Äntligen debatt om AMS statistikmygel

Äntligen får verkar det som att vi håller på att få en ordentlig debatt om myglet med arbetslöshetsstatistiken. Den statistik som AMS och SCB tillhandahåller, och som många hittills trott varit opartisk och sanningsenlig, har nu slutligen visat sig vara ett politiskt beställningsverk. Det är framför allt moderaterna som vi har att tacka för att denna debatt har kommit igång. Det är moderaterna som har infört begreppet bred arbetslöshet i debatten. Den breda arbetslösheten omfattar alla som vill och borde kunna arbeta, även förtidspensionärer som ofrivilligt utestängts från arbetsmarknaden.

Men vi bör också sända ett stort tack till EU som vägrat att ta emot den svenska friserade statistiken. EU publicerar inte någon statistik över arbetslösheten i Sverige, eftersom Sverige inte räknar på samma sätt som andra länder. AMS och SCB räknar inte studenter som söker arbete som arbetslösa. De svenska siffrorna blir därför för låga och EU kan inte ta med dem i sin statistik. (Om detta kan läsa mer på SVT:s hemsida.)

Alliansen gör således helt rätt att gå till angrepp, inte bara mot regeringen utan också mot de politiskt utnämnda generaldirektörerna, som helt okritiskt levererar den politiska statistik regeringen vill ha. Generaldirektörerna för SCB och AMS är båda socialdemokrater, och de skulle aldrig ha fått dessa poster om de inte vore det. (Läs mer här.)

_______________

Bloggen Bent har också skrivit väl om problemet.

_______________

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Dela med andra: