Brott mot barn räknas inte som riktiga brott

Om en grupp vuxna människor håller fast en annan och tejpar fast honom vid ett träd skulle de solklart dömas till fängelse. Det är ingen tvekan om vad lagen säger:

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (Brottsbalken, 3 kapitlet, 5 paragrafen.)

Men när det gäller barn är det många som verkar tycka att grova brott bara är pojkstreck. I det nu aktuella fallet i Malmö, där en 14-årig pojke trakasserats på sin skola, var det flera vuxna som visste vad som hade hänt, inklusive pojkens mamma, utan att någon gjort en polisanmälan.

Av någon anledning ses forftarande brott som begås mot barn som mindre allvarliga. Barn bråkar oftare än vuxna och vet inte till fullo vad de håller på med. De kan därför inte straffas på samma sätt som vuxna. Men det är inte straffet som är problemet i det här sammanhanget, utan att brottet inte ens har anmälts till polisen. Själva brottet i sig är ju lika allvarligt oavsett om gärningsmännen kan dömas till fängelse eller inte. Det är väl inte mindre kränkande för en 14-åring att bli bunden vid ett träd än för en 24-åring?

______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: