Journalistkrået känner sig hotat

Ytterligare en tidningsredaktör av den gamla sorten känner sig besvärad av Carl Bildts bloggande. Denna gång Bertil Torekull. Av någon anledning tycks han precis som hans kollega Per Svensson på Expressen tro att de har något slags särställning i den offentliga debatten, och att den som inte respekterar det överträder en gräns för det acceptabla. Torekull går dessutom så långt att han påstår att hans och hans kollegers särställning är given dem av grundlagen. Om ministrar bedriver “skyttegravskrig mot medier och enskilda via personliga tribuner förskjuts den maktbalans som i tryckfrihetsförordningen förlänar ett demokratiskt uppdrag till medierna att noga granska de styrande”.

Både Torekull och Svensson har missuppfattat något väsentligt när det gäller tyckfriheten. Det står inte i grundlagen att det är tidningarnas uppgift att sköta om den offentliga debatten. Det finns inget sådant “uppdrag”. Tryckfriheten, precis som yttrandefriheten i övrigt, är en frihet. Och det är inte en frihet som bara tillkommer vissa medieförtag eller personer som kallar sig journalister, utan gäller alla, utan undantag, även ministrar. Tidningarna har ingen särställning.

Det Bildt gör genom sin blogg är inget konstigt. Han gör vad politiker faktiskt brukar göra, nämligen tala direkt till väljarna. Det har aldrig varit så att det bara finns en enda kanal för kommunikation. Politiker gör mängder av besök ute i landet där de möter väljare ansikte mot ansikte och där inga journalister är med. Är det också ett hot mot demokratin? Eller är det inte precis så demokratin ska fungera?

Per Gudmundsson skriver väl om problemet.
Likaså Bildt själv.

_______________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

En lösning som saknar ett problem

När man är hemma i influensa konsumerar man mycket media. Igår såg jag hela Ansvarskommitténs presskonferens och lyssnade på alla kommentarer i pressen. En fråga som ställdes om och om igen var vad förslaget om att avskaffa länen och införa regioner ska vara bra för. Vilket är problemet som ska lösas?

Men efter att ha lyssnat och lyssnat, och idag på förmiddagen också läst själv i kommitténs betänkande har jag inte blivit mycket klokare. Vi bör införa regioner, säger kommittén, för att vi ska säkra välfärden i framtiden. Mer tydligt svar än så verkar det inte som att det går att få. Jag är inte särskilt imponerad.

När det gäller sjukvård talas det mycket om den högspecialiserade vården. Utbud och efterfrågan följer inte länsgränserna. Men de kommer sannolikt inte att följa regiongränserna heller. Frågan är om den allra yttersta spetskompetensen inom sjukvården ens kommer att bry sig om nationsgränserna.

Det problem som vi har i landstinget i Uppsala är väntetiderna, särskilt inom primärvården. Detta i sin tur beror på att vi fram tills idag har haft en slapp ledning av verksamheten. Den tidigare majoriteten (s, v, mp) har inte haft någon kontakt med “golvet”. Man har inte vetat vad de har för sig om dagarna och därför inte kunnat styra verksamheten. På vilket sätt kommer nya superlandsting att lösa detta problem? Det är en ren ledningsfråga. Jag kan inte se hur vi simsalabim skulle bli av med det i särklass största problemet inom vården – köerna – genom denna mastodontreform.

En annan fråga som Ansvarskommittén talat mycket om är kollektivtrafiken. Denna rör sig inte heller bara inom länsränserna. Även detta är förvisso en sanning, och jag är den förste i att instämma i att vi behöver mer samarbete över länsgränserna (särskilt mellan Uppsala och Stockholm). Men är det verkligen så att både den högspecialiserade vården och kollektivtrafiken ska ha samma organisation? För mig förfaller detta som två helt olika saker.

Något är seriöst fel med Ansvarskomitténs förslag. Ena stunden undrar man vilket problem det är som ska lösas, i nästa stund undrar man hur ett enda förslag kan vara lösningen på så många olika problem samtidigt.

_______________
Andra bloggar om: , , . Pingat på intressant.se.

Expressen svarar (om de felaktiga siffrorna)

Det kom ett brev:

Hej Stefan Olsson.

Jag har med intresse läst ditt räkneexempel på din blogg under rubriken “Siffrorna Expressen aldrig kollade” (och som nu spritt sig till andra bloggar). Din uträkning är såvitt jag kan bedöma helt korrekt. Det var ungefär samma siffra jag kom fram till när jag räknade på det. Problemet är att det inte har någon som helst bäring på artikeln.

Om du hade läst och förstått artikeln hade du insett att vi aldrig har hävdat att Legg Mason har en stor andel av aktierna i sina fonder i Lockheed Martin. Vad vi hävdar är att Legg Mason har stora ekonomiska intressen i den amerikanska krigsindustrin och har investerat tungt i teknologiindustrin, och att Legg Mason i sin senaste årsredovisning placerar Lockheed Martin på listan över årets mest framgångsrika aktier. Allt detta är helt sant.

Legg Mason uppger själva att mellan 15 och 25 procent av fondinnehavet upptas av aktier i amerikanska högteknologiföretag, en bransch som upplevde sin största uppsving på 20 år i och med den rekordstora 400-miljarderdollarsbudget som försvaret fick 2003.

Jag och Leo Lagercrantz har pratat med två personer vid informationsavdelningen på Legg Mason för att få detta bekräftat.

Legg Mason själva påstår att kriget drev upp aktierna i hela branschen, oavsett om företagen hade fått några direkta kontrakt med Pentagon. Underleverantörer till de större företagen påverkades t.ex. givetvis också
positivt av Irakkriget.

Att det enbart var Lockheed Martin som drev upp Legg Masons aktie har vi aldrig påstått.

Däremot hade under 2001, 2002 och fram till nu, Legg Mason en stor, betydande del av fonderna i teknologibranschen, som tjänade på Irakkrigets utbrott 2003.

Bland de företag som Legg Mason hade i sina fonder 2003 och som tjänade på
Irakkriget finns bla:
• General Electrics, Pentagons största leverantör.
• General Dynamics, tillverkar F16-plan, Abrams stridsvagnar och
Trident-ubåtar.
• Boeing. Tillverkar försvarssystem.
• Chevron. Oljebolag som fick kontrakt i Irak.
• Lockheed Martin, världens största vapentillverkare, tillverkar bla
bombplan.
• Citigroup, finansinstitut som äger företag som bygger oljeledningar i
Irak.
• United Technologies. Tillverkar Black Hawk- och Comanchehelikoptrar
• Alliant Techsystems, tillverkar missiler, bombplan och ammunition.
• DRS Technologies, tillverkar elektroniska försvarssystem.
• L-3 Communications Corp, tillverkar elektroniska försvarssystem.

Bara för att nämna några.

Skälen till att Lockheed Martin särskilt lyftes fram i artikeln var dels att företaget var ett talande exempel för hur vapenindustrin och hela branschen gynnades av Irakkriget, dels att ordföranden i CLI, Bruce Jackson, var fd chef på Lockheed Martin och tjänade stora pengar på att Lockheeds aktiekurs fördubblades.

Jag skulle personligen önska att du, innan du kallar mig “inkompetent” mot bakgrund av en artikel jag har skrivit, hade läst och förstått artikeln.

Jag skulle också önska att du införde en rättelse på din blogg. Man kan missledas att tro att vi inte har “kollat siffrorna”.

Med vänlig hälsning

Johannes Nesser, reporter Expressen

PS
Om du hade läst artikeln om East Capital i Expressen hade du sett att varken jag eller min kollega Leo Lagercrantz har varit inblandade i den artikeln. I din blogg i förrgår kunde man tro att vi hade skrivit artikeln, vilket vi alltså inte har gjort.

_____________

Mitt svar:

Tack Johannes för ditt svar. Att du tagit dig tid att komma med denna replik visar att ni på Expressen trots allt kanske har kraft och förmåga att delta i debatten på samma villkor som alla andra. Det hedrar dig. Kommer du att publicera denna replik i tidningen, eller är det bara den lilla skaran bloggläsare som kommer att få ta del av den? Visst vore väl det rimligt att alla Expressenläsare fick ta del av det här meningsutbytet?

När det gäller sakfrågan har du inte mer rätt än vad du haft tidigare, tyvärr. För det första, om du nu anser dig ha bevis för att Carl Bildt har stora intressen i amerikansk försvarsindustri, varför publicerar du inte dem i Expressen? Nu har du skrivit ett brev till mig. Men varför berättar du inte detta för din läsekrets?

För det andra, dina egna siffror visar klart och tydligt att Legg Mason (och därmed Bildt) verkligen inte har något intresse i vapenhandeln. Du skriver att General Electric tillhör försvarsindustrin. Visst, GE levererar till Pentagon, men GE råkar vara ett av världens största företag. Det har inte bara Penatgon som kund, utan miljoner vanliga hushåll också. GE är ju som bekant mest känt för att sälja kylskåp. Kanske du själv har ett GE-kylskåp hemma?

Rättelse: Det var tråkigt att det framstod i ett av mina tidigare inlägg som att du och din kollega Leo Lagercrantz skrivit den konstiga artikeln om East Capital. Jag uppfattar det som att du tar avstånd från den, trots att den är publicerad i den tidning som du arbetar för. Det är hedervärt.

Jag har varit hård i min kritik mot er på Expressen, men jag tycker det är välförtjänt. Om ni ska tas på allvar, vilket jag antar att ni vill, måste ni göra ett bättre jobb. Så enkelt är det.

Stefan

______________
Andra bloggar om: , , , , , . Intressant.

Per Svenssons högfärdshosta

Per Svensson, journalist på Expressen, tycker inte att politiker ska tala direkt med sina väljare. Det strider mot demokratins principer, säger han. Allt politikerna säger måste förmedlas journalister. Eftersom journalisterna är de enda som kan tolka politikernas tal så att folket kan få veta vad dessa egentligen säger. Vanligt folk kan inte avgöra en sån sak själva. De är för dumma. Därför är det farligt för demokratin om politikerna råkar komma i direktkontakt med folket.

Maken till självuppblåst elitism får man leta efter! Sånt här gör mig förbannad. Tror verkligen Svensson att hans idioter till medarbetare förstår bättre vad Carl Bildt och andra politiker säger än vad jag och alla andra människor gör? Vilken är deras överlägsna kompetens? Att de jobbar på Expressen är knappast något som borgar för kvalitet. Tvärtom. Varje gång man läser något ur denna tidning så är man tvungen att dubbelkolla alla fakta själv, eftersom tidningens journalister är för dumma eller för lata klara av en sån sak. Det kanske kommer som en överraskning för Svensson, men många av oss som läser Carl Bildts blogg har gått mer än sex år i folkskola. Ja, en del har till och med doktorerat.

En demokrati tjänar på att så många som möjligt kommer till tals i debatten. Det ska inte vara några munkavlar och inga privilegier. Ordet ska vara fritt och den som vill ge sig in i leken får leken tåla. Det gäller även Expressen. En minister ska i debatten kunna platta till en tidning om det den skriver är skräp. Klarar tidningen inte av det kan den lika gärna läggas ned. Då har den förlorat sitt existensberättigande.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Siffrorna Expressen aldrig kollade

Flera medier har okritiskt påstått att Carl Bildt har stora intressen i amerikansk vapenindustri. Ingen har kollat siffrorna. Det har jag gjort. Det företag i vars styrelse Bildt suttit förvaltar en förmögenhet på ungefär 900 miljarder dollar. Av dessa har 17 miljoner placerats i försvarsindustriföretaget Lockheed Martin. Det är ungefär 0,002 procent.

Expressen har gjort världens dumhet. Förmodligen den dummaste man kan göra som tidningsredaktion. Redaktionen har gått på en konspirationsteori. Någon framgångsrik ryktesspridare, oklart vem, lyckades sprida ut att Bildt hade intressen i amerikansk vapenindustri. Ryktet plockades upp av Expressen och den politiske chefredaktören PM Nilsson följde upp med ett hejdlöst personangrepp. Men man glömde kolla fakta. En journalistisk dundertabbe.

Lika tragiskt som att se hur Expressen målat in sig i ett hörn är det att se hur okritiskt svenska medier använder varandra som källa. Se här hur Aftonbladet och SVT okritiskt rapporterar samma sak som Expressen. Ingen av dem har kollat fakta.

Legg Mason är ett företag som ägnar sig åt kapitalförvaltning. De äger inte de 900 miljarderna själva utan förvaltar dem åt andra. Bland de företag som man investerat i finns Google, Nokia och även Swedbank. Några starka intressen i vapenindustrin har man helt enkelt inte. Det är rätt och slätt fel.

Den som vill kolla upp siffrorna själv, vilket rekommenderas, kan konsultera följande länkar:

Legg Masons samtliga fonder:
http://www.leggmason.com/funds/ourfunds/portfolioholdings/

Den fond som investerat i Lockheed Martin:
http://www.leggmason.com/funds/ourfunds/rts/Investors_Trust_9-30-06.pdf

Presentation av företaget:
http://www.leggmason.com/about/pdf/MLConf2006.pdf

Årsredovisning:
http://www.leggmason.com/about/pdf/LM2006AR.pdf

Alla läsare önskas en trevlig helg!

_______________

PS
Igår skrev jag att jag inte trodde att journalisterna Lagercrantz och Nesser led av inkompetens, utan medvetet drev en kampanj mot Bildt. Det får jag nu ta tillbaks. De är tydligen inkompetenta i alla fall.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.