Sveriges förenta stater

Mats Hellström (s), landshövding i Stockholm, skriver idag i DN att han inte tror på idén med nya storlän. Det gör inte jag heller. Det finns problem med den nuvarande länsindelningen, det bestrider jag inte, men problemen är inte större än de som kommunindelningen ger upphov till. Inte heller är de större än de problem indelningen av världen i olika länder är. Det finns ingen perfekt lösning där man lyckas fånga in en georgrafiskt naturlig enhet som dessutom skapar ett effektivt förvaltningssystem.

Vad skall storlänen vara bra för? Får vi effektivare sjukvård om vi slår ihop exempelvis Stockholms, Västmanlands och Uppsala län? Nej, för det har inte med länsindelningen att göra. Sjukvårdens effektivitet har inte med den politiska geografin att göra. Det här ser man tydligt när man betraktar andra länder. Alla länder gör olika. En del tycker att det är naturligt att sjukvården skall ligga på lokal nivå, andra tycker att den skall ligga på riksnivå. På samma sätt är det också med andra politikområden. I vissa länder är polisen kommunal, i andra länder är den statlig. Samma sak gäller skolor, skatter, arbetsmarknadspolitik etc. Alla länder gör olika och ingen kan säga att det ena sättet är bättre än det andra.

Idag spelar landstingen en undanskymd roll i många medborgares medvetande. Sjukvårdspolitik intresserar man sig för, men brukar inte koppla ihop detta med den organisation som kallas landstinget. Förbättrar vi då inte demokratin genom att tydliggöra landstingen genom att göra dem större, med större befogenheter över t.ex. skatterna? Jag tror inte det. Sverige är ett litet land. Ett stort land som USA behöver starka delstater för att fungera, men Sverige är ju inte ens hälften så stort som de största amerikanska delstaterna. Vi har inget behov av att göra om vårt land till en federation. Det blir inte mer demokratiskt och inte mer effektivt. Någon naturlig samhörighetskänsla finns inte heller inom de tänkta storlänen. Redan de nuvarande länen har dålig samhörighetskänsla. De flesta svenskar använder ju som bekant landskapen för att beskriva varifrån i landet man kommer.

Trots detta skall det bli intressant att läsa vad Ansvarskommittén kommer fram till. De konsultrapporter som hittills producerats har dock dessvärre inte imponerat. Framför allt har jag saknat jämförelser med andra länder. Men det kanske kommer?

Uppdatering 11/12.

Mats Svegfors svarar Hellström i DN. Ett av Svegfors argument för en annan regional indelning är att andra länder har genomfört en sådan förändring. Hur vet han det? Såvitt jag vet har Ansvarsutredningen inte gjort några jämförande analyser. Börja gärna med att titta på Frankrike, som har infört en ny regional indelning, ovanpå sin gamla länsindelning. Frankrike styrs idag på 5 olika nivåer. EU, nationalstaten, regionen, länet och kommunen. Är det detta system Ansvarskommittén vill införa i Sverige?

_______________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Sveriges förenta stater”

  1. Hej,
    andra länder som har ändrat regionindelning är bl.a. Danmark som både har slagit samman sina kommuner och gjort större regioner. Region kommer att ersätta län, inte läggas ovanpå. Fem nivåer är vansinnigt. MEN länen är statens instrument, regionen ska vara medborgarnas. Tyvärr är de flesta län och landskap för små för att axla det ansvar som de enligt förslaget ska ha. Utökad makt på lägre nivåer i samhället tycker jag är bra! Ju högre upp desto mindre makt. Du jämför med USA; de har femtio delstater, här talas det om sex till nio. Lite skillnad. Jag tycker delstater av Texas storlek är på tok för stort.

    Centerpartisanen

Kommentarer är stängda.