Federley försvarar innehav av narkotika

Som bekant har riksdagsledamoten för centerpartiet Fredrik Federley medgivit att han prövat narkotika. Han säger också att det var dumt och fel, och att han inte skulle göra om det. Dessutom påpekar han mycket riktigt att även andra framstående politiker gjort samma misstag, och kunnat förlåtas för det. Saken skulle därmed kunna sägas vara utagerad. Men till min stora förvåning får jag i P1 Morgon höra att Federley inte tycker att innehav av narkotika skall vara brottsligt!

Enskilda människors misstag kan förlåtas. Jag har själv begått tillräckligt många dumheter i livet för att vara oändligt tacksam för att samhället kan vara förlåtande och förstående. Men att göra politik av sina egna dumheter är väl ändå i häftigaste laget. Ska innehav av narkotika “för personligt bruk” och själva missbruket i sig vara lagligt? Är detta verkligen förenligt med centerns politik? frågar man sig.

Narkotikapolitiken är en av få socialpolitiska projekt i Sverige som vi verkligen kan vara stolta över. 60-talets drogliberalism fick aldrig fotfäste hos oss och vi har klarat av att alltjämt hålla en mycket sträng linje i kampen mot missbruket. Den hårda lagstiftningen, inte minst mot just bruket av narkotika, är en viktig del i detta arbete.

Intervjun finns tyvärr ännu inte utlagd på P1 Morgons hemsida Tills vidare får man läsa AB, SvD eller Federleys blogg.

Nu finns intervjun tillgänglig! Länk till P1 Morgon.

_____________

Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Den riktiga maktkampen kommer i juni

Efter att ha tagit del av en hel dags kommentarer om franska presidentvalet kan man konstatera att det är ganska få som vet vad presidentvalet innebär. Många tycks tro att presidenten kommer att styra landet helt själv.

Då kan det vara värt att i all enkelhet påpeka att den egentliga kraftmätningen mellan höger och vänster faktiskt ännu inte varit. Den kommer i juni då man har val till nationalförsamlingen. Om vänstern då lyckas samla sig lika bra som i presidentvalet kan den mycket väl sopa hem majoriteten. I det läget blir presidentens makt kringskuren avsevärt. I praktiken kommer han då bara att kunna ägna sig åt utrikespolitik.

Frankrikes politiska system är en blandning av ett presidentiellt system (typ USA) och ett parlamentariskt (typ Sverige). Men det är med en kraftig övervikt åt det parlamentariska systemet.

_______________
Andra bloggar om: , , . Pingat på intressant.se.

7 procents valdeltagande i Uppsala

Jag talar förstås om den demokratiska fars som kallas “Kårvalet”, dvs. valet av ledamöter till Uppsala studentkårs fullmäktige. Valdeltagandet är av hävd extremt lågt, omkring 10 procent. Men i år har man lyckats överträffa sig själv: 7,1 procent!

92,9 procent av Uppsala universitets studenter har alltså inte varit med och beslutat om vilka som ska företräda dem. I vanlig ordning kan man dock räkna med att studentpolitikerna skiter fullständigt i det utan fortsätter som om ingenting hade hänt.

Det är helt obegripligt hur studentpolitikerna inte kan se att de har någon som helst koppling till dem de företräder. Ingen bryr sig om vad det håller på med, ändå gör de anspråk på att vara studenternas rättmätiga företrädare. Det hela påminner mig om sista gången Saddam Hussein omvaldes till president för Irak. Han fick 100 procent av rösterna i ett val med 100 procents valdeltagande. Det ni!

Tidningen Ergo rapporterar om kårvalet.

____________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Här är beviset för att hårdare straff behövs

Det finns människor som tror att samhällets tolerans mot brottslingar har hårdnat. Moderaternas krav på fler poliser och folkpartiets “batongliberalism” sägs vara ett uttryck för det. Inget kan vara mer felaktigt. Riksåklagaren har precis överlämnat en utredning till regeringen där man visar att det är precis tvärtom. Utvecklingen går fortfarande mot allt mildare straff. Under perioden 2000 till 2005 minskade den genomsnittliga strafftiden. RÅ skriver:

Den helt övervägande delen av straffen ligger i den nedersta fjärdedelen av straffskalan. För fängelsestraffen är, förutom vid rån, andelen brott i den lägsta fjärdedelen större år 2005 än år 2000.

Strafftiden har alltså minskat. Brottslingarna kommer billigare undan idag än vad de gjorde för bara några år sedan. Vidare skriver RÅ:

Antalet domar för förberedelse till grovt rån har ökat avsevärt. Samtidigt har fängelsestraffens längd för dessa brott minskat.

Det är tur för den förra regeringen att utredningen inte blev klar förrän nu. Hur har en regering kunnat vara så blind att den inte kan se att den grova brottsligheten ökat samtidigt som utvecklingen i domstolarna gått mot allt mildare domar? Och återfall i brottslighet ses inte heller som skäl till att man ska dömas hårdare:

Återfall i brott har betydelse vid val av påföljd, men förefaller ha begränsad betydelse för t.ex. längden på fängelsestraff.

Kampen mot brottsligheten har precis som skolpolitiken aldrig varit någon paradfråga för socialdemokraterna. RÅ:s utredning är ytterligare en bekräftelse på detta. Det är direkt pinsamt. Det behövs en ny kriminalpolitik i vårt land.
______________

Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.

Scandic ändrar sig om biblarna – kampanj lönar sig

Hurra! Protesterna mot Scandics bibelmotstånd har givit resultat. Hotellkedjan har ändrat sig. Att orsaken är kampanjen är så självklart att det knappt behöver sägas, även om Scandics VD inte säger så rakt ut. En VD vill väl inte gärna fatta beslut på religiösa grunder, utan affärsmässiga. Hur som helst. Bra gjort Scandic! Det hedrar er att ni lyssnar på folk och inte är sämre än att ni kan ändra er. Det hedrar er att ni respekterar folks religiösa övertygelser. Ert anseende vare härmed återupprättat!

(Det där med porren kan vi ta en annan gång.)

_______________

Andra bloggar om: , , , . Pingat på intressant.se.