Vänstern: Sveriges mest elitistiska parti

Kommunisten Åsa Linderborg anklagar i Aftonbladet socialdemokraterna för att vara ett elitistiskt parti, och att det alltid har varit så. Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson och deras efterföljare var inga riktiga arbetarledare utan föraktade “massan”.

Att anklaga socialdemokraterna för att vara elitister och samtidigt låta påskina att yttersta vänstern skulle utgöra arbetarmassornas egentliga företrädare är rena skämtet. Vid den tid Linderborg skriver om var hennes parti, vänsterpartiet, anhängare av Lenins idéer. Lenin menade att om arbetarna lämnades åt sig själva skulle de “spontant” luras att bli borgerliga.

Så skriver kommunismens profet om “massorna”:

“Och jag påstår: 1) att ingen organisation kan bestå en längre tid utan en fast ledarorganisation med bevarad kontiunuitet; 2) att ju bredare massan är som spontant dras in i kampen, utgör rörelsens bas och själv deltar i rörelsen desto mer trängande nödvändig är en sådan organisation – desto fastare måste den vara (ty i en sådan massrörelse är det så mycket lättare för demagoger att dra bort vissa efterblivna skikt av massan)…”

Lenin föreslog därför kort och gott att den kommunistiska rörelsen skulle “inskränka” antalet medlemmar som arbetade i den. Alla som ville skulle inte få vara med, utan bara några, som hade revolutionen som yrke. En elit, helt enkelt.

Och inte ens idag kan man påstå att vänsterpartiet skulle vara ett arbetarparti. Det var länge sedan vare sig vänstern eller socialdemokraterna företrädde det arbetande folket. De som förr var arbetare i traditionell bemärkelse är idag medelklass. Arbetar gör dessa människor dock alltjämt, men de får allt svårare att identifiera sig med socialismen. Historiens ironi har gjort att det idag är moderaterna, det gamla konservativa partiet, som också var elitistiskt när det begav sig, som idag har starkast tilltro till vanligt folks förmåga att ta vara på sig själv. Idag är det högern som tror på folket, medan vänstern tror på statlig folkuppfostran.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Döda bergsklättrare nu igen

Varför är döda bergsklättrare förstasidestoff? Varje gång en människa dör i en olycka är det en tragedi. Men kan någon förklara för mig varför olyckor vid bergsklättring är så mycket viktigare att rapportera om än andra olyckor?

Nu senast är det två svenskar som försvunnit i Himalaya och med all sannolikhet är döda. För någon månad sedan var det en olycka vid Kebnekajse. Det låter kanske respektlöst, men för mig är inte detta större nyheter än något annat. Alla dödsfall är tragiska men det finns ju ännu större tragedier. Jag skulle säga att varje enskilt dödsfall i Irak under de senaste tre åren förtjänar mer uppmärksamhet än dessa bergsklättrare. De flesta som dör i Irak dör på grund av andra människors handlingar. Detta är långt viktigare att rapportera om än bergsklättare som utsatt sig själva för livsfara.

Jag vill med detta inlägg verkligen inte såra någon. Som jag sagt så är varje dödsfall i sig en tragedi. Jag förstår bara inte varför dödsfall vid bergsklättring är så viktigare att rapportera om än alla andra dödsfall.

________________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Tänker man inte nytt, händer inget nytt

Kulturen har banliserats enligt Marcus Birro. Dokusåpor och melodifestival är det enda som bjuds. Kanske är det så. Men hur kommer det sig då att Birro är en av dem som inte vill ha någon förändring? En ny regering har tillträtt och därmed finns en chans att skapa en ny kulturpolitik. Men vilken blir Birros reaktion? “Håll era flottiga, marknadsliberala fingrar borta från poesin, litteraturen, barnteatern, biblioteken, rockklubbarna, ungdomarna.” Allt skall alltså helst fortsätta precis som tidigare, eller?

Om man nu tycker att allt har blivit så dåligt borde man ju komma med några förslag på vad man skulle kunna ändra på, eller åtministone vara villig att ingå i en diskussion med dem som faktiskt kommer med förslag. Vi moderater ser gärna att fler privatpersoner skänker pengar till kulturen. Tyvärr sker inte det idag. De höga skatterna gör att få är villiga att självmant donera pengar. Men i längden är det ett bättre system eftersom det gör att utövarna av kulturen inte måste vara politikerna till lags för att få ekonomiskt stöd. Den politiska nyckfullheten försvinner.

Så tänker vi moderater och vi tror att detta kommer att göra att vi får ett kulturliv som är precis så rikt som vi vill ha det. Vi kan naturligtvis inte lova något, men vi är i alla fall villiga att diskutera andra lösningar än den vanliga, att alla pengar alltid skall gå genom den statliga byråkratin först.