Danielssonaffären avrundas

I och med de senaste uppgifterna om Lars Danielssons internettrafik under annandagen skulle vi kunna avrunda affären. Jag har skrivit om den här historien flera gånger och stundtals varit mycket irriterad. Men nu tycker jag att vi fått ett bra slut. Det jag ville var att någon oberoende person skulle gå igenom alla dokument, dvs. alla uppgifter om vem som gjort vad, inte minst då internettrafiken. Nu har detta slutligen gjorts.

Att Danielsson inte talat sanning är självklart besvärande för honom och även för hans förre chef, som ju i viss mån faktiskt spelade med i charaden. Trots det tycker jag inte vi behöver älta skuldfrågan ännu en gång. Att inga av de uppgifter Danielsson lämnat till katastrofkommissionen eller KU kan bekräftas är pinsamt nog och ett tillräckligt straff i sig.

Däremot finns det anledning att vara kritisk mot två andra grupper av personer. Den förra majoriteten i KU och chefstjänstemännen i Statsrådsberedningen. Frågan om man inte borde undersöka inloggningsfilerna på datorerna ställdes faktiskt av den borgerliga minoriteten i KU förra året, men blockerades av majoriteten. Att sossarna inte stoppa granskningen av sina partivänner kan man kanske förstå, men varför ville inte vänsterpartiet och miljöpartiet veta sanningen?

Jag är också kritisk mot chefstjänstemännen på Statsrådsberedningen som enligt mitt tycke varit mer än nödvändigt lojala mot den politiska ledningen. Tjänstemännen har ”rutinmässigt” raderat telefonlistor och datakommunikation, och inte varit öppna med att berätta för katastrofkommissionen och KU vilket material som faktiskt funnits tillhands. Så lojal att man förstör och undangömmer värdefullt material måste man inte vara. Tjänstemännens lojalitet måste ju i första hand alltid ligga hos författningen. Om det är uppenbart att den högsta statsledningen försöker vilseleda folket har en tjänsteman en grundlagsskyddad rätt att skvallra för media.

______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dags att visa bokföringen

Till skillnad från mitt parti, tycker jag det är dags att vi i Sverige inför en lag som säger att alla partier måste redovisa sina inkomster. Finansieringen av partier och valrörelser är en demokratisk plåga. I stort sett alla demokratier har haft problem med skumma bidragsgivare. Både till höger och till vänster har partier varit inblandade i olika skandaler.

I Sverige har vi lyckligtvis varit skonade från dessa problem. Orsaken är partistödet. Många av mina partivänner gillar inte partistödet eftersom man tycker att det i sig är korrumperande. Det kanske det är, men faktum kvarstår att helt privat finansiering är ännu värre.

Jag tror inte heller att mitt parti har något att förlora på att visa upp varifrån pengarna kommer. För lagen kommer ju att gälla för socialdemokraterna också och då kommer vi äntligen att få se hur mycket pengar LO skänker till partiet. Det vet vi idag inte. Socialdemokraterna vill nämligen inte redovisa hur stora bidragen är. Det socialdemokraterna redovisar är bara hur mycket LO bidrar med till valrörelsen. Hur mycket pengar som slussas över från LO till partiet för den vanliga verksamheten berättar man inte.

Läs gärna socialdemokraten Jonas Morians inlägg i ämnet. Man undrar dock varför han inte diskuterar sitt eget partis ovilja att öppna bokföringen.

Den osynliga bloggen har en läsvärd replik till Morian.

___________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Ny uppfinning vid Örebro universitet: Hjulet

En forskargrupp vid Örebro universitet har kommit fram till att barn som får lära sig rätt och fel när de är små löper mindre risk att bli kriminella när de kommer upp i tonåren. Otroligt, eller hur? Ja, alltså inte resultaten, utan att man överhuvudtaget forskar på ämnet. Vi lever i en märklig tid när vi måste ha vetenskapsmän som förklarar för oss att uppfostran är bra för barnen.

Jag fattar faktiskt inte hur någon kan tycka sig behöva genomföra vetenskapliga studier för att konstatera något människor känt till i flera tusen år. Ännu mindre fattar jag hur en redaktion som Dagens Eko kan tycka att detta är en nyhet.

Nu väntar vi med spänning på nästa uppfinning från Örebro universitet. Ryktet säger att man har uppfunnit något som kallas för ”hjulet”.

________________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Tack Povel!

Låtskrivare, musiker, författare, komiker. En av Sveriges allra bästa artister har lämnat oss. Det är ledsamt.

04.03.07.povel5.jpg

Ett överväldigande stort tack till dig Povel! Vi har dina låtar, dina skivor och dina filmer. Även om du lämnat oss kommer du att sprida glädje bland oss länge än!

Majlard har rätt

Till skillnad från många andra instämmer jag i Jan Majlards uppfattning att domslutet som avgjorde landskampen mellan Sverige och Danmark var en överreaktion. Straffet mot danska landslaget var orättvist.

Det är en grundläggande princip för vårt rättstänkande att ett straff inte ska drabba någon annan än den skyldige. I det här fallet är det inte så. Det var ingen ur danska landslaget som angrep domaren, utan en supporter. Har landslaget ansvar för honom? Hemmalagets organisation, dvs. danska fotbollsförbundet, ansvarar visserligen för säkerheten, men hur långt sträcker sig ansvaret? Det finns alltid en risk att supportrar tar sig in på plan. Det går inte att skydda sig mot allt.

Dessutom var det vid tillfället för brottet oklart om supporten ifråga verkligen var dansk. Han hade en dansk tröja på sig och talade danska. Fastställde domaren identitet och nationstillhörighet på den här personen innan han fattade sitt beslut? Jag tror inte det. I praktiken skulle alltså denne person, som såg ut som en dansk, kunnat ha varit vem som helst. Det har ju också visat sig att han faktiskt var bosatt i Sverige. Om nu Danmark ska göras ansvarig för händelsen måste man ju fastställa att förrövaren verkligen är dansk.

Vidare undrar jag vad som hade hänt om rollerna hade varit omvända, att det var Danmark som hade fått sig tilldömt en straff i slutminuterna och det hade varit en svensk supporter som hade rusat in på plan. Hade domaren gjort Danmark till matchvinnare då? Sverige var ju bortalag och således inte ansvarigt för säkerheten på arenan. Skulle Sverige då ändå ha straffats?

Vilket ansvar ett landslag har för sina supportrar är inte en enkel fråga att svara på. Det är inte självklar att danska landslaget ska stå till svars för vad varje enskild supporter av flera tusen hittar på.

____________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.