Skilda valdagar bättre än kortare mandatperioder

Marita Ulvskog (s), ledamot av författningsutredningen, vill återinföra treåriga mandatperioder. Det skulle vitalisera demokratin, menar hon. Fler möjligheter att gå att rösta sätter fart på demokratin, det håller jag med om, men det finns bättre sätt att göra det på än att återgå till korta mandatperioder.

De fyråriga mandatperioderna som infördes 1994 kom till, i partipolitisk enighet, därför att man ansåg att de treåriga perioderna orsakade ekonomisk-politisk oro. Inför varje val blir politikerna nervösa och frestelsen att slösa med statsutgifterna är stor. Ju oftare det är val, desto oftare utsätts politikerna för denna frestelse. För att motverka detta och ge de styrande en ärlig chans att driva en stadig ekonomisk politik infördes fyraåriga mandatperioder.

En återgång till treåriga perioder riskerar därför att ta oss tillbaka till det ekonomiska kaos som rådde under åren då vi hade det 1968-1994. Under den perioden var det egentligen aldrig stabilitet i ekonomin. Inflation, arbetslöshet, strejker, devalveringar, höga räntor och gigantiska budgetunderskott. Så vill vi inte ha det igen.

Däremot har Ulvskog rätt i att vi bör blicka mot valsystemet för att fråga oss hur vi skulle kunna injicera mer livskraft i demokratin. Valen gör att vanliga medborgare verkligen intresserar sig för politik. Ingen annan politisk verksamhet kan till närmelsevis skapa ett sådant engagemang. Det är vid valen helt vanliga människor får för sig att diskutera politik med varandra, utan någon som helst inblandning av politiker eller media.

Men istället för att korta mandatperioderna skulle man kunna införa skilda valdagar för riksdagen och kommunerna. Det skulle göra att vi gick till val oftare, vartannat år, och lyfta fram de kommunala frågorna. De vanliga människorna, dvs. de som inte är engagerade i något parti, skulle därmed komma till tals oftare. Inte minst är detta betydelsefullt för de personer som är resurssvaga, de personer som inte har tid, ork eller kunskaper att engagera sig partipolitiskt. Fler valtillfällen vitaliserar inte bara den politiska debatten, utan gör också inflytandet mer jämlikt.

_______________
Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: