Arkitekternas folkförakt

Jag har länge hyst en misstänksam inställning till alla arkitekter. Jag tycker nämligen oftast att nya hus är fula, medan gamla hus är fina. Och skulle jag bygga ett nytt hus så skulle jag bygga det i gammal stil. Jag och arkitektkåren går helt enkelt inte ihop.

Beror det på att jag är en obildad tölp? Jag tror faktiskt att många arkitekter skulle hävda det. Jag har inga som helst akademiska poäng i ämnet, men har ändå väldigt starka åsikter om hur byggnader bör se ut. I gengäld har jag alltid hävdat att arkitekter är skitviktiga kultursnobbar som sätter en ära i att förakta dem som ska bo och leva i deras byggnader.

Nu finns det en ny avhandling i Lund som visar att jag har rätt. Det är Catharina Sternudd som i sin avhandling konstaterar att arkitekter och vanligt folk har helt olika syn på vad som konstituerar god smak. Vanligt folk älskar småstadsidyllen. Husen ska vara gamla, små och varierande. Det ska vara som Sternudds födelsort Karlshamn. Själv tänker jag ofta på Gamla Stan i Stockholm när jag funderar över hur en trevlig stadsmiljö ska vara. Arkitekterna tänker dock precis tvärtom. För dem är det stramhet och enhetlighet som gäller, menar Sternudd. Fast jag undrar varför hon inte också nämner arkitekternas stora kärlek till stål, glas, betong, betong, betong och betong.

Länk till pressmeddelande om avhandlingen. Tack till Per Ericson som gjorde mig uppmärksam på densamma.

_______________

Andra bloggar om: , , . Pingat på intressant.se.

Nya Volvo V70 – Sveriges sämsta bil

Nu har Volvo visat upp sin nya V70 för världen. Vilken är den stora nyheten som lanseras? En stor, säker, bekväm och miljövänlig familjebil. Nej – ett bensinmonster. Ledningen för Volvo Personvagnar måste vara döva och blinda samtidigt, eller helt och hållet skärmat av sig från all nyhetsförmedling.

Den stora nyheten med den nya modellen är att man har satt in ännu större och ännu törstigare bensinmotorer. Man häpnar. Var har Volvos ledning varit de senaste åren? På en annan planet? Är det verkligen Volvos mening att vi skall bli ännu mer beroende av oljan och släppa ut ännu mer koldioxid?

Med tanke på hur populär V70:an är i Sverige och att den därför betyder oerhört mycket för bilismen i vårt land vill jag utnämna den nya modellen till Sveriges sämsta bil. Den är sämst därför att den kommer att försinka omställningen till en miljövänlig bilism med säkert ett decennium.

_______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Facket gör rätt som inte släpper in prostituerade

Första gången jag fick höra talas om idén att förbjuda sexköp, tyckte jag att den var dålig. Med nåt slags liberalism som ryggmärgsreflex tänkte jag att var och en själv måste få bestämma om hon eller han vill köpa och sälja sex. Men efter att ha tagit del av argumenten för ett köpförbud har jag ändrat mig.

Någon tänker sig säkerligen att jag, som ju egentligen inte är någon riktig liberal utan snarare (liberal)konservativ, skulle vara mot prostitution därför att det innebure otukt (=utomäktenskapliga sexuella relationer). Men nej, så trivialt är det inte, utan här rör det sig om en av de frågor där feminismen verkligen kan sägas ha tillfört det politiska tänkandet ny och genuin kunskap.

Det huvudsakliga skälet till att vara för ett förbud mot sexköp är att de prostituerade oftast är kvinnor som är narkomaner och som säljer sina kroppar för att få pengar till narkotika. Dessa kvinnor kan inte på några som helst rimliga grunder sägas veta vad de gör. De är inte de upplysta och förståndiga människor som den oreflekterade dogmatiska liberalismen tror att alla är. Det är människor som för sitt eget bästa, för sin egen värdighets skull, bör hindras från att begå handlingar som om de kunde tänka självständigt aldrig skulle begå.

Ett sätt att rädda deras värdighet är att förbjuda sexköp. Då riktar man nämligen lagstiftningsvapnet mot dem som borde kunna förstå vad de håller på med, dvs. männen som köper sex. Dessa män vet förmodligen mycket väl att de utnyttjar en svagare part. Det “köpkontrakt” som ingås är inte resultatet av två fria människors fria och medvetna val, utan ett avtal där en starkare drar fördel av en svagare. Ett sådant avtal är oteiskt.

Nu skulle man kunna reglera prostitutionen istället, hävdar kanske någon, på det viset som skett i många andra europeiska länder. Men jag tror inte på det heller. Prostitution är i allra högsta grad ett kollektivt problem i det att det upprätthåller en sjuk sexualmoral som uppmuntrar män att dra fördel av kvinnor. Även laglig prostitution bidrar till detta. När nu svenska fackföreningar vägrar erkänna prostituerade som en yrkesgrupp är jag därför benägen att stödja dem.

______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Det nyliberala spöket

I Sverige är det många som tror på det nyliberala spöket. Det är det som Fredrick Federley fått erfara. Federley är den politiker som sannolikt blivit utskälld mest de senaste åren för att han skulle vara nyliberal. Det beror, precis som han skriver in sin artikel i DN, på att det är svårt att komma med nya idéer i vårt land. Borgerliga politiker som kommer med förslag på hur samhället skulle kunna förbättras får nästan alltid höra att de är “nyliberaler”. Det är sossarnas sätt att försöka skrämma folk.

Men bisarrt nog finns det även dem inom borgerligheten som också använder ordet “nyliberal” för att straffa ut nytänkare. Erik Ullenhag gjorde som bekant så för inte så länge sedan.

Är det så sant att Alliansen gett upp inför den socialdemokratiska retoriken? Kör vi bara på i gamla hjulspår? Nej, det som har hänt inom moderaterna är snarare det omvända. Moderaternas idé att kalla sig för det nya arbetarepartiet handlar om att stjäla vänsterns paroller för att ge dem ett nytt innehåll. Vänstern har inte copyright på ord som arbete, miljö, solidaritet och rättvisa. Det känns ovant för många att höra moderater tala om sig själva som ett miljöparti, men det är meningen. Om man inte förnyar sitt sätt att tala kommer ingen att lyssna.

Till sist undrar jag vad det är för självklara borgerliga ståndpunkter som Alliansen har givit upp? Jag kan bara komma på en – arbetsrätten. Vilka andra är det Federley syftar på? Han ger inga exempel. Det kanske inte finns några?
_______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Därför kör jag hellre på etanol än bensin

Med jämna mellanrum kommer forskarrapporter som visar att etanolen inte är ett perfekt miljöbränsle. Etanolen konkurrerar om jordbruksmark och orsakar skövling av regnskog i Brasilien, etanolen släpper ut formaldehyd som är cancerframkallande, etanolen är i sig energikrävande att ta fram och kan i värsta fall bidra till ökade koldioxidutsläpp.

Allt detta kände jag till när bestämde mig för att köpa en etanolbil. Skälet till att jag ändå gjorde det var att jag inte ville fortsätta att bidra till det oljeberoende som vårt land lider av. Det är inte sunt för ett land att vara så beroende av en energikälla som vi vet har så stora negativa effekter på miljön och som måste importeras från den del av världen som mesta av alla präglas av krig, terrorism, förtryck, diktaturer och religiös fanatism.

flexi.jpg

Min miljöbil.

Att välja etanol framför bensin ger kanske inte omedelbart några större positiva miljöeffekter, men det ger politiska effekter. Det är ett ställningstagande. Jag vill minska Sveriges beroende av olja.

Därtill finns även ett annat skäl att övergå till etanolbilar och det är att oljan även i framtiden kommer att vara betydelsefull för vår transportindustri. För flyget och sjöfarten finns ännu inget drivmedel som inte kommer ur olja. Det sägs ofta att flyget är en av de stora koldioxidbovarna, men så behöver det inte vara om vi lyckas minska ned på koldioxidutsläppen på annat håll. Varför inte börja med bilarna, där vi redan idag har ett antal alternativa drivmedel, som fungerar precis lika bra som bensin?

Senaste etanolrapporten kan man läsa om i DN och en läsvärd politisk kommentar med annan uppfattning än min egen kan man läsa i SvD.
_______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.