Inget större fel på JO:s granskning av Danielsson

Olof Petersson skriver i DN att han tycker att JO Nils-Olof Berggren har dåligt på fötterna när han kritiserar Lars Danielsson. Kunskapsunderlaget är för tunt för att säga något bestämt. Vi vet fortfarande inte vad Danielsson egentligen hade för sig annandagen 2004.

Det är sant, det vet vi inte, men det är inte heller det som har varit JO:s uppgift att ta reda på. JO:s uppgift är att granska om Danielsson brutit mot lagen eller på annat sätt uppträtt olämpligt som offentlig tjänsteman. Med detta som sin frågeställning har JO skrivit att Danielsson försvårat för katastrofutredningen genom att han inte har svarat på frågor som utredningen ställt.

Finns det stöd för denna slutsats? Javisst. I JO:s förhör med Danielsson framgår det att denne varit medveten om att katastrofkommissionen bett om att få svar på vissa frågor, men att han inte har brytt sig om att svara. Danielsson har inte ens hört av sig för att säga att han inte har något mer att säga, utan har ignorerat katastrofkommissionen. JO har valt att tolka detta som en “ovilja” att samarbeta med kommissionen. Det är en ganska rimlig tolkning. Det är så människor brukar bete sig när de inte vill hjälpa till.

Petersson har dock rätt vi att vi borde få veta mer om vad som faktiskt hände. För det går ju att inhämta ännu mer information. Exempelvis kan man be mobilteleoperatören lämna ut uppgifter om var Danielsson har befunnit sig när han använt sin mobiltelefon. Data om detta registreras nämligen i mobilnätverkens basstationer (polisen brukar använda denna metod för att bevisa var vissa brottslingar har befunnit sig). Den riktigt modige granskaren ber att få titta i detta register också.

___________________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Kommunalanställdas självspäkning

Kommunalanställda, särskilt kvinnor i vården, är som bekant en av de allra sämst betalda grupperna i vårt land. Hur obegripligt är det inte då att de röstar på socialdemokraterna, som ju är det parti som vidmakthåller detta låglönesystem?

För mig är det ett av svensk politiks stora mysterier hur kommunalanställda ständigt klagar över sina låga löner, men val efter val röstar på socialdemokraterna som har skapat den situation som de befinner sig i och som inte heller vill ändra på något.

Förklaringen till varför kommunalanställda har så låga löner beror på att kommunerna under en lång tid haft monopol på all omsorg. Den som har tagit anställning som vårdbiträde har bara haft en arbetsgivare att gå till. Där har hon blivit erbjuden en lön som hon inte kunnat tacka nej till eftersom det inte funnits någon annan arbetsgivare att gå till. Situationen liknar den som många industriarbetare befann sig i på 1800-talet. All makt över lönerna låg hos arbetsgivarna som kunde sätta vilka löner de ville. Det var då arbetarna organiserade sig. LO bildades för att ge arbetarna makt i förhandlingarna med arbetsgivarna, och man skapade också ett politiskt parti – socialdemokraterna.

Skillnaden mot 1800-talet är dock att nuförtiden står facket och arbetsgivaren på samma sida. Det samarbete mellan facket och socialdemokratin som en gång var en styrka för arbetarna har nu istället blivit det största hindret mot högre löner för kommunalanställda. Idag arbetar inte LO för att höja lönerna för sina medlemmar utan för att bevara socialdemokraternas maktställning. De kommunalanställdas misslyckade strejk 2003 ger ett alltför tydligt och tragiskt bevis för att det är på det viset. Det var en strejk som egentligen aldrig kom igång, eftersom den effektivt krossades av LO självt. LO hade nämligen tidigare lovat socialdemokraterna att det skulle vara återhållsamma med lönekraven.

SVT:s Uppdrag granskning har gjort ett utmärkt reportage om saken. Läs här. Det är ingen mindre än Janne Josefsson som själv håller i yxan.

_______________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på: intressant.se.