Städjan räddas av regeringen

Till min stora glädje ser jag att regeringen idag stoppat planerna på exploatering av naturreservatet på fjället Städjan i Idre. Stort tack för det! Projektet som gick under namnet Tre toppar syftade till att man skulle länka ihop de tre fjällen Gränjåsvålen, Fjätervålen och Städjan med skidliftar. Framför allt skulle ny skidliftar byggas på Städjan. Regeringen säger nej eftersom man vill bevara reservatet.

Men det finns även andra skäl till varför det är bra att projektet läggs ned. Ett är att Städjan inte alls lämpar sig för skidbackar. Fjället är betydligt mindre än vad man kan tro och har inte alls de långa och branta sluttningar som blir bra skidbackar. Berget bjuder på en synvilla. Det är inte så stort och häftigt som det ser ut.

stadjan_fr_himmer_L.jpg

Det är inte heller särskilt brant, annat än högst upp vid toppen, och där är det så brant och stenigt att man inte kommer kunna att lägga några backar där ändå. Det går inte att få snön att ligga kvar där. Man är istället tvungen att lägga backarna nere skogen och då blir de korta och flacka. Ingen som verkligen uppskattar utförsåkning har gått miste om något idag. Tvärtom har man besparats en besvikelse när det häftiga berget inte alls kan utlova någon dramatisk skidåkning, annat än på längden.

_________________
Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: