Att skilja mellan rasism och rasim

Det är både rätt och fel att kalla Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti. Begreppet rasism kan användas på två olika sätt. Dels kan det syfta på den gamla rasideologin från tidiga 1900-talet, dels kan det syfta på de åsikter som går ut på att olika etniska folkgrupper skall behandlas olika.

Rotar man ordentligt i Sverigedemokraternas idéutveckling kan man förmodligen hitta en hel del som påminner om rasbiologiska föreställningar i partiets tidigare skrifter. Men som bekant har partiet arbetat mycket med att städa undan allt som kan göra att man blir förknippad med nazism och fascism. Idag är därför allt som Sverigedemokraterna producerar kliniskt rent från rasbiologiska idéer. I denna bemärkelse är det därför rätt att säga att partiet inte är rasistiskt. Partiet torgför inga rasteorier.

Begreppet rasism kan dock också användas på samma sätt som begreppet sexism. Med sexism menas en åsikt eller en attityd som är nedvärderande av endera könet. En person som exempelvis säger att han tycker att “kvinnor ska stå vid spisen och föda barn”, uttrycker sig sexistiskt. En sexistisk politik i sin tur är en politik som bygger på den typen av föreställningar, t.ex. om ett parti inte tycker att kvinnor skall få göra lumpen.

På detta vis är det vanligt att använda begreppet rasism, särskilt utomlands. Vi använder sällan ordet ras i Sverige för att dela in befolkningen i olika grupper. Men i länder som Sydafrika eller USA är det ganska vanligt att göra så. I USA skiljer man mellan svarta, vita, hispanics och asiater. En rasist i dessa sammanhang är en person som uttrycker sig nedvärderande om folk som tillhör den ena eller den andra rasen. Och en rasistisk politik är en politik som förespråkar att man skall göra skillnad mellan dessa raser. Typexemplet är den politik som en gång fördes i den amerikanska södern där svarta och vita barn inte fick gå i samma skolor.

I denna senare bemärkelse tycker jag det är rimligt att säga att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. För partiets politik grundar sig på en indelning av folk i olika grupper efter etnisk härkomst och menar att dessa grupper skall behandlas olika. Antingen är man svensk eller utlänning, enligt Sverigedemokraternas sätt att resonera, och staten skall behandla svenskar och utlänningar olika. T.ex. förespråkar partiet ett förbud för muslimska kvinnor att använda burka. Svenskar skall ha rätt att bära religiösa symboler, men inte invandrade muslimska kvinnor. Därigenom särbehandlar man på ett negativt sätt vissa människor i samhället på grundval av deras etniska härkomst. En sådan politik förtjänar epitetet rasistisk.

Länk till Mauricio Rojas förvirrade debattinlägg om Sverigedemokraterna.
Länk till Jenny Sjödin som efterfrågat en begreppsutredning.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

17 reaktioner till “Att skilja mellan rasism och rasim”

 1. Det är nog inte explicit det “etniska” utan det kulturella som är kärnan i ideologin. Det leder dock till en kulturchauvinism som på många sätt liknar rasism, men det blir fel om man kallas SD i sin nuvarande form för rasistiskt. Det ger dem bara bonus i debatten eftersom de kan visa att det inte använder sig av dessa begrepp som du refererar till. Xenofobi eller främlingsrädsla/-fientlighet är mera ideologiskt rimligt tycker jag.

 2. Nja, det har snarare med kultur att göra än etnicitet. En svensk kvinna som konventerar till Islam får inga särrättigheter gentemot andra muslimer.

 3. Hej. Kul att någon mer försöker definiera begrepp som “rasism”. Tyvärr har det gått inflation i användandet av det och många (även media och politiker) kastar ur sig ordet lite här och var i debatten utan att egentligen ha belägg för användandet av det. Ett vanligt sätt att använda begreppet är att rasism innebär att dela in människor i kategorier (raser) och att sedan rangordna dem på något sätt, dvs anse att en av dem är bättre än en annan. Sverigedemokraterna idag talar inte om raser utan an vänder i stället begrepp som “mångkultur” och “multikutur” vilket jag tror direkt kan översättas till rasistiska begrepp. I Sverige ses all form av invandrarfientlighet men också diskussioner om integrationspolitiken ofta som just tecken på rasism, trots att det kanske egentligen handlar om samhällskritik. tack för en bra blogg!

 4. Jag frågade den sverigedemokratiska bloggaren Erik Almqvist på den här sidan> vad SD tycker om olika saker. Att på något sätt slå vakt om att demokratin inte urvattnar våra liberala svenska lagar är nödvändigt. En trög och individuellt prövad invandring efter snäva men jämlika kriterier samt en nationalism som baserar sig på etik – är nog inte så dumt, kan jag tycka som etnolog. Men läs själva och se vad ni tycker om verklighetens SD:

  1. Ja, SD är för religionsfrihet.
  2. Eftersom den svenska staten är sekulär bör det vara upp till varje trossamfund vilka man vill viga. Staten ska dock säkra att homosexuella kan ingå partnerskap.
  3. Vill ni ha kvar förbudet mot aga? Ja.
  4. Vill ni ta bort förbudet mot att sälja sex? Tror inte vi tagit ställning i denna fråga.
  5. Legalisera narkotika? Generellt sett, nej. Sen kan inte jag uttala mig om varje enskilt preparat och några ställningstaganden har vi inte gjort.
  6. Göra det lättare för småföretag? Definitivt.
  7. Ge elever möjligheten att specialsiera sig tidigare för att öka motivationen? Ja. Vi tycker också att bl a yrkeslinjerna i gymnasiet är överdrivet “allmänna”, genom att t ex kockarna ska behöva läsa till sig grundläggande högskolekompetens. Konsekvensen är, beviseligen, att en mycket stor del av de som går ut yrkesgymnasier inte klarar av den grundläggande kompetensen ändå helt enkelt för att de skiter i matte om de vill jobba som kockar eller bilmekaniker. Vi vill också införa lärlingssystem kopplade till yrkesutbildningarna.
  8. Skall alla medborgare över 18 ha samma rättigheter och skyldigheter? Ja.
  9. Fel med sex utanför äktenskapet? Definitivt inte.
  10. Görs det för litet för att bekämpa organiserad brottslighet? Ja.

  Stefan. Vad gäller slöjan har jag inte frågat Erik, men vet du vad: Maurico Rojas, Dilsa Demirbag Sten, Ali Hirsi Ali och Nyamko Subani är riktigt vassa intellktuella. Du är rasisten som fråntar beskrivningen möjligheten att de brinner för sin övertygelse. Vi som tror på den västerländska civilisationens grundläggande ideal sedan franska revolutionen bryr oss inte om hudfärg: Vi bryr oss om förnuft, jämställdhet och demokrati – som jag visserligen anser behöver kompletteras av protektionistisk nationalism för att hålla kursen på nationen. Men jag är naturligtvis för att ta emot flyktingar, deras barn, kapitalstarka invandrare samt arbetskraftinvandrare. För stora folkströmmar från en kultursfär där det exempelvis är helt OK att aga sina barn (bara förbjudet i Israel av hela Afrika och Asien) borde var och en inse kommer att skada vårt land.

 5. Jag skulle inte kalla SD för rasistiskt om det var så att de bara var för en mer restriktiv invandringspolitik. Men så är det inte. Partiet anser att invandrare, även invandrare med svenskt medborgarskap, skall behandlas annorlunda än infödda svenskar. I USA, och många andra länder, kallas en sådan politik för rasistisk.

  /Stefan

 6. Stefan. Lagen skall vara lika för alla medborgare över 18. Jag frågade Erik om han tyckte så. Han svarade “ja”. Om du har läst något annat från SD, så vill jag gärna att du citerar det och anger källan. Om det är som du säger, tappar SD respekt hos mig, det försäkrar jag! Självklart är det rasism i sådant fall.

 7. Stefan. Ja, det är inte bra. Om en kvinna bär en burka i Sverige mot sin vilja under hot om våld, så skall det beivras. Detta är inte så verklighetsfrämmande som en del kanske tror, någon som hört talas om talibaner? Men då måste ju kvinnan anmäla detta till polisen eller ett socialkontor. Att förbjuda en svensk medborgare att gå runt med ett lakan över huvudet bara för att personen är en muslimsk kvinna, är skrattretande infantilt – men mer viktigt är att det är orättvist! Undrar vad Erik tycker. Skall fråga. Strax tillbaka!

 8. Personligen är jag för ett burkaförbud på allmän plats i nuläget. Jag tror ytterst få kvinnor i Sverige idag har gjort ett fritt val att bära burka. Man ska komma ihåg att endast de mest hårdföra islamisterna brukar burkan – inte alls som en vanlig slöja alltså.

  Jag ser det som mer värt att skydda det flertal kvinnor som, som en del av ett patriarkalt förtryck, bär burka, än att skydda rätten att bära den som ett fåtal kvinnor frivilligt valt.

  Min uppfattning i detta fall är alltså pragmatisk och inte ideologisk.

 9. Erik. Suck. Där sket du allt i det blå skåpet. Jag frågade om SD tycker att alla medborgare över 18 skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Ingen tror att jag blundar för patriarkalt förtryck i religionens namn, men vi kan helt enkelt inte inskränka rätten att bära ett lakan över huvudet bara för muslimer. No way, José! Du kan kalla det pragmatiskt eller whatever, men det är en orättvis inskränkning i den liberala medborgarrätten. Ja, ja – ränderna går inte ur, säg? BSS på dig.

 10. Jag tycker visst att alla medborgare över 18 ska ha samma rättigheter. Förbudet mot burka på allmän plats gäller såväl muslimer som kristna eller ateister. Dock är tanken bakom förbudet att skydda kvinnor mot förtryck.

  Man kan inte vara en sådan idealist i varje detaljfråga att man inte alls tar hänsyn till hur verkligheten ser ut. Burka är en extrem form av religiös klädsel och mycket få kvinnor skulle nog själva ha valt den.

  Den dagen islam i Sverige är mer sekulärt och jämställt är jag inte längre emot burkan.

 11. Erik. Så jag får inte heller ha en burka på mig på en allmän plats, menar du? Det är klart att inte islam är jämställt. Muslimer har en mer konsekvent urkund och har levt under muslimsk dominans länge i de länder där religionen är invävd i lagarna. Men du kommer inte åt det genom ett allmänt förbud mot burkor. Det är min poäng: Att vara idealist måste inte vara opraktiskt. Tvärtom tror jag att ditt burkaförbud skulle bli opraktiskt. Vad med halloween-spöken? Gör istället så att ni arbetar fram förslag om bättre skydd för offer och vittnen för våld i allmänhet. Att minska anhöriginvandringen till att bara gälla biologiska barn till flyktingar är mitt förslag för att minska återskapandet av sådana sociala kontexter i Europa, där den patriarkala familjefundamentalismen kan växa. Jag blir förbannad på er, Erik. Ni kommer aldrig in i riksdagen utan att stå för en klar principiell rättvisa! För många svenskar förknippar er med rasism och homofobi. Var extremt tydliga och öppna, så har ni en chans. Svenskar i gemen är inte orättvisa och “främlingsfientliga” så som PK-medierna sprider ut. Svenskar i gemen är rättvisa och toleranta. Men många är trötta på att orientaliska immigranters assimilation till liberal rätt är så grymt förhindrad av staten och myndigheterna. Den tysta opinionen vill du bara slänga bort så där, för att du inte gillar att se en kvinna i ett lakan? Jag blir så förbannad. Du är ju en intelligent kille. Sitt inte med gaggarna på bänken. Ryck upp dig!

 12. Det handlar inte om några halloweendräkter, utan väldigt konkret om just burka – niqab.

  Jag tycker det är viktigt att sända den tydliga signal till den minoritet hårdföra islamister som tvingar in sina fruar och döttrar i dessa dräkter. Syftet är att kvinnorna ska bli helt avskärmade från omvärlden och det blir de också. Detta är något som väger tyngre än den ideologiska idealismen, som i detta fall ändå knappt har någon betydelse.

  Den dagen den öppna, toleranta, västerländska värdegrunden återigen genomsyrar hela samhället kommer det också finnas mer utrymme för idealism igen.

 13. Erik. Nej, inte övertygad. Hur vet jag att en person inte själv har valt att ha en burka på sig? Nej, Erik – jag får en dålig vibration här. Det går inte att försvara frihet genom att inskränka den. Könsstympningar skall rendera straff, liksom att prygla barnen eller hustrun samt tvinga fram äktenskap eller vissa studier och förfölja homosexuella. Men vi måste få individer att våga anmäla och de sociala myndigheterna måste ha konkreta handlingsplaner. Nej, Erik. Det du håller på med är inte bra. Det är inte västerländsk frihet. Nej, det är inte min diamant. Det är ett brunt rikes förgård. Mitt intresse för er har åter falnat. Ännu en gång är det du som ger mig de dystra nyheterna.

 14. Men vi måste få individer att våga anmäla…

  Håller jag med om. Det är något man måste arbeta med, men i dagsläget når vi inte dessa kvinnor. Den dag vi gör det tycker jag som sagt man kan häva förbudet.

  Realiteten får i detta fall stå över ideologin helt enkelt.

 15. Erik. Ideologin är varför du vill åstadkomma något. Om du vill åstadkomma individens frihet, skall du inte kränka den. Så enkelt är det faktiskt.

Kommentarer är stängda.