Konservativa könsbytare

Dagens mest intressanta politiska händelse kan rimligen varken vara debatten mellan Reinfeldt och Sahlin, eller dokumentären om Persson, utan måste vara presentationen av Könstillhörighetsutredningens betänkande. Jag visste inte att det fanns en sådan. Ibland räcker inte fantasin till.

Därmed inte sagt att jag finner den onödig. De problem utredningen tar upp tarvar sin lösning. Ska en person som bytt kön ha rätt att fortplanta sig? Ska man kalla det för äktenskap om den ene i förhållandet byter kön samtidigt som paret fortsätter att leva ihop, eller ska man kalla det för registrerat partnerskap?

Det mest intressanta med gruppen könsbytare är annars deras bestämda uppfattning att könsidentiteten är något som man inte kan påverka. Den är medfödd. Könsbytarna menar att det är biologin som bestämmer om en person föds till kvinna eller man. Lustigt nog gör detta könsbytarna till en konservativ grupp. Deras uppfattning stämmer väl överens med vad traditionen säger – att män och kvinnor är olika redan vid födseln – och går på tvärs mot feminismens standardteori att alla könsroller är “socialt” konstruerade.

_______________

Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: