Lektion i politisk journalistik

Här är ytterligare ett exempel på hur journalistkåren silar mygg och sväljer kameler. Aftonbladets reporter Irene Beertema tycker att alternativen i familjepolitiken nu har klarnat i och med alliansens familjepolitiska program. Sen jämför hon sossarnas förslag med alliansens.

Nu är det dock så att sossarna inte alls styr ensamma i det här landet, utan gör det tillsammans med miljöpartiet. Och miljöpartiet har en helt annan familjepolitik än den sossarna står för. Miljöpartiet är nämligen för kommunala vårdnadsbidrag.

Så hur ser då socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma familjepolitik ut? Är de för eller emot kommunala vårdnadsbidrag?

Om en sån här skiljelinje hade funnits inom alliansen hade Beertema, Hedenmo och andra “opartiska” journalister skrikit ut att det fanns en djup splittring mellan partierna. Men när samma avgrundsjup står att finna inom vänstern sägs ingenting.

Så därför är det väl lika bra att jag säger det igen så att även våra politiska journalister fattar. Miljöpartiet är FÖR vårdnadsbidrag. Socialdemokraterna är MOT. Hajar ni?

Omedelbar uteslutning!

Jag anser att Agneta Östman-Wenger i Nykvarn skall uteslutas ur moderaterna med omedelbar verkan.

1. Hon sympatiserar inte med partiets åsikter. Moderaterna har ingen uppfattning om vad tidning bör publicera för bilder, eftersom vi har pressfrihet. Att det råkar förekomma att en stor mängd skolbarn med utländsk härkomst förefaller vara naturligt med tanke på att det är så det ser ut i det område Länstidningen ges ut.

2. Hon torgför sina halvrasistiska idéer mitt under brinnande valrörelse. I en valrörelse skall man arbeta för partiet, inte mot det.

3. Hon har genom sitt agerande svärtat ned moderaternas anseende och orsakat väljarförluster.

_______________
Andra bloggar om: , , . Pingat på intressant.se.

Nej, SVT är inte en opartisk kanal

Jag har tidigare klagat på Aktuellts obalanserade behandling av alliansens valmanifest, särskilt Anna Hedenmo. Jag är inte ensam. Denna film är självklart tillspetsad, men inte mycket mer än vad Aktuellt själv kan prestera. Vissa reportar har inte förmågan att uppträda balanserat även om jag tror att de ärligt försöker. Anna Hedenmo är en av dem.

_________

Ingen intern s-kritik mot Danielsson

Lars Danielsson kommer inte tillbaks som statsekreterare hos Göran Persson. Det får väl sägas vara väntat. Som valarbetare för motståndarlägret får man väl skicka en gratulation till valarbetarna på andra sidan torget (i Uppsala huserar de blocken på varsin sida av Stora torget). Jag förstår att ni känner er lättade.

Vad jag däremot inte förstår är varför ni som utgör partiets fotfolk inte har gjort ett endaste dugg för att rensa i ert partis ledning. Att det var något galet med Danielssons historia visste vi ju redan december förra året.

När Anna Sjödin åtalades tog det inte mer än något dygn förrän några kommunalråd trädde fram och krävde hennes avgång, långt före det att hennes sak prövats i rätten. Men när det gäller Danielsson är det ingen som har vågat säga någonting. Hur står det till i ert parti egentligen?

______________

Andra bloggar om: , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Stenhård JO-kritik av Lars Danielsson

Justitieombudsmannen riktar idag stenhård kritik mot Lars Danielsson för hans ovilja att låta sig granskas av Katastrofkommissionen. JO säger att Danielssons historia inte är trovärdig och att han dessutom försvårat kommissionens arbete.

Lars Danielsson

Vad har då JO funnit? Var Danielsson på jobbet annandagen 2004?

“Jag har vid besök på Rosenbad informerat mig om gällande inpasseringsrutiner och har därvid kunnat konstatera att Regeringskansliets databaserade dokumentation över de inpasseringar som sker med användande av terminalerna för inpasseringskort inte innehåller någon uppgift om att L.D. med användande av sådant kort skulle ha besökt Rosenbad den 26 december 2004.”

JO har alltså gjort det som KU inte vågade göra, nämligen titta på inpasseringslistorna. Där finns inget spår av Danielsson. Han kan dock ha blivit insläppt av någon av säkerhetsvakterna, påpekar JO. Visst kan han det. Men det finns ingen som kan vittna om det. Inte en enda tjänsteman på Regeringskansliet har trätt fram och sagt att han eller hon sett Danielsson på jobbet denna dag. Det mesta talar därför för att han faktiskt inte alls var på plats denna ödesdigra morgon.

JO bedömer det inte heller som sannolikt att han verkligen skulle ha talat med kabinettssekreteraren Hans Dahlgren i telefon. Dahlgren har ju konsekvent hållit fast vid att inga samtal har förekommit. JO har inte hittat något som talar för att kabinettssekreteraren misstagit sig. Tvärtom menar JO att Danielsson visat en “uppenbar ovilja eller oförmåga att bidra till ett klarläggande”. Med andra ord: Danielsson har ljugit och sen försökt sopa igen spåren.

Träffar JO:s kritik också statsministern? Ja, hur skall man annars se det. Danielsson är (var?) statsministerns närmaste man, med ansvar för att se till att regeringskansliet fungerar. Statsministern har också in i det längsta försvarat sin statssekreterare. Om nu Danielsson visar sig vara en lögnhals, säger det också någonting om statsministerns eget omdöme.

Ännu mer besvärande för statsministern är att hans egna uppgifter om tsunamidagen nu också kan ifrågasättas. Både statsministern och hans statssekreterare har sagt att de hade telefonkontakt med varandra redan 07.45 på morgonen. Skall vi tro på den uppgiften? Danielsson kan ju inte minnas vilka telefonsamtal han hade den här dagen, och så vitt vi vet var han inte alls på jobbet. Har de alls talat med varandra på morgonen? Om inte så har ju även statsministern farit med osanning.

För övrigt undrar jag hur det kommer sig att både Göran Persson och Lars Danielsson säger sig ha fått nyheten om tsunamin via TV, SkyNews respektive CNN, redan kl 7 på morgonen. Jag har aldrig varit vaken kl 7 en annandag så länge jag kan minnas. ´

Läs hela JO:s betänkande.

______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.