Att lära av USA. Ny CIA-chef.

Idag rapporteras att amerikanska senatens utskott för underrättelseverksamheten godkänt nomineringen av Michael V. Hayden som ny chef för CIA. För svenskt vidkommande är nyheten i sig inte särskilt märkvärdig. Däremot är den intressant när det gäller frågan om hur chefsutnämningar i statlig förvaltning bör gå till.

I Sverige bestämmer regeringen helt och hållet själv vilka generaldirektörer den vill ha. Det går inte att ansöka om att bli generaldirektör och proceduren är alltigenom hemlig. Beslutsunderlaget är inte offentligt. Utnämningarna kan inte heller överklagas eller hindras på något vis.

I USA fungerar det annorlunda. Här ges senaten ett betydande inflytande. Presidenten föreslår vem som skall bli ny chef för en myndighet, men förslaget måste godkännas av senaten. Före godkännandet genomförs som regel en utfrågning av kandidaten där hans eller hennes lämplighet för uppdraget prövas.

Sverige borde lära sig mer om hur denna procedur fungerar. Kritiken mot en striktare procedur går ut på att det beskär handlingsutrymmet för regeringen på ett sätt som inte hör hemma i ett parlamentariskt system. Men så petig får man inte vara. Även i det strikta amerikanska systemet ges presidenten ett stort handlingsutrymme. Han har ju fortfarande nomineringsrätten helt i sin hand. Utskottsförhören fungerar mest som en kvalitetskontroll.

Dela med andra: