Varför skall förortsbor betala skatt till Stockholm?

Bör Norge ha rätt att ta ut skatt i Sverige? Nej, det låter rätt dumt, eller hur? Ändå är det precis så Annika Billström (s) vill ha det i Stockholms län. Hon tycker att de som bor i Stockholm skall ha rätt att ta ut skatt av de som bor i Sollentuna (SvD).

Det är trängselskatten det handlar om. Syftet med dessa är att beskatta de förortsbor som bilpendlar till sina arbeten i Stockholms innerstad. Att skatten riktar sig mot just förortsborna kan det inte råda någon tvekan om. Det är bara när man kör in i innerstaden som man måste betala. När man väl befinner sig innanför tullarna får man köra omkring hur mycket som helst.

Den skatt som Annika Billström tycker att bara Stockholmarna skall få vara med att folkomrösta om drabbar alltså i första hand de som bor i förorterna. Hur man kan tycka att det är demokratiskt övergår mitt förstånd. Trafikproblemen i Stockholm är en angelägenhet för hela länet. För precis som sollentunaborna har ett behov av att åka in till Stockholm har stockholmarna behov av att resa genom Sollentuna. Hur tar sig stockholmarna till Arlanda? Jo, de tar E4:an som går rakt igenom kommunen. Skall Sollentuna börja ta skatt för detta?

Det rimliga vore väl snarare att man försöker finna en gemensam lösning på ett gemensamt problem. I och med det vore det också vettigt att alla berörda får komma till tals. Den folkomröstning som skall genomföras i Stockholms kommun förtjänar inte att tas på allvar så länge de de som förväntas stå för de ekonomiska uppoffringarna inte får vara med.

Dela med andra: