Byggnads beskyddarverksamhet olaglig

En oorganiserad byggnadsarbetare tvingas betala 4000 kr per år till Byggnads för tjänster som de inte vill ha. Med hjälp av svensk lagstiftning har Byggnads haft rätt att tvinga på dem en beskyddaravgift. Byggnads säger sig behöva dessa pengar för att granska lönerna i branschen, och ingen byggnadsarbetare har kunnat stå utanför. Alla har varit tvungna att betala 4000 kr per år vare sig de vill ha den “hjälp” Byggnads erbjuder eller inte.

godfather.jpg

Lyckligtvis har Europadomstolen i Strasbourg nu underkänt den svenska lagstiftningen (SR). Byggnads beskyddarversksamhet strider mot Europakonvantionen, och Sverige har åtagit sig att följa Europakonventionen. Den gäller som lag i vårt land, och Europadomstolens avgöranden skall vara vägledande för svensk rätt.

Nu får vi hoppas att de ca 10 000 byggnadsarbetare som bestulits stämmer Byggnads och begär pengarna tillbaka. Hanteringen har varit olaglig. Alltså är Byggnads skyldig att betala tillbaka dem.

__________________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: