Stenhård JO-kritik av Lars Danielsson

Justitieombudsmannen riktar idag stenhård kritik mot Lars Danielsson för hans ovilja att låta sig granskas av Katastrofkommissionen. JO säger att Danielssons historia inte är trovärdig och att han dessutom försvårat kommissionens arbete.

Lars Danielsson

Vad har då JO funnit? Var Danielsson på jobbet annandagen 2004?

“Jag har vid besök på Rosenbad informerat mig om gällande inpasseringsrutiner och har därvid kunnat konstatera att Regeringskansliets databaserade dokumentation över de inpasseringar som sker med användande av terminalerna för inpasseringskort inte innehåller någon uppgift om att L.D. med användande av sådant kort skulle ha besökt Rosenbad den 26 december 2004.”

JO har alltså gjort det som KU inte vågade göra, nämligen titta på inpasseringslistorna. Där finns inget spår av Danielsson. Han kan dock ha blivit insläppt av någon av säkerhetsvakterna, påpekar JO. Visst kan han det. Men det finns ingen som kan vittna om det. Inte en enda tjänsteman på Regeringskansliet har trätt fram och sagt att han eller hon sett Danielsson på jobbet denna dag. Det mesta talar därför för att han faktiskt inte alls var på plats denna ödesdigra morgon.

JO bedömer det inte heller som sannolikt att han verkligen skulle ha talat med kabinettssekreteraren Hans Dahlgren i telefon. Dahlgren har ju konsekvent hållit fast vid att inga samtal har förekommit. JO har inte hittat något som talar för att kabinettssekreteraren misstagit sig. Tvärtom menar JO att Danielsson visat en “uppenbar ovilja eller oförmåga att bidra till ett klarläggande”. Med andra ord: Danielsson har ljugit och sen försökt sopa igen spåren.

Träffar JO:s kritik också statsministern? Ja, hur skall man annars se det. Danielsson är (var?) statsministerns närmaste man, med ansvar för att se till att regeringskansliet fungerar. Statsministern har också in i det längsta försvarat sin statssekreterare. Om nu Danielsson visar sig vara en lögnhals, säger det också någonting om statsministerns eget omdöme.

Ännu mer besvärande för statsministern är att hans egna uppgifter om tsunamidagen nu också kan ifrågasättas. Både statsministern och hans statssekreterare har sagt att de hade telefonkontakt med varandra redan 07.45 på morgonen. Skall vi tro på den uppgiften? Danielsson kan ju inte minnas vilka telefonsamtal han hade den här dagen, och så vitt vi vet var han inte alls på jobbet. Har de alls talat med varandra på morgonen? Om inte så har ju även statsministern farit med osanning.

För övrigt undrar jag hur det kommer sig att både Göran Persson och Lars Danielsson säger sig ha fått nyheten om tsunamin via TV, SkyNews respektive CNN, redan kl 7 på morgonen. Jag har aldrig varit vaken kl 7 en annandag så länge jag kan minnas. ´

Läs hela JO:s betänkande.

______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

2 reaktioner till “Stenhård JO-kritik av Lars Danielsson”

  1. Regeringens beteende är respektlöst, arrogant och osmart. Det här valet kommer inte att handla om att rösta på rätt parti, utan att undvika om att rösta på personer som inte klarar sina arbetsuppgifter och inte heller tar ansvar för sina misslyckanden.

    Skriv gärna på Pigge Werkelins Upprop på http://www.ior.nu

  2. Vad skyddar Lars Danielsson med sina lögner om inte statsministern och regeringen? Det enda beviset att Göran P & regeringen var informerad om läget på annandagen är Lars Danielssons telefonsamtal med Göran Persson och UD. Om nu dessa inte ägt rum så undrar man ju varför ljuset inte riktas mot Göran Persson, vad gjorde han på annandagen? Om Lars Danielsson inte ringde UD eller Göran Perssom, varför påstår Göran då att han inte behövde agera då UD var i full beredskap?

Kommentarer är stängda.