Nya moderaterna och Situation Stockholm

“Vi tror på människans vilja och förmåga att bryta mönster och förändras. Vi tror på sysselsättning som en väg mot stärkt självkänsla.”

Citatet kommer från Situation Stockholms värdegrund. Men skulle ju lika gärna kunna ha kommit från vilken moderat som helst. Mänsklig värdighet vinner man inte genom att stå i en beroendeställning till det allmänna, utan genom att man får chansen att rå om sig själv. En förutsättning för detta är dock att man har sysselsättning, ett jobb, som gör att man kan tjäna egna pengar. Har man ett jobb slipper man stå med mössan i hand och be socialtjänsten om bidrag. Detta gäller inte bara för hemlösa, utan för alla som lever i ett beroendeförhållande. Ett jobb ger en trygghet och frihet. Men hur ser det ut med möjligheterna att få jobb i vårt land?

Dela med andra: