Kristus vann melodifestivalen!

Det är nästan fusk att låta Carola ställa upp i melodifestivalen. Finns knappt någon sångerska som vi älskar mer än henne. Ingen annan hade en chans. Dessutom har hon ju Gud på sin sida. XP, märket som hon bar på ena armen, är en förkortning av det grekiska ordet XPICTOC, Kristus.

Dela med andra: