Skolverket vill betygssätta politiska sympatier

Enligt Skolverket gör Ytterbyskolan i Kungälv rätt som inte vill ge betyg åt elever som hyser främlingsfientliga åsikter. En elev skall kunna klara av att “tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt”.

Men vad räknas då som att kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt? Enligt skolan själv räcker det med att uttrycka rasistiska åsikter. Med rätta är det många som tycker att det är konstigt. Man kan ju mycket väl förstå vad demokrati går ut utan att sympatisera med de värderingar som demokratin bygger på. Även skoverket tyckte så till en början.

Nu visar det sig dock att Skolverket i sin granskning helt har gått på Ytterbyskolans linje. En elev som yttrar rasistiska åsikter visar att han är oförmögen att “tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt”. Själva yttrandet av åsikten är beviset för att man inte förstått vad demokrati går ut på, enligt skolverket. Detta gäller även om åsikterna yttras på rasten.

Skoverket tänker naturligtvis fel. En sådan handling, som att man yttrar en antidemokratisk åsikt, är inte en handling som visar att man inte kan tillämpa demokratiska procedurer. Fortfarande är det så att man skilja mellan kunskaper och sympatier. Det är två olika saker. Om själva uppvisandet av sympati för en antidemokratisk åsikt är beviset för att en elev har bristande kunskaper om demokrati blandar man ihop detta. Då betygsätter man elevernas sympatier istället för deras kunskaper.

___________

Fotnot. Som statsvetare måste jag dock också tillägga att man mycket väl kan vara rasist och demokrat samtidigt. Man kan med demokratiska metoder rösta igenom rasistiska lagar. Tyvärr är det alltför många som blandar ihop tanken om alla människors lika värde med idén om demokrati. Teoretiskt sett är detta två olika saker.

Dela med andra: