Är det konst? Ja, men olaglig.

Som konst betraktat tycker jag det är en ganska kul grej att spela självmordsbenägen psykpatient för att se vad som händer. Det finns en dramatisk poäng i det. Däremot är det också självklart olagligt och jag hoppas att det går till åtal.

Jag tror att det är ganska säkert att konstnären Anna Odell kommer att bli fälld för sitt påhitt att spela psyksjuk och låta sig tas in på S:t Görans psykaakut i Stockholm. SvD listar brottsmisstankarna: ”Falsklarm, misshandel, försök till misshandel, ofredande, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och oredligt förfarande.”

Nu kommer vi att under någon veckas tid diskutera frågan om detta är konst eller inte. Pannor kommer att läggas i djupa veck. Intellektuella förståsigpåare kommer att sitta i TV och vara förbryllade över frågan om vad gränserna går för vad som ska kallas konst. På DN:s kultursidor kommer det slås fast att konsten inte har några gränser och att de som påstår det är förstockade stofiler, att vi måste frigöra oss från förtryckande borgerliga konventioner osv. Bla, bla, bla, bla. Allt har vi hört förut.

Det är klart att man kan kalla Odells tilltag för konst. Det spelar ju ingen roll vad man kallar det. Det är olagliga handlingar i alla fall. Man kan inte slå någon medvetet och sen hävda att man är oskyldig därför att det skulle vara en del av ett konstverk. Konstverk kan vara olagliga. Svårare än så är det inte.

__________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , . Pingat på intressant.se.

KG Hammars teologi förklarar varför antisemitiska biskopar släpps in i Svenska kyrkan

Med anledning av Uppdrag gransknings reportage om svenska kyrkor som öppnat dörren för katolska sällskapet SSPX och därmed lyckats få in en antisemitisk biskop, kom jag att tänka på ett berömt citat av förre ärkebiskopen KG Hammar:

Jag tror inte på gränssättning. Har man samma centrum behövs det inga staket. Det blir helt enkelt inte så himla viktigt var gränserna går.

Nu ser vi resultatet. Utan staket kan man inte hålla antisemiterna borta. Tack för det KG!

Med rätta frågar sig många hur kyrkan kunnat vara så blåögd att den släppt in en livs levande antisemitisk biskop, som bara till för någon dag sedan också var bannlyst av påven och inte tillåtits fira mässa i katolska kyrkans egna kyrkobyggnader.

Svaret är att man följer KG Hammars teologi om att det inte finns några staket. Det är ingen slump att det blivit så här utan resultatet av en teologi som går ut på att allas uppfattningar om Gud är rätt på samma gång. Därför har inte någon rätt att ifrågasätta någon annans sätt att tro. Den som säger: ”Jag tror att du tänker fel” till någon annan kränker denne. Alla har rätt, fast på sitt sätt. Ingen har fel, och därför måste kyrkan tillåta allt.

KG Hammar är inte den ende som predikat detta budskap, utan det är tyvärr utbrett inom Svenska kyrkan. Hammar bär dock ett särskilt ansvar eftersom han som ärkebiskop mer tydligt än någon annan sett till att detta blivit Svenska kyrkans nya dogm.

Som tur är finns det ett alternativ till Hammars ideologi, och det är att vara traditionalist. Med det menas att man så långt som möjligt ska försöka att upprätthålla en teologisk gemenskap med tidigare generationer. Det betyder inte att man inte tänker nytt, men att nya idéer måste tävla med gamla. Alla idéer är inte lika bra. Allt ska därför inte accepteras. Som traditionalist är man på så vis bättre förberedd när ett konstigt katolskt sällskap knackar på dörren och vill låna kyrkan. Man vet att man kan säga nej och man vet varför.

___________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Hamas och Stalin

Att Hamas avskyr Israel kan jag förstå. Jag kan till och med i viss mån förstå att man hatar judar, eftersom 80 procent av israelerna är judar. Men jag kan inte förstå, på något vis, den likgiltighet man uppvisar mot sina egna bröder och systrar.

Utdrag ur Cecila Uddéns intervju med Hamassoldaten Abu Ahmed:

Jag (Uddén) frågar om det inte snarare är en soldats uppgift att skydda civilbefolkningen, känner du ingen skam och ånger över att så många civila dog utan att ni lyckades rädda dem?
– Nej, svarar han, jag känner ingen skam, jag tänker på kriget med stolthet och värdighet. Martyrerna finns hos Gud och hade det inte varit för oss inom motståndsrörelsen hade ännu fler dödats.

Det är aldrig rätt att hata någon människa, men hat gentemot sin fiende kan man förstå. Det är en mänsklig känsla. Att anse att man har rätt att offra sina bröder och systrar (istället för sig själv) är inget annat än svineri. Det är skamligt. Hur ska man kunna uttrycka sitt stöd för palestiniernas sak när deras företrädare resonerar som Josef Stalin? Stalin resonerade precis på samma sätt som Hamas under slaget vid Stalingrad. Civilisterna skulle offras.

(Och nej, nej, nej och åter nej. Jag är ingen Israelkramare bara för att jag kritiserar Hamas. Situationen är inte svartvit.)

_______________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.

Prästen i Varnhems egna ord om Uppdrag gransknings vinklade reportage

Markus Hagberg, präst i Varnhems församling, som utpekats som en av dem som godtroget låtit sig luras att öppna sin kyrka för det påstått högerextrema katolska sällskapet SSPX, kommenterar här på min blogg Uppdrag gransknings reportage:

GRANSKNING ELLER FÖRVANSKNING?

Media, som ibland kallas för den tredje statsmakten, befinner sig i en kris. Ett av demokratins kännetecken är att media tillåts utöva en granskande uppgift. För att denna granskning skall bli trovärdig krävs att det just är granskning och inte vinkling, drivande av åsikt osv. En förtroendeproblematik uppstår då media inte bara granskar utan också tar sig friheten att styra dagordningen, tillverkar sina egna nyheter vilka sedan gör anspråk på att korrekt beskriva verkligheten. I långa stycken har dagens media lämnat den granskande och rapporterande funktionen för att istället ta sig rollen som både åklagare och domare.

Ett horribelt exempel på falsk rapportering är Uppdrag gransknings senaste avslöjande: Svenska kyrkan hjälper en högerextrem katolsk gruppering att etablera sig i Sverige. Och brottet är detta: några präster i Svenska kyrkan har i god tro upplåtit sina kyrkor till det ändamål som kyrkorna är resta för, gudstjänst. Genom att mässan firas på latin enligt tridentinsk rit, tänks alltså högerextrema och antisemitiska åsikter vinna insteg i Sverige.

Detta är absolut inget försvar för SSPX, och egentligen heller inte ett försvar av Svenska kyrkan eller de av oss präster som upplät våra kyrkor, utan en uppmaning till hederlig journalistik.

Ingen människa med förnuftet i behåll, allra minst en kristen, kan stödja grupper och åsikter som förtar människor deras skapelsegivna människovärde, och man gör klokt i att inte beblanda sig med sådana element. Men när nu frågan kom gällde saken ingen politisk verksamhet utan mässans firande. Hade de extrema åsikter, som enligt vad vi vet idag kan sättas i samband med medlemmar av och sympatisörer till SSPX varit kända, då hade besluten blivit annorlunda.

Att biskop Williamsons uppfattningar kring utrotningen av judar nu blivit framdragna i ljuset är bra, men att i samma veva utmåla Svenska kyrkan som biskopens stödtrupp, det är med förlov sagt, att dra det hela ett par steg för långt. Detta är inte granskande journalistik. Detta är att vilseleda, att presentera en falsk bild av verkligheten.

SVT gör en stor sak av att mena sig producera fri och oberoende television. En sådan deklaration är också förpliktigande.

Markus Hagberg

Ett utdrag ur Uppdrag gransknings intervju med Markus Hagberg finns på Aftonbladets hemsida. /Stefan

__________________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , . Pingat på intressant.se. Knuff

Sverigedemokraterna inget hot för Alliansen i riksdagen

Dagens SIFO kom med glädjebud. Oppositionens överläge i opinionen är nu nere i knappa sex procentenheter. Men hur ska man se på det faktum att Sverigedemokraterna nu ligger stadigt över 4-procentstrecket?

Med 4 procent av rösterna kommer sd in i riksdagen och får en vågmästarställning. Hur stort problem är det? Efter att ha funderat lite är jag inte längre orolig över en sådan utveckling. Att småpartier ska kunna få en vågmästarställning har jag aldrig gillat, men i sd:s fall kan jag inte se hur de ska kunna utnyttja denna.

Partiet har utmämnt socialdemokraterna till sin huvudfiende. Föraktet är ömsesidigt. Ingen inom vänstern kommer att vilja göra upp med sd om någonting. Sd vill inte göra upp med vänstern heller.

Alliansen behöver därför inte göra någonting när det gäller Sverigedemokraterna. I riksdagen kommer sd att vara tvungna att välja mellan vänsterkartellen och alliansen, och eftersom man redan svurit på att inte ha med vänstern att göra återstår bara att stödja alliansen.

Sverigedemokraterna kommer att bli lika isolerade som vänsterpartiet var tills Mona Sahlin bjöd in dem till samarbete. Göran Persson brydde sig aldrig om vad vänsterpartiet tyckte i några frågor. Varför skulle han göra det? För vänsterpartiet var det ju omöjligt att göra upp med något borgerligt parti. På samma sätt kan Fredrik Reinfeldt ignorera Sverigedemokraterna även om partiet tar sig in i riksdagen.

Det parti som på allvar borde bekymra sig om Sverigedemokraternas framväxt är socialdemokraterna. Det är från dem väljarna kommer och det måste ju svida i den socialdemokratiska själen att gamla väljare plötsligt kan vara Sverigedemokrater.

________________________________
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , . Pingat på intressant.se.