Skattebetalare tvingas betala för sossepropaganda

Den socialdemokratiske bloggaren Joel Malmqvist upprörs av att statliga bolag är med i Svenskt Näringsliv, eftersom Svenskt Näringsliv ägnar sig åt opinionsbildning som inte råkar överensstämma med socialdemokratins åsikter. Statliga bolag är med och betalar högerpropaganda, menar han.

Jag håller med, det är dumt. Statliga bolag borde inte ägna sig åt propagandaverskamhet alls.

Precis lika dumt är det när skattebetalare tvingas vara med och betala för socialdemokraternas valkampanj. Som bekant betalar LO flera miljoner kr varje år till socialdemokraterna. Dessa pengar tas av LO-medlemmarnas skattesubventionerade avgifter. Minns att fackavgiften är avdragsgill. Varför tror ni den är det? Jo, för att LO även i fortsättningen skall kunna ta ut en så hög avgift av medlemmarna att de kan fortsätta ge pengar till socialdemokraterna.

Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 var fackavgiften inte avdragsgill. Ganska vettigt, tycker jag. Man kan inte göra skatteavdrag för sin medlemsavgift i Rädda Barnen. Varför skall LO och socialdemokraterna ha särskilda skatteprivilegier?

Vänsterns journalister

Återigen är det bevisat. Sveriges journalister hejar på vänstern. 67 procent föredrar regeringen med stödpartier, 33 procent föredrar alliansen. Gör detta att nyhetsrapporteringen rödfärgas? Självklart. Det är inte så att de skriver vinklade reportage, men röda frågor får större utrymme än blå.

Vänstern brukar hävda att ägarna och/eller ledarredaktionerna har större inflytande på nyhetsrapporteringen än journalisterna. En långsökt teori som dessutom bara gäller för tidningarna. Huvudmediet i vår tid är TV. Största TV-bolaget är SVT. Gissa vem som är ordförande i styrelsen – Lars Enqvist (s).

30% är mer än 70% enligt Vägverket

Cykelhjälmstalibanerna på vägverket menar att om 30 procent av cyklisterna använder cykelhjälm så är det tillräckligt för att man skall tvinga övriga 70 procent att också ha det.

– Två av tre svåra olyckor skulle kunna undvikas om cyklister hade hjälm. Men en lag behöver många år för att få fäste och vi vill inte få någon att sluta cykla. Det finns en regel att när det frivilliga användandet uppnått 30 procent så kan man lagstifta, säger Anna Gudmunsson på Vägverket till UNT.

Vägverket tycker alltså att man skall låta minoriteten bestämma över majoriteten. Det är viktigare att folk gör som Vägverket vill än att de får bestämma över sig själva. Vägverket vet bäst, och om folk inte begriper det så får man ta till lagstiftning.

Märkligt är också att Gudmunsson också bara talar om “användning”. Det kan ju vara så att några av de som själva använder hjälm inte vill ha lagstiftning, eftersom de är förnuftiga människor och tänker sig att var och en kan bestämma över sitt eget cyklande. Nej, för Vägverket gäller det att lagstifta så snabbt som möjligt.

Läs mer om feltänkandet om cykelhjälmar.

______________

Andra bloggar om: , ,

Fram för fler friskolor

En av de stora valfrågorna lär bli skolan. Ingenting tyder på att den nuvarande skolpolitiska inriktningen kommer att komma till rätta med de sjunkande kunskaperna och de ökande ordningsproblemen. Medborgarnas förtroende för skolpolitiken sjunker. Skolverket rapporterar att årets skörd av ansökningar att få starta friskolor är 366, vilket kan jämföras med 257 för år 2005 och 267 för år 2004.

Med tanke på hur det står till i de allmänna skolorna förstår man reaktionen.

______________

Alliansens skolpolitiska program:

http://www.maktskifte06.se/index.php?id=116

______________

Andra bloggar om: , ,

Varför kastar man inte sten på LO istället för Centern?

Idag är det svårt för ungdomar att få ett jobb. Arbetslösheten bland unga, 18-24 år, är avsevärt högre än för andra grupper. Är man dessutom ung och invandrare har man det ännu svårare.

Vad kan man då göra för att det skall bli lättare för ungdomar att få ett jobb? En sak vet vi är viktig och det är att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är lättare att få ett nytt jobb om man redan har ett. Då kan man visa att man har erfarenhet och kan visa upp referenser. Samtidigt är det just att få in foten som är det stora problemet. Tröskeln är hög. Socialstyrelsen menar dessutom att den har höjts. “Etableringsåldern”, den ålder då man får ett fast jobb, är högre idag än i början av 90-talet.

Centern har föreslagit att man skall göra något åt detta. Tröskeln måste sänkas på något vis, och centern föreslår att man skall ändra i anställningsskyddet för ungdomar. Det blir lättare för företag att anställa ungdomar om det också blir lättare för dem att säga upp dem om det skulle behövas. Särskilda ungdomsavtal bör därför införas.

Jag tycker det här låter som ett mycket klokt förslag, eftersom det ger ungdomar en chans att få in foten på arbetsmarknaden. Baksidan är att ungdomarna får en sämre anställningstrygghet under två år. Men vad är en anställningstrygghet värd om man inte får något jobb alls?

Dessutom är det så redan nu att ungdomar ofta börjar som vikarier för att efter ett par år kunna få en fast anställning. I praktiken har vi redan ett sådant system, så varför inte erkänna att vi tycker att det är OK?

Det märkligaste av allt är dock att den hårdaste kritiken mot förslaget kommer från LO. Det är ofta LO-medlemmarna som råkar värst ut på grund av arbetslöshet. Trots det är det LO som mest av allt vägrar sänka tröskeln för dem som har svårt att hitta sitt första jobb. För mig är det obegripligt att det är centern som råkat ut för stenkastning och inte LO.

_______________

Andra bloggar om: , ,