Försvarspolitiska fantasier, SD i Almedalen

Idag är det Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Jag var därför och lyssnade på en kort presentation av partiets försvarspolitik på morgonen. SD har onekligen en helt egen försvarspolitik. Vi ska tillbaka till 50-talet.

Kärnan i SD:s försvarspolitik är att man vill återinföra värnplikten, ett försvarsanslag på 2 procent av BNP, skapa en nordisk försvarsallians, bara köpa svensk försvarsmateriel och behålla ”neutraliteten”.

Och vad är det för fel med det? Är det inte så Sveriges försvar alltid har sett ut? Jo, bortsett från en nordisk försvarsallians som vi aldrig har haft är SD:s modell den som Sverige hade under kalla kriget.

Men kalla kriget tog slut 1991. Hela det försvarssystem som vi hade då är avvecklat. Nästan alla fasta försvarsanläggningar är avvecklade som t.ex. kustartilleriet. De finns inte kvar. Annat som också har försvunnit är mobförråd, flygbaser och generaler som vet hur man leder ett invasionsförsvar, m.m. Alla drömmar om att återgå till det gamla är hopplöst orealistiska.

Gustav Kasselstrand, SDU:s ordförande, gick till och med så långt att han inte bara ville ha värnplikt, utan allmän värnplikt för både kvinnor och män. Mönstring och inkallelse av varje årskull. Och med tanke på att både kvinnor och män ska kallas in så betyder det att SDU vill ha ett försvars som i antal soldater räknat är dubbelt så stort som under kalla krigets dagar.

Orealistiskt är också att vi skulle kunna få till en nordisk försvarsallians. Danmark och Norge har aldrig velat bilda en sådan och det kommer inte heller att ske. För dem är Nato alliansen.

Mikael Jansson, SD:s försvarspolitiske talesman, menade att man kanske åtminstone skulle kunna ha en gemensam nordisk försvarsplanering. Men vilken skulle hotbilden vara?

Den hotbild som finns i vårt närområde riktar sig främst mot de baltiska staterna. Vi har bara två problemländer i området och det är Ryssland och Vitryssland. Och det är i gränstrakterna mellan de baltiska staterna och Ryssland och Vitryssland (som är i allians med varandra) som det kan uppstå problem. På vilket sätt är en nordisk allians ett svar på det?

Men den absolut svagaste punkten i SD:s försvarspolitik handlar givetvis om pengar. Man vill fördubbla försvarsanslaget. Varifrån pengarna till detta ska tas fick vi inte veta idag, men jag misstänker att svaret är det gamla vanliga: minskar man invandringen får man pengar över till allt. Dagen till ära har man ju också berättat att man vill ge kommunerna extra pengar för att ge kommunalanställda rätt till heltid. Minskad invandring är SD:s egen sedelpress.

_____________________
Pingat på intressant.se.