Myt om Svenska Kyrkan motbevisad

75 procent av svenska folket är med i Svenska Kyrkan, men bara 64 procent av riksdagsledamöterna. Landets statsminister är inte med, ej heller oppositionsledaren, rapporterar SvD och DN. Därmed får vi en ny bekräftelse på att tjatet om “Svenska Kyrkans privilegierade ställning” är grundlöst. (Tidigare diskussion i ämnet hittar man här.) Att kyrkan skulle ha en särställning i svensk politik är helt enkelt en myt. Något privilegium kan man knappast tala om när det är så uppenbart att de svenskkyrkliga är underrepresenterade.

Av de bloggar som kommenterar nyheten bjuder Johan Ingerö på den märkligaste kommentaren, som därför förtjänar att citeras:

Organisationen har länge varit en hemvist för brunröda typer som Jan Bergman, Torsten Kälvemark, Evert Svensson och Åke Kastlund. Under ledning av KG Hammar(e och skära) urartade Svenska Kyrkan till en sekt som prioriterade attacker på Israel och ett envetet vurmande för protektionistisk politik och PR-aktioner med Attac långt högre än de religiösa sakramenten.

Alltså: den som inte är troende har ingen anledning att vara med av det skälet. Den som är troende, men som samtidigt står upp för demokrati, frihet och frihandel, kan med fördel gå med i någon frikyrka.

“Den som inte är troende…”. Nej, den som inte tror bör naturligtvis inte vara med i kyrkan. Frågan är dock om Ingerö tänker sig att det hade varit en bra idé för en icke-troende att vara med i kyrkan om flera av dess företrädare hade varit borgerliga? Annars är väl det rimliga att alla som inte tror lämnar kyrkan oavsett vilka eventuella politiska sympatier ledande präster har.

________________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

21 reaktioner till “Myt om Svenska Kyrkan motbevisad”

 1. Sorry men din logik är TOTALT felaktig här. Svenska kyrkans priviligierade stälning eller inte beror inte på ilken % av riksdagen som bekänner sig till den trosåskådningen. Det är en non sequitur.

  Det skulle vara som att påstå att adeln i sverige inte hadde en priviligierad stälning under 1800 talet för att det fans färre adelsmän i riksdagen än i landet.

  Priviligeriestälningen är en funktion av lagstiftning mm
  Ett tydligt exempel som visar att svenska kyrkan är priviligierad, är att dess medlemsavgift samlas in av skatteverket. vilken annan organisation kan skryta med det privilegiet ?

  /C

 2. christoffer!

  Det privilegiet tillfaller alla trossamfund.

  I övrigt så håller jag med Stefan om att Svenska Kyrkan inte är särskilt priviligerad. Snarare skulle jag vilja påstå att kraven, inblandningen, viljan att styra och utnyttja drabbar kyrkan mer än andra samfund eller organisationer…

 3. Christoffer,
  Under 1800-talet var adeln kraftigt överrepresenterad i riksdagen i förhållande till befolkningen. Jag förstår inte ditt val av exempel.

 4. Det är ju långt under 64% som är kristna i Sverige. Att procentsatserna är så höga som de är beror ju på att man är med tills man går ur. I framtiden så hoppas jag att man istället får gå med om man är troende.

  Så som det fungerar idag så har ju självklart Svenska Kyrkan en särställning. För de andra religionerna i Sverige har ju inte priviliegiet att alla är med tills de går ur.

  Att politikerna i större utsträckning än övriga folket har gått ur kyrkan är bara en reflektion av att de dels vet att man kan gå ur, hur man går ur , samt inte vill förknippas med något som de inte tror på då de ju är offentliga figurer.

  Tråkigt att du tror att du hittat ett “bevis”. Så är icke fallet.

 5. 75% anser att det är värt att vara med i Svenska kyrkan. Att dessa 75% inte har en aning om vad de håller på med och är med i kyrkan därför att de på något sätt skulle vara lurade, tror inte jag på. En mindre grupp har nog blivit kvar på oklara grunder, men hur lurar man 75% av folket?

  Beviset för att riksdagen inte är representativ för folket på denna punkt ligger i att riksdagsledamöterna inte delar folkets syn på värdet av att vara med i kyrkan. Kyrkan har alltså en svagare ställning i riksdagen än hos folket. Således är inte kyrkan “privilegierad”. QED.

 6. @ stefan. Jag ville inte komma med ett sant exempel jag ville visa att grundförutsättningarna är felaktiga.

  Deffinitionen på privilegie är: “en lagstadgad, exklusiv rättighet som ges av staten till en viss person eller grupp”

  Så det kvittar fullständigt hur många riksdagsmän som är troende/ateister/medlemmar i svenska kyrkan eller bär clownhattar på söndagarna.

  Eller påstår du att kyrkan INTE ånjuter exlusiva lagstadgade rättigheter ?

 7. @Stefan: Det är ju så att 75% anser att det inte är värt att _gå_ur_ Svenska Kyrkan. Det är inte detsamma som att de tycker det är värt att vara med i den.

  Att ringa ett samtal till sin pastorsexpidition, få ett brev, fylla i det och skicka tillbaka det är för jobbigt för somliga. Det “blir aldrig av”.

 8. Tja… nog är man katolik, ortodox tills man går ur…

  Alla föds som muslimer tills man blir nåt annat – tror jag dom lär…

  Vore intressant att få listat exakt vilka privilegier Svenska kyrkan har, som inte tillfaller något annat samfund eller organisation i Sverige!

 9. Privilegier? Svar: inga. Tvärtom har staten tvingat på Svenska kyrkan skyldigheter som inget annat samfund behöver utstå. Staten har en hel lag för Svenska kyrkan. Hur kan man kalla det ett privilegium? Det är en tvångströja.

 10. Christoffer, du måste nog visa vilka privilegier Svenska kyrkan har enligt dig. Hittills har du visat på två saker: att kyrkoavgiften tas in via skattesedeln samt att människor automatiskt skrivs in i kyrkan. Vad gäller den första gäller det för alla samfund. Den andra är helt enkelt inte sann – sedan 1996 är det enbart de som väljer att döpa sig i Svenska kyrkan som också blir medlemmar.

  De flesta är nog överens om att Svenska kyrkan tidigare hade en särställning, men det innebär inte att särställningen finns idag.

 11. bara det faktum att staten leker indrivare till svenska kyrkan via skattesedeln är ett ENORMT privilegie. Om kyrkan skulle vara tvunget att sköta det själv och alla mäniskor skulle se vad de betalar så lovar jag att medlemsantalet skulle sjunka KRAFTIGT.

  sen har vi
  kyrkoantikvarisk ersättning,
  att kyrkan har ett de facto monopol på begravningar. (vilket alla måste betala till även om man gått ur kyrkan.)

  Och ditt snack om att kyrkan har tvångströja är ganska löjligt. jag har läst kyrkolagen och det enda den “tvingar” kyrkan till är att hålla de gamlaq arkiven i ordning. med tanke på att detta är den gamla folkbokföringen och att kyrkan har fått behålla stora mängder kapital för ändamålet så är det ren vinst för kyrkan.

  Min åsikt är att då kyrkan skildes från staten så borde större delen av dess kapital och mark återgå till staten, samt att staten skulle övertagit SAMTLIGA handlingar som hadde med myndighetsutövning att göra.

 12. Du har läst men inte förstått. Begravningsverksamheten sköter kyrkan på uppdrag av staten. Det är inte kyrkan som har inisisterat på detta, utan staten. Staten har nämligen ingen egen begravningsverksamhet. Är det kyrkans fel?

  I kyrkolagen står det vilken trosinriktning, alltså vilken teologi, kyrkan skall ha. På så vis har staten också bestämt vilka “bekännelsedokument” kyrkan skall ha, t.ex. den Augsbursgska trosbekännelsen. Tycker du det är ett privilegium för en kyrka att staten bestämmer vilka grunddokument kyrkan skall ha för sin tro?

  Sen är det inte heller bara Svenska kyrkan som får hjälp med inbetalning av medlemsavgifterna. Den hjälpen får andra samfund också. Svenska kyrkan har alltså inget privilegium där heller.

  Däremot har religiösa samfund en fördel gentemot andra organisationer på denna punkt. Och det bör naturligtvis tas bort. Det håller jag med om.

  Den kyrkoantikvariska ersättningen betalas ut för underhåll av byggnader och andra historiskt värdefulla föremål. Pengarna går inte till verksamheten.

 13. En liten kommentar angående vad man kan dra för slutsatser om att 75% av befolkningen fortfarande är medlemmar i kyrkan:

  De flesta av mina vänner som fortfarande är kvar i kyrkan är det för att de vill kunna gifta sig och/eller begravas i en kyrka. De är dock inte troende och vill helst inte att ovanstående ceremonier ska ha några religiösa inslag, utan ser det mer som en svensk kultur att hålla ceremonierna i en vacker gammal kyrka istället för någon kommunal lokal. Dessutom är många av dem rädda för att såra sina äldre troende släktingar om de går ur. Jag gissar att mina vänner är typiska för en ganska stor del av de icke troende som fortfarande är medlemmar i kyrkan. Jag vill inte påstå att de på något vis är lurade att stanna kvar som medlemmar i kyrkan, MEN att se dem som att de, mer än med pengar, stödjer Svenska kyrkan och dess verksamheter (utöver att tillhandahålla vackra byggnader och ceremonier i dem) tycker jag nog är att ta i. För egen del tog det flera år innan jag “kom mig för” att gå ur, så troligtvis är även en del av medlemmarna sånna som mig, men som ännu inte “fått tummer ur”.

 14. Själv fick jag arslet ur o skickade min uppsägning från sekten idag. Känns skönt :) Det är ju faktiskt fantastiskt enkelt också, bara att skriva att man vill gå ur, namn, adress o personnummer, sätta dit en kråka o skicka iväg till sin församling.
  För min del handlar det inte om att spara på skatten. Jag tror helt enkelt inte på gud, har aldrig gjort, och kommer aldrig att göra. Alltså är det rätt korkat för mig att vara med.

 15. Hur fungerar det om en person inte har betalat skatt i Sverige och inte heller varit bosatt i Sverige under en tid, har Svenska Kyrkan rätt att fortsatt betrakta personen som medlem, och i det fall personen flyttar tillbaka till Sverige, begära kyrkoskatt.

  I det fall Svenska Kyrkan har den rätten har de ett previlegium jämfört med andra melemsorganisationer. Inte ens fackföreningarnas ungdomsförbund har rätt till det.

  Om Svenska Kyrkan har den rätten, var finns det stadgat?

  Tacksam för svar.

 16. Vet inte hur det funkar med kyrkoavgiften för den som bor utomlands och är med i Svenska kyrkan.

  Alla trossamfund i Sverige får hjälp av staten med att hämta in kyrkoavgiften. Svenska kyrkan har här inget försteg framför något annat samfund.

  Sen är det inte en skatt utan en medlemsavgift. Vill du inte vara medlem slipper du och då betalar du inte en spänn.

 17. Hej Stefan,

  Tack för svaret.

  För att krångla till ämnet ytterligare;

  Under den tid jag bodde utomlands betalade jag inte skatt i Sverige, därmed inte heller medlemsavgift till svenska kyrkan. Kan svenska kyrkan då fortsätta hävda att jag är medlem, och i samband med inflyttning till Sverige, automatiskt kräva mig på medlemsavgift, utan att tillfråga mig om huruvida jag vill vara medlem?

  Mvh,

 18. Jag tror att det funkar så att du står kvar i medlemsregistret så länge du inte ber om utträde, alltså även om du befinner dig utomlands. Det är min gissning. Du får kolla med din församling om du vill veta säkert hur det är.

 19. Tack för svaret.

  Har lite svårt att acceptera att svenska kyrkan har möjlighet att hantera sina medlemsregister med större frihet än tex de politiska ungdomspartierna.

  Mvh,

 20. Jag tror att kyrkan tänker som så att det är värre att stryka någon ur medlemsregistret på grund av att han är utomlands än tvärtom. Det skulle nog skapa större rubriker om kyrkan strök någon ur registret felaktigt på grund av utlandsvistelse än tvärtom.

  Ungdomspartierna är dock värre i alla avseenden. Där skriver man ju in vem som helst.

  Till skillnad från de politiska ungdomsförbunden har kyrkan ordning i sina medlemsregister, och det går att gå ur om man vill.

Kommentarer är stängda.