Journalistkrået känner sig hotat

Ytterligare en tidningsredaktör av den gamla sorten känner sig besvärad av Carl Bildts bloggande. Denna gång Bertil Torekull. Av någon anledning tycks han precis som hans kollega Per Svensson på Expressen tro att de har något slags särställning i den offentliga debatten, och att den som inte respekterar det överträder en gräns för det acceptabla. Torekull går dessutom så långt att han påstår att hans och hans kollegers särställning är given dem av grundlagen. Om ministrar bedriver “skyttegravskrig mot medier och enskilda via personliga tribuner förskjuts den maktbalans som i tryckfrihetsförordningen förlänar ett demokratiskt uppdrag till medierna att noga granska de styrande”.

Både Torekull och Svensson har missuppfattat något väsentligt när det gäller tyckfriheten. Det står inte i grundlagen att det är tidningarnas uppgift att sköta om den offentliga debatten. Det finns inget sådant “uppdrag”. Tryckfriheten, precis som yttrandefriheten i övrigt, är en frihet. Och det är inte en frihet som bara tillkommer vissa medieförtag eller personer som kallar sig journalister, utan gäller alla, utan undantag, även ministrar. Tidningarna har ingen särställning.

Det Bildt gör genom sin blogg är inget konstigt. Han gör vad politiker faktiskt brukar göra, nämligen tala direkt till väljarna. Det har aldrig varit så att det bara finns en enda kanal för kommunikation. Politiker gör mängder av besök ute i landet där de möter väljare ansikte mot ansikte och där inga journalister är med. Är det också ett hot mot demokratin? Eller är det inte precis så demokratin ska fungera?

Per Gudmundsson skriver väl om problemet.
Likaså Bildt själv.

_______________
Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Journalistkrået känner sig hotat”

  1. känner några journalister, jag vet inte vad som driver dom riktigt men det verkar inte vara nått rättvisans korståg direkt, vilket dom skulle kunna göra. men det är väl bara ett jobb ,det kanske är upp till riktiga människor att ta till pennan istället med lite riktig verklighets uppfattning?

Kommentarer är stängda.