7 procents valdeltagande i Uppsala

Jag talar förstås om den demokratiska fars som kallas “Kårvalet”, dvs. valet av ledamöter till Uppsala studentkårs fullmäktige. Valdeltagandet är av hävd extremt lågt, omkring 10 procent. Men i år har man lyckats överträffa sig själv: 7,1 procent!

92,9 procent av Uppsala universitets studenter har alltså inte varit med och beslutat om vilka som ska företräda dem. I vanlig ordning kan man dock räkna med att studentpolitikerna skiter fullständigt i det utan fortsätter som om ingenting hade hänt.

Det är helt obegripligt hur studentpolitikerna inte kan se att de har någon som helst koppling till dem de företräder. Ingen bryr sig om vad det håller på med, ändå gör de anspråk på att vara studenternas rättmätiga företrädare. Det hela påminner mig om sista gången Saddam Hussein omvaldes till president för Irak. Han fick 100 procent av rösterna i ett val med 100 procents valdeltagande. Det ni!

Tidningen Ergo rapporterar om kårvalet.

____________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: