Nya moderaterna, inte så nya som man tror

I dagarna har moderaterna stämma. ”Fortsatt förnyelse” är temat. Mycket av sakinnehållet har förändrats sedan 2002, och mer är att vänta, men hur är det med de grundläggande idéerna?

I den för moderaterna viktigaste frågan, jobben, skulle jag säga att den inte har ändrats alls. Möjligen innebär ”Nya moderaterna” snarare en återgång till partiets äldsta tid. Så här stod det i partiprogrammet från 1919:

Den svenska högern ser i arbetet det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Den enskilde måste lära att lita till sig själv. Det allmänna bör stödja honom i hans strävanden att genom eget arbete skapa sig en tryggad ställning.

Vad är detta om inte en klockren beskrivning av syftet med jobbavdraget?

______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dummaste kommentaren hittills om kärnfamiljen

Den dummaste kommentaren hittills om värdet av den traditionella kärnfamiljen står forskarna Fanny Ambjörnsson och Ingeborg Svensson för på Brännpunkt. Som många andra som vill argumentera för samkönade äktenskap anser de sig behöva angripa den traditionella familjen. Med sina vetenskapliga titlar i pant slår de fast:

Kopplingen mellan biologiskt ursprung och omsorg är … inte empiriskt grundad.

Det är naturligtvis ett fullständigt bisarrt påstående, som strider mot förnuft och erfarenhet. Dock kan det stämma att det inte finns några empiriska studier i ämnet. Det brukar nämligen inte forskas så mycket på självklarheter.

Att det finns unika band mellan biologiska föräldrar och deras barn, som gör att de biologiska föräldrarna, allt annat lika, är barnets bästa uppfostrare, måste ses som en självklarhet tills något annat kan bevisas. Med bevis menar jag inte lösryckta berättelser om enskilda elaka föräldrar, utan en längre serie av empiriska studier, i flera länder, i olika kulturer, vid olika universitet och under lång tid.

Någon sådan vetenskap, som bevisar hur onödiga de biologiska föräldrarna är existerar inte. Alltså är min och många andras ”förutfattade mening”, nämligen att biologiska föräldrar är något fantastiskt för ett barn att ha, den hittills klokaste uppfattningen om barns bästa som historien känner.

_______________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Varför är spädbarnsmord inte riktiga mord?

Jag vill fortsätta på temat om barns rättssäkerhet. Fortfarande är vår samhälle oerhört diskriminerade gentemot barn. Att tala om ofödda barns rättigheter är i det närmaste omöjligt, för den som inte vill bli brännmärkt offentligt. Men även födda barn anses av vårt samhälle som mindre värda.

Det mest flagranta exemplet på detta hittar man i brottsbalken. Om mord står det att den som berövar en annan livet ska dömas till minst tio års fängelse, och om det är dråp ska det bli minst sex år i fängelse. Men det här gäller inte för spädbarn. För i samma lag står det:

3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i
svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.

En kvinna kan alltså slå ihjäl sitt nyfödda barn utan att det kallas mord. Det heter istället ”barnadråp” och kan inte straffas hårdare än med sex års fängelse.

Är det någon som tror att en liknande lagtext skulle accepteras gentemot någon annan grupp i samhället? Vad skulle hända om lagen sa att en man som slagit ihjäl sin hustru medan han befunnit sig i ett ”upprivet tillstånd eller svårt trångmål” ska få ett mildare straff, och att rubriceringen inte ska vara mord utan ”hustrudråp”? En sådan lag skulle aldrig accepteras. Ingen vettig människa kan ju tycka att ett ”upprivet tillstånd” är en giltig ursäkt för att slå ihjäl någon.

Hur kan vi ha en lag som dömer ut mildare straff för mord på spädbarn? Moraliskt sett är det obegripligt. Varje människoliv ska ju värderas lika.

Däremot är det inte svårt att förstå varför det har blivit på det här viset. Vuxna har mer makt än barn, och som alla andra maktägande grupper ser de i första hand till sina egna intressen. Detta gäller tyvärr även samhällets allra snällaste grupp – mammorna. Samtidigt tror jag att den dag samhället får upp ögonen för hur felaktig denna lagtext är kommer också mammorna att vara den grupp som först av alla begär att den ska ändras.

_______________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Pappan våldförde sig på dottern, men friades av hovrätten

23 oktober förra året kom en mycket märklig dom. En pappa som hade avancerat sex med sin åttaåriga dotter friades från våldtäkt. 1 oktober i år fastställde hovrätten domen. Det var inte våldtäkt, eftersom pappan sov.

Ett mål av detta slag är oerhört svårt att yttra sig om. När det gäller barn är sekretessen omfattande och den dom som jag kunnat ta del av är inte den fullständiga. Trots det är jag ändå kritisk.

Spontant förefaller det nämligen fullständigt orimligt att en man kan genomföra ett flertal grova sexuella handlingar (analsex, oralsex) mot en åttaåring i sömnen. Det finns människor som lider av en sjukdom som gör att de initierar sex med andra (eller sig själva) i sömnen. Den här mannen var dock 37 gammal när händelsen inträffade. Om han nu hade denna sjukdom borde det ju ha visat sig tidigare.

Vare sig i tingsrättens eller hovrättens dom står det dock något om bevisningen på den här punkten. Hur vet vi att mannen verkligen sov? Jag har som sagt inte läst den fullständiga domen, och det kanske framgår där, men hur ska vi medborgare kunna lita på rättsväsendet om vi inte får veta hur domstolen kommit fram till sitt beslut?

Även om domstolarna inte har kunnat gå in på detaljer hade de kunnat säga något om vilken typ av bevisning som legat till grund för slutsatsen att mannen verkligen sov. Nu säger domstolarna ingenting. Det är inte hållbart. I ett så viktigt fall som detta är måste vi för rättsäkerhetens skull få veta mer. 

Är det inte också märkligt att det inte blivit en större sak av detta i media? TT skickade ut en notis några tidningar plockat upp, men varför har det inte blivit någon debatt? Ska man kunna skylla på att man sov och sen gå fri från våldtäkt?

_______________

Källor:
Hudiksvalls tingsrätt, 23/10 2006, mål B 1600-XX.
Hovrätten för nedre Norrland, 1/10 2007, mål B 1221-XX.
(Skriver inte ut målnr. fullständigt. Domarna är offentliga, men den som är nyfiken får själv anstränga sig för att leta rätt på dem.)

_______________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.