Du förtrycker mig med dina åsikter, så håll käft!

Christer Sturmark, ateismens apostel, verkar börjar tappa fattningen. I Expressen angriper han biskop Tony från Härnösand för att denne har uppmanat folk att inte hyra rum på den bibelnojiga hotellkedjan Scandic:

Med maktspråk och ekonomiska hot vill de tvinga andra människor och organisationer att tycka ”rätt”.

En minst sagt bisarr kommentar. På samma sätt som hotellkedjan Scandic är i sin fulla rätt att kasta ut biblarna från hotellrummen måste väl en biskop vara i sin fulla rätt att protestera. Det är så yttrandefriheten fungerar. Men av allt att döma menar Sturmark att bara det faktum att biskopen säger sin mening så förtrycker han andra. Det är så befängt det kan bli.

Samma sak gäller det påstådda “ekonomiska hotet”. Ska biskopen vara tvungen att bo på Scandic mot sin vilja? Det är väl i hans fulla rätt att som konsument välja det alternativ som han finner bäst, utan att Sturmark eller någon annan har med det att göra. Han och hans vänner får göra som de vill. Det är så marknadsekonomin fungerar.

Sturmark reagerar precis på samma sätt som de kristna som i historien kastade folk i fängelse för att de smädade Gud. De tålde inte att höra åsikter som var annorlunda än deras egna. De krävde därför att alla “kättare” skulle vara tysta. Men idag tänker vi klokare. Det är inte den person med de mest känsliga öronen som har rätt att bestämma vem som har rätt att säga vad. För då skulle yttrandefriheten i sig bli en form av förtryck, vilket faller på sin egen orimlighet. 

____________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Nuder går emot Sahlin om a-kassan

I måndags lovade som bekant Mona Sahlin att a-kassan skall återställas till 80-procent av inkomsten. Idag har det “löftet” smält ned till en “detalj”. Per Nuder menar nämligen inte att det är ett löfte. Så här skriver Dagens Eko efter att ha intervjuat Nuder:

Socialdemokraterna säger i sin budgetmotion att a-kassan ska ändras så att de flesta får en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen. På 1 maj sa dessutom LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin att taket för maximal a-kassa ska höjas, men Nuder vill inte lova det i dag.

– Den där typen av detaljer tänker vi återkomma till i god tid före valet 2010, säger han.

Jaha, så löftet från Sahlin är inget löfte då eller? Så här skrev hon och Wanja Lundby-Wedin:

Arbetslöshet blir så hotfullt att det hämmar människors kreativitet och vilja att pröva något nytt, och därmed samhällsutvecklingen. Därför ska a-kassan ge de allra flesta en ersättning på 80 procent av inkomsten. Det är vårt gemensamma besked.

Är det ett löfte eller inte? Den ene lovar och den andre tar tillbaks. Det finns alltså en spricka i partiledningen. Partiets två viktigaste företrädare, ordföranden och hennes finanspolitiske talesman, ger olika besked om a-kassan.

(Hade det handlat om moderaterna hade Ekot haft jätterubriker om intern splittring.)

______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Sveriges Radio P1 svarar (om kd och sd)

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om hur Sveriges Radio P1 okritiskt förmedlat lögner spridna av Sverigedemokraterna. I programmet Människor och tro intervjuas en person som påstås ha bytt parti från kd till sd på grund av abortfrågan. Personen ifråga är dock aktiv Sverigedemokrat sedan flera år tillbaks. Idag fick jag svar från redaktionen:

Vi nämnde faktiskt att hon lämnade kd pga EU politiken och att hon gjort det för länge sedan, att hon idag är kritisk mot abortförslaget kan hon ju också vara hälsningar Tithi Hahn

Det är sant att Sverigedemokraten ifråga nämnde kd:s inställning till EU som ett skäl till varför hon skulle ha slutat att rösta på kd. I samma andetag nämner hon dock också Hägglund och abortfrågan, och det är också det som gjort att hon kommit med i programmet. P1 hade ju självklart inte sänt en intervju med henne om hon bara hade nämnt EU-medlemskapet som skäl till varför hon övergivit kd. Programmet handlar ju om trosfrågor, inte om EU. Dessutom var det 13 år sedan Sverige gick med i EU.

Det mest pinsamma av allt för P1 är dock att man inte ens frågade vilken roll den här personen har i Sverigedemokraterna idag. Hon sitter ju i partistyrelsen! Det är knappast någon vanlig gräsrot det handlar om.

_______________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.