Färre men bättre KU-anmälningar, tack.

Vänsterpartiet har KU-anmält regeringen för att den inte är nöjd med hur regeringen hanterar biståndsbudgeten. Varför, går inte att förstå. Riksdagen skulle tjäna på att införa en regel om att KU-anmälningar måste ange vilken paragraf i grundlagen som man menar att regeringen brutit mot.

Många KU-anmälningar är obegripliga. Det är inte svårt att se vad det är anmälarna är arga över. Nästan alltid är det oppsitionen som står bakom anmälningarna och oppsitionen gillar inte regeringens politik. Men KU är inte ett organ som finns till för att ventilera ett allmänt missnöje, utan konstitutionsutskottets granskningar är till för att kontrollera om regeringen brutit mot grundlagen eller inte. Det är respekten för grundlagen som KU ska granska, inte regeringens politik i övrigt. Den vanliga sakpolitiken ska granskas av fackutskotten.

Tyvärr verkar alltfler riksdagsmän vilja anmäla vad som helst till KU, och det är långt ifrån alltid anmälarna anger på vilket sätt de menar att regeringen skulle brustit i respekt för grundlagen. Vänsterpartiets anmälan är typisk för dessa anmälningar. Grundlagen nämns överhuvudtaget inte.

Riksdagen borde göra något för att komma bort från den här typen av okynnesanmälningar. Den här gången är det vänsterpartiet som betett sig på detta vis, men den som går igenom förra mandatperiodens anmälningar ska snart se att de borgerliga ledamöterna inte varit mycket bättre. Ett sätt att bli av med många onödiga anmälningar vore att begränsa rätten att göra anmälningar till de ledamöter som sitter i KU. Då skulle den vanlige ledamot som vill göra en anmälan tvingas gå via en av sina partikamrater, som då skulle kunna kontrollera att anmälan är seriös. Ett ännu enklare sätt vore att riksdagen införde en regel om att en KU-anmälan måste ange vilken paragraf i grundlagen regeringen skulle ha brustit i respekt mot. Därigenom skulle man kunna behålla rätten för varje enskild ledamot att göra anmälningar, men samtidigt bli av med de anmälningar som uppenbart inte har med grundlagen att göra.

Länk till vänsterpartiets KU-anmälan.

_______________________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på: intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Färre men bättre KU-anmälningar, tack.”

Kommentarer är stängda.