Efter DÖ: Dags för en ny regering

Om tillströmningen fortsätter i den takt som är nu kommer Sverige i slutet av december ha tagit emot över 150 000 asylsökande, förklarade statsministern på sin presskonferens på fredagen. Decemberöverenskommelsen är historia. Från och med nu gäller ett nytt fokus: Hur får vi stopp på asylströmmen? Vilken ekonomisk politik ska vi driva för att så många nyanläda invandrare som möjligt kommer i arbete så snart som möjligt?

Det var symboliskt att Kristdemokraterna röstade ja till att överge decemberöverenskommelsen samma dag som regeringen höll presskonferens och försökte rädda den lilla skärva av förtroende den har efter att ha kört flyktingpolitiken i botten.

Det finns ingen möjlighet för Sverige att ta emot 150 000 asylsökande, bevilja 70 procent av dem permanent uppehållstillstånd och rätt att ta emot anhöriginvandrare, och samtidigt tro att vi ska kunna ha en välfärdsstat finansierad med höga skatter. Nästa år kan det komma ytterligare 150 000.

Jag har nyliberala vänner som vill avskaffa all reglerad invandring. Men de är också öppna med att de vill avveckla välfärdsstaten. Denna nyliberala dröm ser nu ut att gå i uppfyllelse. Märkligt nog är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ligger bakom. Inte med avsikt utan genom inkompetens.

Löfven sa på presskonferensen att han är för en reglerad invandring, men siffrorna talar ju för det motsatta. Varningsklockan började ringa redan förra året, men Löfven och hans koalitionspartners har inte velat lyssna. De har istället sagt att alla som varnar för den ökade asylströmmen är rasister. Nu skördar Löfven vad S och MP själva har sått.

Vad gör vi? Decemberöverenskommelsen är inte längre relevant. Den kom till i ett läge där det ansågs viktigare att isolera SD än att försöka lösa själva asylfrågan. Så är inte fallet längre.

Jag tror att vi måste få ett stopp på asylströmmen. De asylsökande söker sig till Sverige eftersom de ryktesvägen har hört att det är lättare att få uppehållstillstånd här och att vi har bättre ekonomiska villkor än andra. Varför ska man försöka stanna i Danmark, ett land som precis har halverat sin ekonomiska ersättning för alla asylsökande? Eller Tyskland som kommer att ersätta fickpengarna med matkuponger och som inte beviljar permanenta uppehållstillstånd?

För att förstå hur mycket 150 000 är kan det vara värt att jämföra med hur många asylsökande det var som EU alldeles nyss satt och förhandlade om. Det var 120 000. EU satt alltså i flera dagar och förhandlade om en mindre mängd asylsökande för hela EU än vad vi, av statsministerns uttalande att döma, kommer att ta emot på bara ett år. Kom ihåg att vi tog emot 81 000 förra året också.

I nästa steg måste allt fokus ligga på att skaffa fram jobb. Sverige har en arbetsmarknadspolitik som går ut på att vi ska försöka avskaffa alla lågbetalda jobb genom att automatisera så mycket som möjligt och genom att utbilda människor så att de kan få de bättre betalda jobben. Jag tror inte att det räcker utan att det också måste finnas jobb för dem som knappt kan någon svenska alls och inte vill eller kan skaffa sig vidareutbildning.

Vem ska då genomföra detta? Det kan inte bli den regering som sitter nu. Den har inte ett tillräckligt parlamentariskt underlag. Den törs fortfarande inte tala om att asylströmmen till Sverige måste minska, eftersom den är rädd för att bli kallad för rasister, och den har inga som helst planer på att genomföra några stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden.

Men tro nu inte att jag förespråkar ett samarbete mellan alliansen och SD. Nej, SD har ju en ekonomisk politik som liknar sossarnas, med höga skatter osv. (förutom att partiet dessutom har en otrevlig och splittrande ideologi). Jag kan i detta läge tänka mig antingen en alliansregering i minoritet med SD:s passiva stöd (på samma sätt som under förra mandatperioden) eller, om SD blockerar detta, en S+M-regering.

Jag säger inte att jag har tänkt färdigt på denna fråga, men vi kan inte ha den regering som vi har nu. Haveriet med asylpolitiken har visat detta. Decemberöverenskommelsen har fallit och vi behöver en helt annan ekonomisk politik än den regeringen vill driva och vi behöver den redan imorgon, inte efter nästa val.

___________________

Pingat på intressant.se.

 

Så löjligt är det att försvara kommunisthyllande konst

Jag vill inte ha kommunisthyllande konst i mitt vardagsrum. Alldeles nyss blev jag intervjuad av UNT om min kampanj mot Uppsala kommuns DDR-konstverk i Carolinabacken. Men som det ofta är kommer man på de bra sakerna att säga i efterhand. Jag bryr mig inte så mycket om vad bildkonstnärer vill göra. Om de vill hylla mördardiktaturer så kan de väl få göra det. Men frågan är varför jag ska behöva stå ut med det i mitt finrum.

För er som inte bor i Uppsala: Carolinabacken är mitt i det historiska och akademiska Uppsala. Det är härifrån SVT en gång om året visar bilder på den berömda mösspåtagningen som sker klockan tre på valborgsmässoafton. Det är alltså stadens gemesnamma finrum. Precis just här har Uppsala kommun satt upp ett konstverk på en transformatorbyggnad. Konstverket är en kopia av en stor muralmålning i Berlin från DDR-tiden. På plats i Berlin är verket ett minne över en ond tid. Flyttat till Uppsala framstår det dock endast som en glorifiering av DDR-diktaturen.

Arg över detta gjorde jag idag på förmiddagen ett par bilder, som jag la ut på Facebook, som visar hur galet det är med totalitär konst. Dessutom passade jag på att raljera över hur kulturnämnden och kulturförvaltningens tjänstemän har försökt försvara sitt beslut.

Man talar om att det ska finnas ett armlängds avstånd mellan politiken och konsten, men det hade ju aldrig iakttagits om en konstnär hade fått för sig att han skulle sätta upp konstverk från Nazistyskland. Därtill pratar man om att allt ska sättas i en ”kontext”. Ordet är ett frikort för att får göra vad som helst. All diskussion om kvalitet upphör i samma stund någon säger ordet ”kontext”.

– Usch vilket otäckt konstverk!
– Kontext!
– Jaha, du menar så! Intressant.

Här är bilderna med bildtexter.

"Konstverket måste ses i sitt sammanhang". "Det är egentligen ett konstverk som kritiserar kommunismen". "Politiken måste hålla en armlängds avstånd till konsten". Ett anspråkslöst förslag till nytt konstverk på universitetsbiblioteket. Passar bra att sätta upp längs med nya "paradgatan" i Uppsala.
”Konstverket måste ses i sitt sammanhang”.
”Det är egentligen ett konstverk som kritiserar kommunismen”.
”Politiken måste hålla en armlängds avstånd till konsten”.
Ett anspråkslöst förslag till nytt konstverk på universitetsbiblioteket. Passar bra att sätta upp längs med nya ”paradgatan” i Uppsala.

 

Till Kulturnämnden, Uppsala kommun. Ansökan om bidrag. Jag vill skapa ett konstverk som utmanar och problematiserar vår tids syn på 1900-talets komplexa historia. Jag vill skapa debatt och väcka känslor. Segraren skriver historien. Därför är det viktigt att konsten vänder på perspektiven och letar upp de alternativa berättelser som gått förlorade. Varje tid måste göra sin tolkning, och sätta in historien i en ny kontext. Kostnadsförslag: 1,2 miljoner kr.
Till Kulturnämnden, Uppsala kommun. Ansökan om bidrag.
Jag vill skapa ett konstverk som utmanar och problematiserar vår tids syn på 1900-talets komplexa historia. Jag vill skapa debatt och väcka känslor. Segraren skriver historien. Därför är det viktigt att konsten vänder på perspektiven och letar upp de alternativa berättelser som gått förlorade. Varje tid måste göra sin tolkning, och sätta in historien i en ny kontext.
Kostnadsförslag: 1,2 miljoner kr.

 

Förslag till ny utsmycking av stadshuset i Uppsala. "Tankeväckande nytolkning av vår komplexa historia, insatt i en ny intressant kontext. Ett normkritisk debattinlägg där konstnären utmanar och problematiserar", skriver Dimitri Sjostakovitj, kulturstrateg på Uppsala kommun. (Bilden är inte gjord av mig utan av en annan person och får därför inte laddas ned utan tillstånd.)
Förslag till ny utsmycking av stadshuset i Uppsala. ”Tankeväckande nytolkning av vår komplexa historia, insatt i en ny intressant kontext. Ett normkritisk debattinlägg där konstnären utmanar och problematiserar”, skriver Dimitri Sjostakovitj, kulturstrateg på Uppsala kommun. (Bilden är inte gjord av mig utan av en annan person och får därför inte laddas ned utan tillstånd.)

 

Ytterligare ett förslag har inkommit till kommittén för förnyelse av Uppsalas offentliga rum.  – Under lång tid har många retat sig på devisen ovanför ingången till universitetsaulan. Men detta förslag som kulturförvaltningen på Uppsala kommun har tagit fram kommer sannolikt att vinna stor uppslutning, säger Giuseppe Verdi, kulturkonsulent. – Jag vill skapa debatt och problematisera, väcka känslor och tankar, och sätta in historien i ny kontext. Vi lever i en brytningstid, säger konstnären Bela Bartok.
Ytterligare ett förslag har inkommit till kommittén för förnyelse av Uppsalas offentliga rum.
– Under lång tid har många retat sig på devisen ovanför ingången till universitetsaulan. Men detta förslag som kulturförvaltningen på Uppsala kommun har tagit fram kommer sannolikt att vinna stor uppslutning, säger Giuseppe Verdi, kulturkonsulent.
– Jag vill skapa debatt och problematisera, väcka känslor och tankar, och sätta in historien i ny kontext. Vi lever i en brytningstid, säger konstnären Bela Bartok.

 

"När vi kom till föreläsningen hade kommunen varit framme och piffat upp universitetshuset med en färgglad banderoll," berättar Clara Schuman, som studerar juridik. "Det kändes fräscht." "Vi ville väcka debatt och känslor, och skapa en nytolkning av vår komplexa historia, insatt i en ny kontext", förklarar Franz Berwald, kulturprofet på Uppsala kommun.
”När vi kom till föreläsningen hade kommunen varit framme och piffat upp universitetshuset med en färgglad banderoll,” berättar Clara Schuman, som studerar juridik. ”Det kändes fräscht.”
”Vi ville väcka debatt och känslor, och skapa en nytolkning av vår komplexa historia, insatt i en ny kontext”, förklarar Franz Berwald, kulturprofet på Uppsala kommun.

 

Fotomontagen är gjorda av mig och får laddas ned fritt, utom en av bilderna ovan som jag inte är upphovsman till. Men glöm inte att berätta hur de kom till och varför.

___________________
Pingat på intressant.se.

SD:s opinionssiffror ökar i takt med antalet asylsökande

Fortfarande tycks det finnas de som inte vill tro att anledningen till att SD växer i opinionen har med asylmottagningen att göra. Istället fortsätter de att tro att det har skett ett värderingsskifte i befolkningen där bruna krafter brutit fram, hjälpta härtill av borgerliga ledarsidor som inte har kunnat hålla emot.

Lika bra då att visa ytterligare ett diagram som visar hur SD har ökat i opinionen i takt med att asylströmmarna har ökat. Jag har i ett tidigare inlägg visat samma sak med hjälp av årsvisa data, och visat att den siffra som bäst korrelerar med SD:s stegring i opinionen är antalet asylsökande och inte beviljade uppehållstillstånd. Det är mängden beviljade uppehållstillstånd som är den riktiga invandringen, eftersom alla asylsökande ju inte får stanna. Men det är framför allt mängden asylsökande (ej antalet flyktingar) som bäst korrelerar med SD:s ökade opinionssiffror.

asylsiffrorochsd

Genom Thomas Gür fick jag tillgång till siffror som visar ökningen av asylsökande 2009–2015 för varje månad räknat per 12 månadersperiod. På så vis kan man se den totala volymökningen bättre än när man tittar på varje år för sig. Månadssiffrorna i diagrammet visar alltså den årliga tillströmningen av asylsökande för varje månad. Från april 2011 till april 2012, och så vidare. Till dessa siffror har jag sedan lagt SD:s opinionssiffror i Sifo.*

SD:s siffror följer inte ökningen jämt utan som synes går det upp och ned men på det hela taget följs kurvorna åt. Värt att notera är också att SD ibland gör stora häv i opinionen. Ett sådant hittar man under 2010 och ett annat 2012 och ytterligare ett 2014. Mycket talar för att vi har haft ett sådant häv nu under sommaren 2015 också. Se detta inlägg som diskuterar detta fenomen.

Hur som helst är min enkla poäng att ökningen av SD i opinionen inte har någonting att göra med att svenska folket håller på att brunfärgas, utan på att det finns ett missnöje med hur asylmottagningen sköts. Svenska folket har inga problem med invandring, men däremot har man problem med ett politiskt etablissemang som under lång tid har slagit dövörat till när klagomål på asylhanteringen kommit fram. Att vara kritisk till hur det går till när Migrationsverket hyr övergivna hotell och vandrarhem i skogarna i Bergslagen är inte detsamma som att ogilla människor från andra länder.

_________________
Pingat på intressant.se.