Dagens Eko med i kampanjen mot Bildt

Vad är skillnaden mellan journalistik och smutskastning? När det gäller kampanjen mot Carl Bildt går det inte längre att se någon skillnad. Sist ut är Daniel Öhman på Dagens Eko som i två inslag (här och här) återigen vill utmåla Bildt som korrumperad. Bildt påstås bryta mot grundlagen genom att vara engagerad i nyliberala tankesmedjor och lobbyföretag inom vapenindustrin.

Att detta inte är fråga om journalistik i egentlig mening utan smutskastning är uppenbart för den som tar del av Öhmans eget underlag. Här kan man se att Bildt också varit engagerad (eller fortfarande är engagerad) i organisationer som “Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces“, etablerat av Schweiziska staten och “Centre for the Study of Terrorism and Political Violence” vid University of St. Andrew.

Detta är fullt respektabla organisationer även för den som står långt till vänster. Men om detta nämner Öhman ingenting! Varför? Jo, därför att han har dragits med i kampanjen mot Bildt, som går ut på att försöka hitta något som kan skada dennes anseende. Allt det som stärker Bildts anseende, som att han till och med arbetat som rådgivare åt ett seriöst forskningsinstitut, förtigs.

Detta kan man inte med all god vilja i världen påstå är opartisk och balanserad journalistik.

Och hur var det med grundlagen? En minister får inte vara anställd av någon annan än regeringen. Men medlemsskap och styrelseuppdrag i organisationer går bra (Regeringsformens 6 kapitel, 9 paragraf):

“Statsråd får icke utöva allmän eller enskild tjänst. Han får ej heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom.”

Att insinuera att Bildt bryter mot grundlagen är således också det helt ogrundat, och något som varit enkelt för Dagens Eko att kontrollera om man hade velat. Det är fullt lagligt för en minister att vara styrelseledamot i organisationer som arbetar för fred och säkerhet.

Läs också Bildts eget svar.

_______________
Andra bloggar om: , , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Dagens Eko med i kampanjen mot Bildt”

Kommentarer är stängda.