Att vara vänster är att vara opartisk, ett exempel

Igår hade TV4 ett helt vanligt “neutralt” inslag om långtidsarbetslösa ungdomar. Det sades att långtidsarbetslösheten ökat och att flera handläggare på AMS menar att regeringen “struntar” i dem. Inslaget var 3.06 minuter långt. Av dessa fick kritiker komma till tals i 2.58 minuter. Arbetsmarknadsministern fick 14 sekunder på sig att förklara regeringens politik.

Är detta opartisk och balanserad journalistik? Nej, jag tycker inte det. För det första kastar inte regeringen ut några i arbetslöshet som inte var där redan. De aktivitetsprogram som regeringen lagt ned är inga arbeten, utan åtgärder som funnits för att dölja den egentliga arbetslösheten. Det enda som har hänt är att man har flyttat siffror från den ena kolumnen till den andra. Regeringen menar som bekant att även de som är sysselsatta i åtgärder bör räknas som arbetslösa.

För det andra visar arbetslöshetsstatistiken från SCB och AMS tydligt att ungdomsarbetslösheten har minskat. SCB skriver:

Det är främst fast anställda som ökat. Ungdomar i åldern 16-24 år svarar för 36 000 av den totala sysselsättningsökningen. Av dessa var 27 000 fasta anställningar.

Jämfört med förra året har alltså de fasta jobben för ungdomar ökat med 27 000. Och då talar vi om jobb, riktiga jobb, och inte åtgärder. Varför berättar inte TV4 det? Och varför får kritikerna komma till tals 2.58 minuter och regeringen försvara sig i bara 14 sekunder. Opartiskt? Knappast, men inslaget är helt normalt för svenska förhållanden och skulle aldrig fällas av granskningsnämnden. I Mediasverige är opartiskhet detsamma som att vara vänster.
_______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: