Bedrövlig inkompetens hos riksdagsledamöter

SVT har gjort en granskning av olika riksdagsledamöters motioner och upptäckt att många av dem innehåller plagierade texter. Texterna kommer från olika lobbyorganisationer. Ledamöterna försvarar sig med att de ändå har samma åsikt som dessa organisationer.

Det är bedrövligt. Förmågan att uttrycka sina åsikter med egna ord är ett intellektuellt grundkrav. Den som inte självständigt kan författa en egen text kan sannolikt inte heller tänka självständigt. Typiskt för människor med klent förstånd är nämligen att de utan att reflektion säger och gör som andra. Den som ordagrant kopierar en annans text kopierar samtidigt dennes tankar helt okritiskt. Det är helt enkelt ett tecken på ren och skär inkompetens.

Det finns naturligtvis en förklaring till varför det blivit så här. Det är inte så mycket lobbyorganisationernas fel, utan bristande utbildning hos dem som skrivit motionerna i kombination med lättja och Internet. En tråkig följd av Internet är att det har blivit lätt att plagiera andras texter. Det är bara att “Kopiera” och “Klistra in”. Men dumt nog tror en del att det också är OK att göra så. Följden har blivit att vi på universitetet allt oftare har tvingats underkänna studenter som i ren okunskap trott att skriva uppsats är detsamma som att klippa ihop texter från Internet.

Nu verkar det som att denna sjukdom också har spritt sig till riksdagen. Det är mycket möjligt att riksdagsledamöterna inte själva har skrivit texterna utan någon av deras assistenter. Oavsett vilket rekommenderar jag följande länkar. Det här är vad vi lär ut på Statsvetenskapliga insitutionen vid Uppsala universitet:

Ett PM om ett PM
Om plagiat
Om Internetkällor

________________

Uppdatering 5/7

Till min förvåning ser jag idag att Maria Abrahamsson på SvD:s ledarsida finner kritiken överdriven:

“Men någon skandal som medierna ville få det till, handlar det inte om. Statsvetarprofessor Tommy Möller högg rejält i sten när han i tv (3/7) jämställde ledamöterna med
studenter som fuskar genom att kopiera texter utan att hänvisa till
källan. Möller tycks märkligt nog utgå från att politikerna inte sympatiserar
med de tankar som de fullt frivilligt väljer att ta till sig.”

Som gammal elev till professor Möller håller jag givetvis med honom. Problemet ligger inte i att riksdagsledamöterna hämtar sina åsikter från olika intresseorganisationer, utan problemet ligger i de ordagranna avskrifterna. De har kopierat andras texter intill minsta kommatecknet.

Om man gör på det viset uppvisar man oförmåga till kritiskt tänkande. Kopierar man en text kopierar man inte bara orden, utan hela tankeinnehållet, inte bara de huvudsakliga idéerna hos orginalet, utan alla nyanser också. Texter innehåller som regel även undertorner och budskap som gömts mellan raderna. Allt detta kopieras utan eftertanke. Ja, till och med stavfelen följer med.

De enda fall jag kan tänka mig att det är OK att kopiera text är när man lånar av sig själv eller när man måste använda precisa textformuleringar, t.ex. myndighetsföreskrifter. För den som vill framstå som en självständigt tänkande individ finns det dock bara ett sätt att göra – att inte kopiera.

Dela med andra:

7 reaktioner till “Bedrövlig inkompetens hos riksdagsledamöter”

 1. De flesta människor är som andra människor. Deras tankar är någon annans åsikter, deras liv en efterapning. Men vad är skillnaden mellan litteratur och journalism? Journalism är oläsligt och litteratur är inte läst. Det är allt. Allmänheten är å andra sidan väldigt tolerant. Den förlåter allting förutom genialitet. Med andra ord. Sjut inte pianisterna. De gör så gott de kan!

 2. Om man inte vet hur man skall göra för att uttrycka sina tankar med egna ord har man två möjligheter: 1. Låta bli. 2. Lära sig hur man gör. Jag spelar exempelvis aldrig piano offentligt. Varför? Jag är för dålig, och vill inte lära mig.

  /Stefan

 3. Jag skrev om det här. Alla förklaringar håller inte, bland annat så sa Monica Green (och jag bloggade om hennes motion i höstas) att det betydde att hon lyssnade på andra och det var positivt. Mot det kan man anföra att hon inte visar att hon kan tänka själv, om hon ägnar sig åt att klippa och klistra.

  Tasso Stafilidis nämns inte i undersökningen, men han har använt samma material som Monica Green har gjort. Och förstärkt påståendena, det är en intressant variant det också.

 4. Jag förstår inte vad du är upprörd över. Det upprörande tycker jag inte är att var femte riksdagsledamot hämtat text från andra när det skrivit motioner, det som är mer upprörande är att fyra av fem INTE har gjort det. Att ta intryck från omvärlden som riksdagsledamot är ett sätt att stärka den representativa demokratin. Problemet är inte de som lyckas påverka en riksdagsmotion, problemet är att det är många som inte har möjlighet att påverka motioners utformning

 5. Förstår du skillnaden mellan att sno en idé och att sno en text? Om inte så är det ingen mening för mig att förklara.

  Det är inte fel att låna andras idéer, men det är ett tecken på ren och skär dumhet att kopiera andras texter, om det är så att man vill göra anspråk på att vara en självständigt tänkande person. Alternativet är att vara en papegoja.

  /Stefan

 6. När du talar om att riksdagsledamöternas motioner innehåller plagierade texter ska du vara medveten om 1) Få riksdagsledamöter skriver sina motioner själva. (Det gör deras politiska sekreterare)
  2)Ett flertal organisationer utövar lobbying på så sätt att de skickar texter till riksdagsledamöter som de vet arbetar för “deras” sak.

  Det handlar såldedes inte om brist på kompetens hos riksdagsledamöter utan om ett sätt att plocka upp ideer på politiska krav och driva dem!

 7. Jo, det är inkompetens att kopiera andras texter ordagrant.

  Men om du inte kan förstå skillnaden mellan att kopiera någons idé och kopiera någons text är det ingen mening med att föra den här diskussionen vidare.

Kommentarer är stängda.