Oseriösa enkäter

Antisemitismrapporten har kritiserats för att den enkät man har gjort lider av ett stort bortfall. Över 40 procent av de som fått enkäten hemskickad till sig har inte svarat. Det är inte så bra. Ett “normalt” bortfall brukar ligga på ca 30 procent.

Det finns dock värre exempel. LO har genomfört en enkät bland sina medlemmar om vilken valets viktigaste fråga är. 30 032 personer har svarat. Därigenom säger man sig ha genomfört världens största demokratiska enkät. Problemet är bara att LO har 1,8 miljoner medlemmar. Det ger ett bortfall på över 98 procent!

 

Dela med andra: