Lektion i politisk journalistik

Här är ytterligare ett exempel på hur journalistkåren silar mygg och sväljer kameler. Aftonbladets reporter Irene Beertema tycker att alternativen i familjepolitiken nu har klarnat i och med alliansens familjepolitiska program. Sen jämför hon sossarnas förslag med alliansens.

Nu är det dock så att sossarna inte alls styr ensamma i det här landet, utan gör det tillsammans med miljöpartiet. Och miljöpartiet har en helt annan familjepolitik än den sossarna står för. Miljöpartiet är nämligen för kommunala vårdnadsbidrag.

Så hur ser då socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma familjepolitik ut? Är de för eller emot kommunala vårdnadsbidrag?

Om en sån här skiljelinje hade funnits inom alliansen hade Beertema, Hedenmo och andra “opartiska” journalister skrikit ut att det fanns en djup splittring mellan partierna. Men när samma avgrundsjup står att finna inom vänstern sägs ingenting.

Så därför är det väl lika bra att jag säger det igen så att även våra politiska journalister fattar. Miljöpartiet är FÖR vårdnadsbidrag. Socialdemokraterna är MOT. Hajar ni?

Dela med andra: