Sveriges eget religionskrig

Har det startats en religionsfientlig kampanj i vårt land, eller vad är det fråga om? Jag börjar tro att det föreligger någon form av organiserad attack mot all religionsutövning i Sverige. Vanligtvis skriver tidningarna ingenting om andliga frågor. Men på senare tid har ett flertal antireligiösa utspel gjorts.

Den 16 april gick ordföranden för Lärarförbundet ut i en debattartikel och krävde ett förbud mot religiösa friskolor. Sen har vi fått höra att skolavslutningar i kyrkan bör förbjudas och att SVT inte längre skall visa gudstjänster.

Jag anar ingen konspiration, men nog är det märkligt att det plötsligt blivit inne att angripa vanliga människor för deras andlighet. För ett angrepp är precis vad det är fråga om. Det är inte så att dessa människor tycker att staten skall förhålla sig neutral i trosfrågor, dvs. låta var och en välja sin egen religion, utan religionen skall drivas ut. Det får inte finnas andlighet i skolor eller media, utan det “normala” skall vara avsaknad av andlighet. Att en majoritet av folket alltjämt tror på en högre makt, oavsett vad de kallar den, bryr man sig inte om. Religion är fult och skall motarbetas.

Själv tycker jag idén om statens neutralitet i trosfrågor skall uppfattas så att den skall visa respekt för de religiösa val som människor gör. Det innebär att staten skall kunna ge en hjälpande hand till olika religiösa sammanslutningar. På samma sätt som samhället bör kunna upplåta mark för dem som vill bygga en kyrka eller en moské bör den också kunna upplåta plats för religiösa TV-program. Det är ju många troende som inte kan komma till sina tempel på grund av att de har blivit för gamla eller sjuka. Skall samhället vara förbjudet att hjälpa dem? Det vore i så fall höjden av oginhet.

_________________

Uppdatering 16/6.

“Så fick de höra tf rektor Liselotte Håkansson deklamera ‘Så skimrande var aldrig havet’. Sedan var det hela över” (AB).

Så kommer alla skolavslutningar se ut i framtiden om de antireligiösa krafterna får sin vilja igenom.

_________________

Uppdatering 21/6.

Replikskifte i Expressen:

“Vad skall DO nästa gång klassa som diskriminerande? Julafton eller Midsommarafton?”

“Vi har faktiskt religionsfrihet i det här landet, och i den friheten ingår rätten att slippa bli inpressad i en eller annan form av religiositet.”

Dela med andra: