Att skilja mellan rasism och rasim

Det är både rätt och fel att kalla Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti. Begreppet rasism kan användas på två olika sätt. Dels kan det syfta på den gamla rasideologin från tidiga 1900-talet, dels kan det syfta på de åsikter som går ut på att olika etniska folkgrupper skall behandlas olika.

Rotar man ordentligt i Sverigedemokraternas idéutveckling kan man förmodligen hitta en hel del som påminner om rasbiologiska föreställningar i partiets tidigare skrifter. Men som bekant har partiet arbetat mycket med att städa undan allt som kan göra att man blir förknippad med nazism och fascism. Idag är därför allt som Sverigedemokraterna producerar kliniskt rent från rasbiologiska idéer. I denna bemärkelse är det därför rätt att säga att partiet inte är rasistiskt. Partiet torgför inga rasteorier.

Begreppet rasism kan dock också användas på samma sätt som begreppet sexism. Med sexism menas en åsikt eller en attityd som är nedvärderande av endera könet. En person som exempelvis säger att han tycker att “kvinnor ska stå vid spisen och föda barn”, uttrycker sig sexistiskt. En sexistisk politik i sin tur är en politik som bygger på den typen av föreställningar, t.ex. om ett parti inte tycker att kvinnor skall få göra lumpen.

På detta vis är det vanligt att använda begreppet rasism, särskilt utomlands. Vi använder sällan ordet ras i Sverige för att dela in befolkningen i olika grupper. Men i länder som Sydafrika eller USA är det ganska vanligt att göra så. I USA skiljer man mellan svarta, vita, hispanics och asiater. En rasist i dessa sammanhang är en person som uttrycker sig nedvärderande om folk som tillhör den ena eller den andra rasen. Och en rasistisk politik är en politik som förespråkar att man skall göra skillnad mellan dessa raser. Typexemplet är den politik som en gång fördes i den amerikanska södern där svarta och vita barn inte fick gå i samma skolor.

I denna senare bemärkelse tycker jag det är rimligt att säga att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. För partiets politik grundar sig på en indelning av folk i olika grupper efter etnisk härkomst och menar att dessa grupper skall behandlas olika. Antingen är man svensk eller utlänning, enligt Sverigedemokraternas sätt att resonera, och staten skall behandla svenskar och utlänningar olika. T.ex. förespråkar partiet ett förbud för muslimska kvinnor att använda burka. Svenskar skall ha rätt att bära religiösa symboler, men inte invandrade muslimska kvinnor. Därigenom särbehandlar man på ett negativt sätt vissa människor i samhället på grundval av deras etniska härkomst. En sådan politik förtjänar epitetet rasistisk.

Länk till Mauricio Rojas förvirrade debattinlägg om Sverigedemokraterna.
Länk till Jenny Sjödin som efterfrågat en begreppsutredning.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Alldeles tyst från alliansen

Har ni märkt hur tyst det är omkring regeringsförhandlingarna? Inga utspel, inga läckor. Det är knäpptyst. Hur skall man tolka det? Jag tolkar det som att förhandlingarna går bra. Utspel och läckor är ju annars ganska vanligt i förhandlingsspel. Men nu är det hur tillknäppt som helst. Det känns ovanligt.

_______________
Andra bloggar om: , , . Pingat på intressant.se.

Inför en karensdag för vård av sjukt barn!

Försäkringskassan rapporterar tillsammans med IFAU att fusket med rätten att vara hemma med sjukt barn är stort. 22 procent av utbetalningarna sker på oriktiga grunder.

Överraskad? Inte jag. Det är ganska självklart att det fuskas med en försäkring som saknar självrisk och som dessutom helt och hållet saknar kontrollsystem. Det häpnadsväckande är inte att det fuskas, utan att systemet ser ut som det gör. Jag har aldrig trott något annat än att det fuskats som tusan med VAB, vård av sjukt barn. I den vanliga sjukförsäkringen har man en karensdag, som fungerar som självrisk. VAB har inte det. Alltså är det många som vabbar istället för att sjukskriva sig själva. En sån sak behöver man ingen utredning för att begripa.

Det utredningen visar är snarare hur ideologiskt hjärntvättade många är i vårt land. Under lång tid har företrädare för de borgerliga partierna tjatat om att det finns folk som fuskar med försäkringssystemen. Under lika lång tid har socialdemokraterna vägrat erkänna problemet. Det är bara för socialdemokrater som den här utredningen kommer som en överraskning.

Vad kan man då göra åt problemet? Enkelt. Inför en karensdag. En försäkring bör ha en självrisk för att inte överutnyttjas. Alla andra försäkringar har det. Det är en självklarhet.

_______________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Lundby-Wedin en dålig förlorare

Wanja Lundby-Wedin, LO-pampen nr 1, med en årsinkomst på 1,1 miljoner kronor om året, är ledsen för att socialdemokraterna förlorade valet. Nu hotar hon därför med att gå ut i strejk mot riksdagen (DN).

Lundby-Wedin är en dålig förlorare som inte kan acceptera att folket valde en annan politik än den hon föreslagit. Hon är lika mycket ansvarig för den socialdemokratiska arbetslöshetspolitiken som Göran Persson. Lundby-Wedin sitter nämligen i socialdemokratiska partiets verkställande utskott, som är partiets allra högsta styrgrupp.

Vi lever i en demokrati. Där avgörs de viktigaste besluten genom omröstning. Den som hamnar på den förlorande sidan får finna sig i det. Att dra ut i strejk bara på grund av att man inte fick som man ville i valet är barnsligt.

Läs också DN:s kommentar.

_______________________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på: intressant.se.

Sverigedemokraterna är ett hot mot Alliansen

För att komma in i riksdagen krävs det att ett parti får 222 052 röster. Sverigedemokraterna fick 162 463 röster. Det saknas bara 59 589 röster. Lyckas de vinna dessa röster i 2010 års val faller Alliansen.

Alliansen fick i valet 178 mandat mot vänsterkartellens 171. Det är en klar majoritet för Alliansen, men det skiljer faktiskt bara 7 mandat. Om valet 2010 går ungefär som i år fast Sverigedemokraterna tar sig över fyra-procentsspärren kommer de att få 14 mandat. Det betyder i så fall att Alliansen förlorar sin klara majoritet, även om man lyckas behålla hela den egna väljarkåren.

Sverigedemokraterna tar som bekant sina väljare huvudsakligen från socialdemokraterna. Men det är alltså ingenting som vi moderater bör rycka på axlarna åt. Varje röst som sd tar från sossarna gör att de kommer allt närmare riksdagen, och tar de sig in försvinner vår majoritet, även om vi, som sagt, gör ett lika bra val som den här gången, eller till och med ännu bättre.

Nu kan vi därför inte längre agera som att Sverigedemokraterna skulle vara ett parti som man inte behöver bry sig om. Även om vi moderater inte konkurrerar om samma väljare måste vi ta strid mot detta parti. Det måste pressas tillbaka, ordentligt.

___________________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på: intressant.se.