Snart ringer vi gratis – överallt

Snart kommer vi kunna ringa gratis, skriver Aftonbladet, utan datorns hjälp. Nu finns det nya trådlösa telefoner som går att använda varhelst det finns ett trådlöst bredbandsnät. Redan idag kan man tjyvsurfa på grannens trådlösa nät, om hon eller han inte har krypterat det. Med de nya telefonerna kan man också ringa via grannens nät. Jag tänker köpa en sån telefon. Jag tänker visserligen inte tjyvanvända grannens nät eftersom jag har ett eget. Men jag kommer äntligen kunna bli av med min fasta telefon. Jag vet nämligen inte längre vad jag skall ha den till. Jag använder den alltmer sällan själv och tar numer mot fler samtal på mobilen än på den vanliga telefonen.

En framtidsvision öppnar sig framför ögonen. Ett helt land täckt av trådlösa bredbandsnät, öppna för alla att använda hur mycket som helst. Tekniken finns. Synd att vi har satsat så mycket på att gräva ned bredband i marken när man lika gärna hade kunnat använda luften.

Carola är Sveriges största predikant

Liksom många andra anser jag att Carola Häggkvist var överlägset bäst i gårdagens deltävling i melodifestivalen. Vi är alla hänförda. Jag undrar dock hur många som förstår budskapet. När Carola sjunger om kärlek, frihet och evighet, så handlar det inte om vilken kärlek, frihet och evighet som helst, utan det handlar om Guds kärlek, Guds frihet och möjligheten att få leva med Gud i hans evighet. Ingenstans i sången nämner hon Gud eller Jesus, (då skulle hon förmodligen aldrig fått ställa upp), men i ögonen ser man ändå vad hon menar. Hon sjunger om Jesus, på bästa sändningstid för en miljonpublik. Carola är därmed Sveriges störste predikant. Storartat!

Stockholms odemokratiska folkomröstning II

En hemsida värd att inte besöka är www.borgerligtja.nu, som är en hemsida för borgerliga politiker utan sinne för demokrati. Det är det sorgerliga gäng som skrev en debattartikel i DN igår. Man har gjort en TEMO-mätning (Vem har beskostad den?) som tydligt visar att det finns en klar majoritet mot biltullarna (51%). Ändå lyckas man med konststycket att dra slutsatsen att de borgerliga partierna av taktiska skäl bör vara för trängselavgifter. Få se nu… öh… vi skall alltså överge den ståndpunkt som vi hittills trott på och som råkar ligga i linje med vad majoriteten av väljarna vill ha, och som är anledningen till varför det går bra för de borgerliga partierna i opinionen till att börja med, för att … vinna väljare… Begåvat! Minst av allt begriper man hur Christer Sturmark (fp) resonerar. Han kommer inte ens från Stockholms stad, utan kandiderar för fp i Stockholms län, närmare bestämt Lidingö. Hans väljare får inte ens vara med och rösta om de vill ha biltullar eller inte, trots att Lidingöborna påverkas av biltullarna mer än några andra. Det tycker han är bra. Jag tror inte han blir vald.

Stockholms odemokratiska folkomröstning

Äntligen tycks det som att ett visst mått av sunt förnuft har trängt sig in i diskussionen om den kommunala omröstning som skall hållas i Stockholm. Sveriges riksdag, vårt lands högsta beslutande organ som fattar beslut på hela landets vägnar, har givit en kommun tillstånd att pröva på att ha biltullar mellan den egna kommunen och kringliggande kommuner. Det är riksdagen som fattat beslutet eftersom det är en angelägenhet som rör mer än bara en kommun. Det tycks mig förståndigt att det är på det viset. Det verkar ju inte vettigt att en kommun skall ha rätt att besluta om skatter och avgifter i en annan kommun.

Trots detta är det ändå många inom Stockholms kommun som envist hävdar att de har rätt att besluta i den här frågan helt själva, utan att lyssna på vad grannkommunerna har att säga. En sådan idé kan knappast kallas demokratisk. Att man kommer att anordna en folkomröstning spelar ingen roll. De allra flesta som berörs av beslutet får inte vara med i omröstningen. Det är som i Sydafrika på den tiden då den vita minoriteten hade ”demokrati” bland sig själva, men inte lät den svarta majoriteten vara med. En sådan ”demokrati” har inget värde.

Det korrekta hade varit att låta hela Stockholms län vara med och rösta om biltullarna. Nu kommer detta inte att ske. Därför är det rimligt, såsom Mikael Odenberg (m) säger, att riksdagen självständigt fattar beslut om biltullarna skall vara kvar, utan avseende på resultatet i den omröstning som skall hållas i endast en av länets kommuner.

Jag är tvångskastrerad

Idag har jag i brevlådan fått ett besked om att jag inte längre är värnpliktig. Jag är visserligen bara 37 år, men nu får jag inte vara med längre. Jag är bestört. Det är inte för att jag skulle vara för gammal, utan det sägs att jag inte får vara med längre eftersom jag inte tjänstgjort på mer än tio år. Detta är förvisso sant. Men jag har ju inte fått göra det heller. Jag har aldrig fått göra repövning.

Nu har någonting värdefullt tagits ifrån mig. I Sverige är alla män skyldiga att göra värnplikten. Denna börda har man kunnat bära med stolthet, trots vänsterpartiernas urholkningar av försvarskapaciteten, tack vare att man åtminstone stolt kunnat säga att man är furir i H.M.K:s och fosterlandets tjänst. Nu har man berövat mig en bit av min manlighet. Kan man överklaga det här beslutet på något sätt! Kan man kräva att få bli värnpliktig igen!