Vad är liberal-konservatism?

  Diskutera ideologi gör man alldeles för sällan. Här kommer därför ett försök att fånga in begreppet ”liberal-konservatism”. Jag är kaxig nog att tro att jag träffat huvudet på spiken. Det är det här som förklarar de konservativa partiernas liberalisering under 1900-talet.

Moderaterna kallar sitt parti för både liberalt och konservativt. Man menar att det går att kombinera och man talar om ett det skulle vara en egen ideologi, liberal-konservatismen. Egentligen är en sådan beteckning en omöjlighet. Liberalismen och konservatismen är två helt olika politiska idétraditioner, som under lång tid varit varandras fiender.

Men det ligger ändå någonting i vad moderaterna säger. För ser man till idéutvecklingen inom de konservativa partierna i västvärlden så slås man av hur liberala de är. Demokrati, marknadsekonomi, yttrande- och tankefrihet, och religionsfrihet omfattas idag som självklarheter.

I det konservativa åsiktspaketet ingår också en mycket stark betoning på individens rätt att bestämma över sitt eget liv och en starkt skeptiskt syn på staten. Om du har ett problem? Försök lösa det själv. Be inte staten om hjälp. För det är sannolikt staten som är problemet.

Det här är tankar som både liberaler och konservativa omfattar. Vad betyder det? Har ideologierna smält samman? Eller har liberalismen trängt ut konservatismen?

Nej, jag skulle vilja hävda att det är så här: För att vara konservativ så måste man ofta vara för en liberal politik. Jag som är konservativ kommer förvånansvärt ofta fram till att en en liberal politik är att föredra. Låt mig ge ett exempel: friskolor.

Jag vill att det skall finnas skolor där elevernas kunskap och fostran till goda samhällsmedborgare står i centrum. Och jag tror att vägen dit går genom en skola där det finns ordning, där eleverna ges betyg redan på lågstadiet, där eleverna får hemläxor, där eleverna samlas till morgonbön och där skolavslutningarna hålls i kyrkan under högtidliga former. I denna skola undervisar man också om kristendomen och uppmanar eleverna att leva i enlighet med den livsfilosofi som predikas i Nya Testamentet. ”Älska din nästa såsom dig själv”, ”Döm inte andra om du själv inte vill bli dömd”, osv. Med andra ord, jag skulle gärna se att det fanns skolor som var som skolorna var förr.

Denna typ av skola finns inte idag. Tvärtom ses den av dem som har makten – socialisterna – som ett samhälleligt gift. Den som talar om ordning och betyg utmålas som halvfascist, och den som vill tala om Gud utmålas som religiös fundamentalist. De styrande har därför stiftat en mängd lagar vars syfte är att se till att just min typ av skola inte skall få finnas.

Vilken politisk väg bör då jag som konservativ välja för att hjälpa fram min typ av skola? Jag skulle kunna försöka sluta mig samman med andra, som också tycker som jag, och försöka vinna folkmajoritetens stöd. Men det är en svår väg att gå. Ofta händer det ju att folkmajoriteten sluter upp på motståndarnas sida.

Det är här liberalismen erbjuder ett alternativ, inte såsom ideologi, utan som politiskt redskap. En av liberalismens idéer är att människor så långt som möjligt skall få leva sina liv som de vill. Därför ska folk få starta friskolor om de vill. I och med det blir det fritt fram även för min typ av skola. Politiken är liberal men resultatet blir konservativt.

Precis som alla andra moderater är jag därför en stark förespråkare av valfrihet i alla dess former. Men det är inte nödvändigtvis för valfriheten i sig som jag gör det, utan jag gör det för att jag och många andra som vill leva ett annat liv än det som den socialistiska staten har fastlagt skall ges utrymme att göra det. Jag vill kunna göra konservativa val. Och liberal valfrihet är en metod som ger mig denna möjlighet.

______________
intressant.se
Andra bloggar om: , , ,

Dela med andra:

10 reaktioner till “Vad är liberal-konservatism?”

 1. “För att vara konservativ så måste man ofta vara för en liberal politik. Jag som är konservativ kommer förvånansvärt ofta fram till att en en liberal politik är att föredra. Låt mig ge ett exempel: friskolor.”

  Vad är det för konservativt med det? En konservativ borde rimligen vilja ha en skola för alla som indoktrinerar alla i den rätta konservativa läran.

  Nej, jag tror liberal konservatism är konservativa som tvingas vara liberaler för att ren konservatism helt enkelt har förlorat allt folkligt stöd. Precis som sossar många länder för en mer eller mindre liberal politik för att socialism inte fungerar.

 2. Har valfriheten endast ett instrumentellt värde, (dvs för att man ska kunna göra konservativa val), så att du om det gick gärna skulle se att staten tvingade alla att gå i religiösa skolor?

  Eller är valfriheten ett egenvärde?

  /Christoffer

 3. Jag vet inte om jag har fattat det här rätt. Men vad jag ser, så framgår aldrig riktigt vad Liberalkonservatism är. Du ger bara förslag på vad det skulle kunna vara. Ett exempel är att Liberalkonservatismer är konservativa som blivit mer liberala.

  Men jag vet inte riktigt om jag tror att Fredrik Reinfeldt är en tidigare konservatist som vill bevara kristendomen, kungen osv… Men för att kunna öppna nya vägar till ett sådant samhälle, väljer att bli liberal och genom det få de som vill starta konservativa skolor; att göra det. (Fredrik=Konservatist–Blir–>
  Liberal för att ha en större möjlighet att få igenom sina konservativa åsikter… Sedan går han och och gör det han gör med det Liberalkonservativa partiet.

  Det känns på något sätt inte särskilt trovärdigt. Även om detta är extremfallet med en stadsminister.

  Nej, jag tror att i moderaternas fall så är den konservativa delen mer konkret än långsökt. (ett mer konservativt samhäller igenom det liberala,(Långsökt)).
  Men jag kan inte sätta fingret på vad det är som gör Moderaterna till ett Konservativt och liberalt parti. Inte efter de erfarenheter jag har. Men jag vet inte så fär väldigt mycket om vad som sägs i stockholms kammaren.

 4. Gärna friskolor men låt då pengarna gå till eleverna. Jag hävdar att det finns en viktig skillnad mellan dessa skolor. Det finns skolor som drivs med tron på ett visst koncept och där extra pengar återinvesteras i skolan. De flesta friskolor drivs dock inte på det sättet i Sverige utan de drivs med ett vinstintresse. Ta exemplet med engelska skolans ägarinna som sitter och räknar dollarmiljoner i Florida. Barns utbildning är alltid en farlig fråga och skolan skall väl trots allt ha till uppgift att fostra barnen enligt Statens synsätt? Skolorna är våra indoktrineringsverktyg.

 5. Eller snarare? Skall staten då inte betala den skolpeng som alla har rätt till?

 6. Hear, hear, bra skrivet.

  Svenskarna är mer socialdemokratiskt indoktrinerade än jag vill tänka på… :-(

 7. Morgonbön och kristet firande av högtider i skolan??? Snälla snälla snälla kom aldrig till makten, att gå baklänges och återigen indoktrinera skolbarnen med din religion är ju vansinne.

  Håll isär stat och religion, och värna sen religionsfriheten så folk får tro vad vill hemma i köket.

  En intressant fråga: I andra länder som andra historiska religioner, önskar du att de ska gå tillbaks till sin tro och sina seder, eller vill du som kristen att hela världen ska morgonbe till Jesus?

 8. Jag ber inte morgonbön själv, men jag tycker inte att staten ska förbjuda mig att göra det i religionsfrihetens namn. Det blir inte mycket till religionsfrihet då. Det är vad jag skulle kalla tillbakagång – till Stalin.

Kommentarer är stängda.