till Uppsala universitets granskning.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Sveriges förenta stater

Mats Hellström (s), landshövding i Stockholm, skriver idag i DN att han inte tror på idén med nya storlän. Det gör inte jag heller. Det finns problem med den nuvarande länsindelningen, det bestrider jag inte, men problemen är inte större än de som kommunindelningen ger upphov till. Inte heller är de större än de problem indelningen av världen i olika länder är. Det finns ingen perfekt lösning där man lyckas fånga in en georgrafiskt naturlig enhet som dessutom skapar ett effektivt förvaltningssystem.

Vad skall storlänen vara bra för? Får vi effektivare sjukvård om vi slår ihop exempelvis Stockholms, Västmanlands och Uppsala län? Nej, för det har inte med länsindelningen att göra. Sjukvårdens effektivitet har inte med den politiska geografin att göra. Det här ser man tydligt när man betraktar andra länder. Alla länder gör olika. En del tycker att det är naturligt att sjukvården skall ligga på lokal nivå, andra tycker att den skall ligga på riksnivå. På samma sätt är det också med andra politikområden. I vissa länder är polisen kommunal, i andra länder är den statlig. Samma sak gäller skolor, skatter, arbetsmarknadspolitik etc. Alla länder gör olika och ingen kan säga att det ena sättet är bättre än det andra.

Idag spelar landstingen en undanskymd roll i många medborgares medvetande. Sjukvårdspolitik intresserar man sig för, men brukar inte koppla ihop detta med den organisation som kallas landstinget. Förbättrar vi då inte demokratin genom att tydliggöra landstingen genom att göra dem större, med större befogenheter över t.ex. skatterna? Jag tror inte det. Sverige är ett litet land. Ett stort land som USA behöver starka delstater för att fungera, men Sverige är ju inte ens hälften så stort som de största amerikanska delstaterna. Vi har inget behov av att göra om vårt land till en federation. Det blir inte mer demokratiskt och inte mer effektivt. Någon naturlig samhörighetskänsla finns inte heller inom de tänkta storlänen. Redan de nuvarande länen har dålig samhörighetskänsla. De flesta svenskar använder ju som bekant landskapen för att beskriva varifrån i landet man kommer.

Trots detta skall det bli intressant att läsa vad Ansvarskommittén kommer fram till. De konsultrapporter som hittills producerats har dock dessvärre inte imponerat. Framför allt har jag saknat jämförelser med andra länder. Men det kanske kommer?

Uppdatering 11/12.

Mats Svegfors svarar Hellström i DN. Ett av Svegfors argument för en annan regional indelning är att andra länder har genomfört en sådan förändring. Hur vet han det? Såvitt jag vet har Ansvarsutredningen inte gjort några jämförande analyser. Börja gärna med att titta på Frankrike, som har infört en ny regional indelning, ovanpå sin gamla länsindelning. Frankrike styrs idag på 5 olika nivåer. EU, nationalstaten, regionen, länet och kommunen. Är det detta system Ansvarskommittén vill införa i Sverige?

_______________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.