Danielssonaffären avrundas

I och med de senaste uppgifterna om Lars Danielssons internettrafik under annandagen skulle vi kunna avrunda affären. Jag har skrivit om den här historien flera gånger och stundtals varit mycket irriterad. Men nu tycker jag att vi fått ett bra slut. Det jag ville var att någon oberoende person skulle gå igenom alla dokument, dvs. alla uppgifter om vem som gjort vad, inte minst då internettrafiken. Nu har detta slutligen gjorts.

Att Danielsson inte talat sanning är självklart besvärande för honom och även för hans förre chef, som ju i viss mån faktiskt spelade med i charaden. Trots det tycker jag inte vi behöver älta skuldfrågan ännu en gång. Att inga av de uppgifter Danielsson lämnat till katastrofkommissionen eller KU kan bekräftas är pinsamt nog och ett tillräckligt straff i sig.

Däremot finns det anledning att vara kritisk mot två andra grupper av personer. Den förra majoriteten i KU och chefstjänstemännen i Statsrådsberedningen. Frågan om man inte borde undersöka inloggningsfilerna på datorerna ställdes faktiskt av den borgerliga minoriteten i KU förra året, men blockerades av majoriteten. Att sossarna inte stoppa granskningen av sina partivänner kan man kanske förstå, men varför ville inte vänsterpartiet och miljöpartiet veta sanningen?

Jag är också kritisk mot chefstjänstemännen på Statsrådsberedningen som enligt mitt tycke varit mer än nödvändigt lojala mot den politiska ledningen. Tjänstemännen har “rutinmässigt” raderat telefonlistor och datakommunikation, och inte varit öppna med att berätta för katastrofkommissionen och KU vilket material som faktiskt funnits tillhands. Så lojal att man förstör och undangömmer värdefullt material måste man inte vara. Tjänstemännens lojalitet måste ju i första hand alltid ligga hos författningen. Om det är uppenbart att den högsta statsledningen försöker vilseleda folket har en tjänsteman en grundlagsskyddad rätt att skvallra för media.

______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

En kommentar till “Danielssonaffären avrundas”

  1. Inom Regeringskansliet finns en övertro bland tjänstemännen om sin egen opolitiska ställning. Det talas om en handläggning av ärenden fri från politiska ställningstaganden som ett adelsmärke. Detta är dock en schimär för samtidigt är det organisation med otroligt lågt i tak. Först och främst ser man till att säkerställa att man inte gör något som kan kritiseras. Man är hovsam och okritiskt inställd till den politiska (s-)ledningen. Centralstyrningen av RK har bara ökat sedan 1997 då departementen slogs ihop till en myndighet och samtidigt har Statsrådsberedningen mångdubblat sin storlek. De få externa granskningar som gjorts av RK (och som inte blivit fler när Riksrevisionen bildades trots att dettta var avsikten!) har slitits i bitar av beredvilliga chefstjänstemän med blickar kastade åt bättre poster bland Generaldirektörer, Ambassadörer och Landshövdingar.

    Gör om hela RK. Skapa en liten och vass organisation styrd av en mot Sveriges Riksdag och det svenska folket oantastligt lojal tjänsteman – en Sir Humpfrey!

Kommentarer är stängda.