Alliansen kickar von Sydow som talman

När den nyvalda riksdagen samlas i veckan skall en ny talman väljas. Alliansen har gemensamt nominerat Per Westerberg (m). Björn von Sydow (s) petas.

Det är tråkigt att det har blivit på det viset. Alla har varit nöjda med von Sydow, även de borgerliga ledamöterna, och om det bara vore honom själv det gällde skulle han säkert få sitta kvar. Men nu råkar han vara socialdemokrat och som sådan får han bära straffet för sitt partis tidigare agerande.

Sverige har haft en enkammarriksdag sedan 1971, och ända fram till 1988 brukade man komma överens över blockgränsen vem som skulle vara talman. Talmannen skulle vara en ledamot med gott anseende i båda blocken. Henry Allard (s) satt mellan 1971 och 1979 och Ingemund Bengtsson (s) satt mellan 1979 och 1988. Efter valet 1988 trodde många att Ingegärd Troedsson (m) stod på tur. Då fick dock plötsligt socialdemokraterna för sig att de skulle välja Thage G Peterson (s) istället. Därmed politiserades ämbetet, för Peterson var knappast känd som den socialdemokrat som de borgerliga kände störst tillit till. (Hans politikerstil påminde om Göran Perssons.) Och det blev mycket riktigt också bråk omkring Peterson i samband med Ingvar Carlssons (s) regeringskris 1990. Efter den borgerliga valsegern 1991 kickades därför Peterson. Istället blev Ingegärd Troedsson (m) talman. När socialdemokraterna kom tillbaks 1994 replikerade man genom att se till att talmansposten gick tillbaka till partiet. Ny talman blev Birgitta Dahl (s). I och med det var den gamla principen om hur man väljer talman död.

Det vore naturligtvis trevligt om vi kunde gå tillbaka till den gamla ordningen. Men det ser tyvärr inte ut att vara möjligt. von Sydow själv skriver på riksdagens hemsida att socialdemokraterna tidigare innehaft talmansposten därför att de varit det största partiet i regeringsunderlaget 1982-1991 och 1994-2006, men det är en efterhandskonstruktion. Socialdemokraterna har aldrig tidigare förrän i valet 2002 talat om att de skulle vara ett parti av flera i ett regeringsunderlag. Det har aldrig funnits en sådan princip. Skulle von Sydow återväljas skulle denna felaktiga tolkning av tidigare praxis godkännas. Därmed skulle det bli omöjligt för någon ur småpartierna att bli talman, vilket förefaller oschysst och dumt. Så tyvärr Björn, ditt parti har satt dig in en position som gör att alliansen måste kicka dig. Sorry. It’s nothing personal. Just business.

____________________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: