Inget större fel på JO:s granskning av Danielsson

Olof Petersson skriver i DN att han tycker att JO Nils-Olof Berggren har dåligt på fötterna när han kritiserar Lars Danielsson. Kunskapsunderlaget är för tunt för att säga något bestämt. Vi vet fortfarande inte vad Danielsson egentligen hade för sig annandagen 2004.

Det är sant, det vet vi inte, men det är inte heller det som har varit JO:s uppgift att ta reda på. JO:s uppgift är att granska om Danielsson brutit mot lagen eller på annat sätt uppträtt olämpligt som offentlig tjänsteman. Med detta som sin frågeställning har JO skrivit att Danielsson försvårat för katastrofutredningen genom att han inte har svarat på frågor som utredningen ställt.

Finns det stöd för denna slutsats? Javisst. I JO:s förhör med Danielsson framgår det att denne varit medveten om att katastrofkommissionen bett om att få svar på vissa frågor, men att han inte har brytt sig om att svara. Danielsson har inte ens hört av sig för att säga att han inte har något mer att säga, utan har ignorerat katastrofkommissionen. JO har valt att tolka detta som en “ovilja” att samarbeta med kommissionen. Det är en ganska rimlig tolkning. Det är så människor brukar bete sig när de inte vill hjälpa till.

Petersson har dock rätt vi att vi borde få veta mer om vad som faktiskt hände. För det går ju att inhämta ännu mer information. Exempelvis kan man be mobilteleoperatören lämna ut uppgifter om var Danielsson har befunnit sig när han använt sin mobiltelefon. Data om detta registreras nämligen i mobilnätverkens basstationer (polisen brukar använda denna metod för att bevisa var vissa brottslingar har befunnit sig). Den riktigt modige granskaren ber att få titta i detta register också.

___________________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: