Jag är humanist, därför tror jag på Gud

Ett av de fulare debattknepen på senare tid står förbundet Humanisterna för. Förbundet hette tidigare Humanetiska förbundet, och har som målsättning att bekämpa all form av religionsutövning. De ledande företrädarna har såvitt jag förstår alltid varit ateister, och oftast är det just ateismen som lära man vill föra till torgs snarare än att man vill se ett “sekulariserat samhälle”. Det fula debattknepet består i att man kallar sig för “Humanisterna”. Genom att försöka lägga beslag på detta positivt värdeladdade ord för egen del vill man framställa sig som “de sanna” humanisterna och utmåla sina motståndare, de troende, som anti-humanister och således människofientliga.

Problemet ligger inte i att man predikar ateism, eller försöker undanskuffa allt vad religion heter i samhällslivet, utan att man inte ärligt vill tala om vad det är man står för. Istället för att säga just att “Vi är ateister och ogillar religion och tänker göra vårt bästa för att få alla andra att tycka som vi” håller man fram begreppet “humanism” som en fasad. Det är ohederligt. Den idéhistoriskt kunnige vet ju, och jag utgår ifrån att “Humanisterna” är pålästa, att den kristna humanismen är bra mycket äldre än den ateistiska trosuppfattning de står för. Förbundet för kristen humanism och samhällssyn bildades redan 1918. Långt före Humanetiska förbundet gjorde entré.

Själv vill jag också titulera mig humanist. Jag tror på det mänskliga livets helgd, att vi är varandras jämlikar och att det strängt ska vara förbjudet att offra enskilda människor för vansinniga idéers genomförande. Det största hotet mot humanismen stod de totalitära ideologierna för. Människor skulle offras för revolution och världsherravälde. Detta var sann anti-humanism, och gissa vad? Dessa ideologier, kommunismen och nazismen, var ateistiska. Varken Lenin eller Hitler trodde på Gud. Det gör däremot jag, och det är ur min kristna övertygelse som jag hämtat min humanism.

____________________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

12 reaktioner till “Jag är humanist, därför tror jag på Gud”

 1. Stefan. Jag gillar inte hällär “Humanisterna”. Men apropå att offra sej, så undrar jag hur en kan göre annat med killen på korset som förebild. Dä säjs att han åffra sej för mina synders skull, för att ja skall få försoning med Gud, att han ä Gud i mänska, sån som en skall vare. Men då skall en väl offre sej för andre då? Och en skall väl följe Guds vilja har en hört. Dä står uti Bibelen att en inte får sexa med nåen av sitt eget kön. Dä står ju i både Moseböckerna och hos Paulus. Å Jesus säger ju i ävangelera att “inte en prick i lagen” skall bytes ut. Skillnaden värkar vara att synden straffar sig själver. Men då undrar en ju om en skall vetat av sig själver? Näj, dä står ju i Bibelen vad som ä synd. Och prosten vet tocke nog. Så en skall lusläsa Bibelen å lyssna på prosten, kan en tro. Å en skall dele med sej te främlingar och aldri sexa utanför äktenskapet sitt. Och en får inte ens slå täbaka när nåen slår en. Dä ä för trökigt, tyckär ja. Dä ä väl att åffra sej själver?

  Hoppas att det är OK att jag skrev på värmländska. Kände för det. Tack för en mycket bra blogg.

 2. Hej, du namne ;-)

  Vi är inte överens om mycket men det här inlägget var det bästa jag har läst hos dig, någonsin.
  Ordföranden för Riksförbundet Humanisterna heter Christer Sturmark som du säkert känner till.

  Jag har haft det tvivelaktiga nöjet att träffa honom flera gånger och han var, hör och häpna, med på min äldsta dotters dop.

  Nu för tiden kör han sitt korståg mot alla världens religioner och det är gott att se att även andra reagerar på hans trångsynthet.

 3. Att säga att kommunismen och nazismen var ateistiska är att vinkla det så som du vill ha det.

  I fallet nazism så kan du läsa mer i Wikipediaartikeln Nazism and religion. När det gäller kommunism så finns det bl.a. falangen kristen kommunism, läs mer i Wikipediaartikeln Christian communism.

  Att lägga beslag på möjligheten att ha god moral tycker jag personligen hör religionen till.

  Av definition så har ju de som inte följer en religions riktlinjer lägre moral. Enligt de som utövar denna religion.

  Personligen så är jag en agnostiker, humanist och en allmänt hygglig kille. Att svamla och med dåligt underbyggda argument blanda ihop nazism, kommunism och ateism så som du gör inger inget förtroende hos mig.

 4. Organisationen Humanisterna står ju för en sekulär humanism, detta anger de ju själva om man har ork nog att klicka på “Om Humanisterna” på deras hemsida. De står sålunda för en GREN av den livsåskådning som vi kallar humanism. Jag tror att ditt problem bottnar i att du inte riktigt vet vad humanism är. De “kidnappar” inte ett positivt laddat ord. De använder snarare ett ord, som av tradition helt enkelt har använts för att benämna den livsåskådning som de representerar.

  Organisationen Humanisterna ansluter sig för övrigt till både sekulär humanism samt en modern humanism, i den meningen att de står för ett etiskt-estetiskt förhållningssätt grundat på ett människocentrerat förhållningssätt till livet och samhället. Även Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn ställer sig bakom de etiska värden som den moderna humanismen står för.

  Varför är det då ett problem att en organisation, som är grundad på TVÅ grenar av humanismen (dvs. sekulär humanism och modern humanism), inte ska få kalla sig Humanisterna?

  Ditt sista argument gällande att nationalsocialismen och kommunismen var ateistiska är enbart pinsamt. Gå och läs en bok. Förslagsvis “The God Delusion”, och kapitel sju där just detta ämne tas upp.

 5. Om felet med mig är att jag tror på Gud så säg det. Säg inte att jag inte begriper vad humanism är för nåt, för det har ju i så fall inte med saken att göra.

  Det är sammanblandningen av ateism, humanism, sekularism och religionsfientlighet som “Humanisterna” står för som är en intellektuell gegga. Varför kan man inte erkänna att man är ateist? Är det pinsamt på något vis?

 6. Låt mig börja med att påpeka att jag inte är medlem i organisationen Humanisterna. Hursomhelst, jag har inget som helst problem med din tro, det är ditt problem och inte mitt. Du har rätten och friheten att tro på exakt vad du vill, må det så vara Javhe, Xenu eller Allah. Dock är jag tämligen övertygad om att du inte riktigt förstår dig på humanismen i den formen som organisationen Humanisterna representeras. Man kan dela in humanismen i religiös humanism och sekulär humanism. Den sekulära humanismen vänder sig emot religiösa och metafysiska förklarningsmodeller av verkligheten, medan den religiösa humanismen accepterar en andlighet. Är du med nu? Humanismen är en idéströmning som idag återfinns i många olika grenar och kan sålunda definieras på olika sätt. Organisationen Humanisterna definierar deras humanism som ”en demokratisk och etisk livsåskådning, som hävdar att människor har både rätt och skyldighet att ge mening och form åt sina egna liv. Den står för uppbyggandet av ett mer mänskligt samhälle genom en etik baserad på mänskliga och andra naturliga värden i en anda av förnuft och fritt sökande genom mänskliga förmågor. Den är inte teistisk och den accepterar inte övernaturliga beskrivningar av verkligheten.”

  Deras definition hindrar inte dig från att kalla dig själv humanist. Organisationen skriver själva, under länken ”Om Humanisterna” som du tycks ha missat helt, att ”humanism och humanist är ord som används i flera betydelser. Men humanismen som livssyn står för ett tydligt ställningstagande. Den sätter människan och människovärdet i centrum. Den förenar medmänsklighet och förnuft i en strävan att skapa ett bättre samhälle, där ansvaret läggs på människan själv. Demokrati och mänskliga rättigheter är universella värden som måste gälla alla människor, oavsett var man råkar leva. Humanismen förespråkar universella värden, t ex demokrati och mänskliga rättigheter, som måste gälla alla människor, oavsett var man råkar leva.” Sedan går de vidare och förklarar vad deras organisation även står för, dvs. deras sekulära humanism: ”Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär – icke-religiös – livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism.”. De fortsätter med ” Istället för religiösa påbud och dogmer vill humanismen främja en etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.” samt ”Humanister vill ha en klar åtskillnad mellan kyrka och stat, respektive religion och skola. Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället. Den internationella humaniströrelsen slår vakt om det sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin.”.

  Detta är vad de skriver själv, på sin sida. Detta är deras definition av humanism, som i grund och botten skulle kunna definieras som en sekulär humanism. Du ställer dig kanske bakom en humanism som delas vissa värderingar av de som beskrivs ovan? I sådant fall är du möjligtvis också en humanist. Jaså, du även kristen? Ja, då låter det som att du en religiös humanist. Ja, det är två olika idéströmningar, vars anhängare båda kan kallas för humanister. Det var väl inte alltför svårt att förstå?

  Och varför skriver de inte ut att de är ateister? Därför organisationens medlemmar inte nödvändigtvis behöver vara det. Det kan säkerligen återfinnas agnostiker, deister och panteister som är medlemmar i Humanisterna. De delar sålunda Humanisternas värderingar till stor del, som att etik ska vara byggd på medmänsklighet och inte på religiösa dogmer, som att det skall finnas en klar åtskillnad mellan kyrka och stat och som att en vetenskaplig förklarning av vår omvärld är att föredra framför en övernaturlig förklarning.

  Jag skulle verkligen vilja höra DIN definition av humanism. Har den något att göra med ordet humanitet att göra? Att man skall vara människovänlig och medmänsklig? Eller ställer du dig verkligen bakom en variant av idéströmningen humanism?

 7. Tag en god kristen (som får antas ansluta sig också till FN-deklarationen om mänskliga rättigheter), befria henne från all vidskeplig tro på gudar och andra övernaturligheter, och kvar står en god humanist.

 8. Stefan, läser man filosofi upptäcker jag att 90 procent är kommer från en kristen världsbild med varmt övertygande människor.

  Och, för att lägga tro-vetande-debatten åt sidan, och titta in i storpolitiken, så har ju FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, bundezkansler Angela Merkel också en bekännande kristen tro.

  Den atistiska klick inom biologin och filosofin har ju en ganska smutsig vetenskaplig historia bakom sig. Praktisk filosofi är ju något som tillkom som professur i Uppsala efter andra världskriget, som har en vild moral och påverkat juridiken i Sverige. Nu får Noam Noamsky pris, han blir hedersdoktor, av UU på Carl von Linnés 300-års dag.

  Vänstern har i Sverige bedrivit ett fascistiskt kulturkrig, som länge fått stå emotsagd. De gör gällande att de representerar allmänheten, men även det är långt bort från sanningen.

 9. Det som fascinerar mig är den passion som Humanisterna och andra icke-troende har för att motbevisa tro. Påminner starkt om väckelsekristnas evangeliserande…

 10. Ja Mauritz, tag en god kristen och avlägsna dennes tro på Gud därmed grunden för rationaliteten, människovärdet och moralen så har du en god humanist. Det har du rätt i !

 11. Jag är ateist (och socialist) och Humanist och ser inget problem i det, lika lite som jag ser problem i att andra är agnostiker, liberala och Humanister. Humanister kommer i många skepnader och alla är inte uttalade ateister. Christer Sturmark säger ju offentligt att han är ateist, så det är inget problem där heller. Alltså är det direkt felaktigt av dig att säga att vi ateistiska Humanister inte står för att vi är ateister.

  Dessutom förstår jag över huvud taget inte vad som menas med kristen humanism. Är inte kristendomen en form av teism? Säger inte teismen att utan gud så finns ingen grund för rationalitet, människovärde eller moral – dvs att utan gud så är människan värdelös ohyra? Hur kan du förena en sådan negativ människosyn med humanism?

Kommentarer är stängda.