Vänstervridna journalister

Idag skriver Ulla Johansson i Aftonbladet att “högern” dominerar nyhetsförmedlingen. Beviset för detta skulle vara att svensk dagspress till övervägande del är borgerlig. Sen skyfflar hon också in SVT i högerburen. Fråga inte mig hur hon får till det.

Det är bara nonsens att nyhetsförmedlingen i Sverige skulle vara högervriden. Det är sant att dagspressens ledarsidor är borgerliga. Men det är ändå ganska få som läser ledarsidorna. Viktigaste mediet är dessutom inte tidningarna utan TV. Däremot är det en fastlagd sanning att journalisterna i allmänhet är vänster. Största parti inom journalistkåren är vänsterpartiet, som har över 30 procent i denna grupp. Moderaterna har bara 10 procent. Läs mer här. Det är vänstern som styr vår världsbild.

Dela med andra:

9 reaktioner till “Vänstervridna journalister”

 1. Nu är ju undersökningen du referar till snart sju år gammal och sedan dess har ju v tappat och m gått framåt, men men. Den intressanta frågeställningen utanför höger – vänsterretoriken skulle ju ändå kunna vara i vilken utsträckning media får oss att rösta på ett visst sätt. Media har förändrats, men folk röstar i stort sätt som de alltid gjort..

 2. Jag läste också insädaren i Aftonbladet och häpnade över vad jag läste. Jag upplever också en kraftig vänster vridning inom framför allt SVT och Sveriges Radio och viss kvälls press. Se bara på dokumentärer som alltid svart målar entreprenörer arbetsgivare, borgerliga politiker och USA.

 3. Det är sant att undersökningen är sju år gammal. Märkligt nog är det ingen som velat göra en uppföljning.

  Vissa förändringar har sannolikt skett sen dess, men vi skall nog inte tro att gått från 30 procent till de 4-5 procent som de har hos befolkningen i övrigt.

  När det gäller SVT skulle man ju väldigt gärna se en undersökning som bara gäller de anställda på detta företag. Något säger mig att vänstern är ännu mer överrepresenterad där. Vi får se om det är någon som törs göra en sådan undersökning.

  /Stefan

 4. Nåja, det är ju inte bara ledarsidorna som är borgerliga… I ett samhälle där uppemot 90 procent av dagspressen ÄGS av högern är det klart att det avspeglas i det som skrivs.

  Kolla bara på DN och den tidningens utveckling. Ägarna har där tillsatt en chefredaktör som mycket medvetet politiserar nyhetsjournalistiken och som presenterar det som tidigare var krönikor (fast de kallar det “analys”), rent tyckande, på nyhetsplats.

 5. Tidningarna ägs av borgerliga ägare, inte av “högern”. DN är en liberal tidning, om jag inte minns fel.

  SvD och Aftonbladet ägs av samma ägare. Betyder det att SvD är en vänstertidning?

  /Stefan

 6. Denna diskussion är endast intressant om man betvivlar svenska journalisters objektivitet.

  Undersökningen helt klart för gammal för att förlita sig på, men om man antar att vänstern är överrepresenterad inom journalistkåren, är det då ett problem?

  Vad som spelar roll är ifall de sköter sitt jobb eller inte, dvs. förmedlar en opartisk bild av verkligheten. Om vi förmedlas en vinklad bild; är inte då vinklingen i sig som är problemet snarare än åt vilket håll verkligheten vrids.

  Objektivitet är något som vi tittare/läsare måste kunna förvänta oss från de journalister som är verksamma. Hur skulle det annars gå till? Skulle varje chefsredaktör tillsätta sin personal efter den ansökandes politiska åsikter?

 7. Det finns en hel del problem med ditt resonemang, som grundar sig i en problematisk undersökning.

  För det första så kan man i samma undersökning läsa att Folkpartiet är ännu mer överrepresenterade bland journalisterna…

  För det andra så får man ta och titta på metodiken, och då läser man att “undersökningen är gjord bland medlemmar i Sv Journalistförbundet (SJF)”, det vill säga journalisternas fackförening. Det kanske inte kommer som någon större överraskning att personer som sympatiserar med det vänstra blocket är mer benägna att gå med i facket…

  Dessutom så dominerar borgerlig press; en överväldigande majoritet av storstads- och landsortspress är borgerlig, enligt Infopaq:

  http://www.infopaq.se/cgi-files/mdmgfx/file-505-71793-24416.pdf

  Och då har vi inte ens nämnt Liberala Nyhetsbyrån (LNB) som “i praktiken utgör en del av ledarredaktionerna på närmare 40 liberala dagstidningar, med en sammanlagd upplaga som är mer än dubbelt så stor som Dagens Nyheters.”

  http://promemorian.blogspot.com/2005/09/folkpartiet-och-det-fria-ordet.html

  Men, oavsett partifärg så agerar de allra flesta medier efter samma logik, då man är beroende av reklamintäkter, vilket är en mer effektiv piska eller bromspedal än någon partibok.

 8. I den här diskussioner tycks det finnas tre teser:

  1. Nyhetsrapporteringen färgas av ägarnas politiska uppfattning.

  2. Nyhetsrapporteringen färgas av ledarsidornas politiska uppfattning.

  3. Nyhetsrapporteringen färgas av journalisternas politiska uppfattning.

  Alla tre bör göras till föremål för empirisk forskning, tycker jag, så får man se vilken av dem som har starkast stöd. Tyvärr är det alldeles för få som är intresserade av att empiriskt undersöka om nyhetsrapporteringen är vänster eller höger.

  Teoretiskt sett är dock nr 3 mer sannolik än de övriga, och det beror på en sådan enkel sak som att orsakskedjan mellan den obereoende och den beroende variabeln är kortare i denna teori än de övriga. Så länge det inte finns empiriska bevis för motsatsen så bör huvudteorin vara att det är journalisternas politiska uppfattningar som färgar nyhetsförmedlingen och inte ägarna eller ledarskribenterna. Det är journalisterna som håller i pennan och fattar de slutgiltiga avgörandena om vilka artiklar som skall publiceras. “Huvudmisstänkt” bör i första hand alltid vara den som har mordvapnet i sin hand. Det kan vara någon annan som ligger bakom, det kan vi aldrig vara helt säkra på, men huvudteorin bakom varje mord kan inte vara att det finns en konspiration bakom allt.

  /Stefan

 9. I och med kommersialiseringen av medier sätts ofta målet med artikeln innan någon politisk färgning ens är på tal, skulle jag tippa på. Man säljer inte tidningar med ett torrt politiskt resonemang när en fuktig sexrubrik går att ta till. Sensationsjournalistiken är den trend som är den rådande. När det är cirka 50/50 mellan de politiska blocken i Sverige bör man inte trampa någon på tårna med att utbasunera politiska slagord. Då tappar man försäljning och inkomst. Idag är det snabba pengar och tjuvknep för att komma igenom mediabruset som gäller. Om man som enskild journalist skulle försöka prångla ut sitt personliga budskap så är man inte proffessionell. Man skriver det som skall skrivas på det sätt som det är sagt. Fabricerade nyheter och larmrapporter. Jag tycker detta även återspeglar sig i politiken.
  http://betaalfa.polymono.net/2006/03/05/hogersyra-massmedier-och-politisk-debattniva/

Kommentarer är stängda.