Stockholms odemokratiska folkomröstning

Äntligen tycks det som att ett visst mått av sunt förnuft har trängt sig in i diskussionen om den kommunala omröstning som skall hållas i Stockholm. Sveriges riksdag, vårt lands högsta beslutande organ som fattar beslut på hela landets vägnar, har givit en kommun tillstånd att pröva på att ha biltullar mellan den egna kommunen och kringliggande kommuner. Det är riksdagen som fattat beslutet eftersom det är en angelägenhet som rör mer än bara en kommun. Det tycks mig förståndigt att det är på det viset. Det verkar ju inte vettigt att en kommun skall ha rätt att besluta om skatter och avgifter i en annan kommun.

Trots detta är det ändå många inom Stockholms kommun som envist hävdar att de har rätt att besluta i den här frågan helt själva, utan att lyssna på vad grannkommunerna har att säga. En sådan idé kan knappast kallas demokratisk. Att man kommer att anordna en folkomröstning spelar ingen roll. De allra flesta som berörs av beslutet får inte vara med i omröstningen. Det är som i Sydafrika på den tiden då den vita minoriteten hade “demokrati” bland sig själva, men inte lät den svarta majoriteten vara med. En sådan “demokrati” har inget värde.

Det korrekta hade varit att låta hela Stockholms län vara med och rösta om biltullarna. Nu kommer detta inte att ske. Därför är det rimligt, såsom Mikael Odenberg (m) säger, att riksdagen självständigt fattar beslut om biltullarna skall vara kvar, utan avseende på resultatet i den omröstning som skall hållas i endast en av länets kommuner.

Dela med andra:

4 reaktioner till “Stockholms odemokratiska folkomröstning”

 1. Ja, NN [=förf. till en tidigare inlagd kommentar, som dock bett om att få den bortplockad. /so] lyckas nyansera det hela på ett riktigt roligt sätt.

  Undrar när det ska gå upp för människor att ingenting är gratis här i världen och att man absolut inte kan ta för givet att man hur som helst ska kunna skita ner miljön. Jag ser det inte som en rättighet att kunna köra runt hur som helst med bil. Eller vi kanske ska lägga till det i listan över mänskliga rättigheter? Tillsammans med arbetarrörelsens krav på rätten till heltidsjobb?

  De miljöproblem som bilarna i Stockholms innerstad kostar hälsa och människoliv. Visst betalar vi vägskatt och dylikt och visst, det finns inga andra trafiklösningar för tillfället, men hur gör vi med de faktiska problem tills det finns färdigbyggda tillfredsställande alternativ? jo, vi låter marknadskrafterna lösa det, helt i en borgerlig linje.

  Och ja, det är de människorna som bor i staden, som ska rösta. Bertil och Åke med sina bilar från kranskommunerna har redan lämnat sitt bidrag, i form av utsläpp.

 2. Anledningen till att riksdagen beslutar om det i nuläget är inte för att det “är en angelägenhet som rör mer än kommun”, det är helt enkelt för att det är en skatt och att bara staten har rätt att besluta om det. Detta är bara en teknikalitet och vid en permanentering så kommer det med all sannolikhet övergå till att bli en avgift. Och precis som de flesta avgifter blir det då en uteslutande kommunal fråga.

  Naturligtvis ska inte Nykvarn eller Norrtälje bestämma över stockholmarnas trängselavgifter lika lite som de bestämmer över våra parkeringsavgifter.

  Dessutom har du fel. De allra flesta länsbor kommer inte att betala trängselskatt, samtidigt som nästan varenda invånare i stockholms kommun kommer beröras av effekterna av dem.

Kommentarer är stängda.