Sahlin är socialdemokrat. Därför vet hon inte vad rättvisa är.

I dagens partiledardebatt försökte Mona Sahlin på traditionellt socialdemokratiskt vis ockupera ordet rättvisa. Bara en sann socialdemokrat vet vad rättvisa är, enligt henne (som självfallet får sitt konkreta uttryck i att ersättningsnivåerna i a-kassan ska vara så höga som möjligt).

Jag har dock aldrig tyckt att socialdemokrater verkligen står för rättvisa. Jag har istället uppfattat det som att vad socialdemokraterna vill ha är jämlikhet, och att man därför kan strunta i det här med rättvisa.

Så här tänker jag: Man kan bli rik eller fattig på olika sätt. Ett sätt att blir rik på är att ha tur. Ett annat sätt är att utbilda sig och arbeta hårt som tusan. Ett sätt att bli fattig på är att ha otur. Ett annat sätt är att istället för att utbilda sig och arbeta ligga hemma i soffan och lata sig.

Alla som har otur, genuin otur, som t.ex. att de fötts handikappade, bör kompenseras för det. Vi ges olika lotter vid födseln och det stämmer med de flestas grundläggande känsla för rättvisa att alla ska ges en likvärdig start i livet. Åtminstone i så måtto att ingen ska lämnas ohjälpligt efter övriga. Vad var och en sedan gör med sitt liv, arbetar som tusan eller latar sig, ska vara upp till dem själva att bestämma. Uppstår det skillnader i inkomst mellan olika individer beror detta i så fall på deras egna medvetna val. De skillnader som uppstår är därmed rättvisa.

I den socialdemokratiska tankevärlden resonerar man dock inte så. Här är istället jämlikheten det överordnade. Det viktiga är att man utjämnar inkomstskillnader så att alla får ungefär lika mycket pengar. För om man gör så utraderar man klasskillnader. Alla hamnar på samma nivå. Ingen sticker ut. Ingen kan då säga att hon är förmer än någon annan och ingen äger någon makt över någon annan. Vi är då alla jämlika i allt hela tiden. Social harmoni uppstår och alla känner sig nöjda och glada.

Men i och med det kan man inte låta rättvisan ha sin gång, för skulle samhällets inkomster fördelas rättvist, så att den som jobbat 8 timmar får betalt för 8 timmar och den som jobbat 6 timmar får betalt för 6 timmar, så skulle det uppstå skillnader. I det läget väljer en god socialdemokrat bort rättvisan till förmån för jämlikheten. Det är viktigare att inkomsterna fördelas lika än att man frågar sig vem som arbetat och vem som latat sig. Den flitige ska inte ges något extra för då kan det ju bli så att hon sticker ut ur mängden. Jämlikheten bryts och den sociala harmonin eroderas.

Jämlikheten är den socialdemokratiska ideologins kärna. Det finns ingen ideologi som har en så utpräglad och strikt tillämpad jämlikhetstanke. I någon mån är vi alla för jämlikhet, men det finns ingen som driver jämlikhetstanken så långt att den till och med tillåts sätta rättvisan åtsidan, som socialdemokraterna.
________________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

8 reaktioner till “Sahlin är socialdemokrat. Därför vet hon inte vad rättvisa är.”

 1. Jag skulle snarare säga likhet än jämlikhet. Jämlikhet är ett ord som de nämligen också har ockuperat, och till och med du har gått på deras ordstöld. För mig är jämlikhet att alla har samma chanser. Inte att de har det likadant… Andra inkluderar inte ens det utan begränsar begreppet endast till att alla ska ha likhet inför lagen och samma rättigheter.

 2. Monas försök att monopolisera rättvisa borde motverkas i alla sammanhang. Den politiska filosofin har idag ganska olika uppfattningar om vad social rättvisa är (se min blogg idag).

  Jämlikhet i betydelsen nivellering (“alla lika”) kanske är socialdemokraternas ideologiska grund som de också kallar rättvisa. Men på vad grundar de sin uppfattning. Inte Marx, som talade om “barbarisk utjämning”. Utilitarismen?
  /DNg

 3. Läs Robert Nozicks klassiska exempel om basketspelaren Wilt Chamberlain och det framgår med all önskvärd tydlighet att den som önskar omfördela resurser i samhället, inte på något vis kan vara ute efter just rättvisa.

  Sen må de vara jämlikhet, jämställdhet, eller vad som helst, men det är inte rättvisa. Endast den som antingen inte förstår, eller medvetet förvränger ordets betydelse, kan hävda något sådant.

  Man kan läsa det här t ex:

  http://www.liberalismen.com/nozick.shtml

 4. Det är sant att det finns flera uttolkningar av begreppet jämlikhet också. Även jag är också jämlikhetsförespråkare i den bemärkelsen att jag utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda. Sossarna har dock drivit jämlikhetstanken in absurdum. Alla är inte bara lika mycket värda, utan helst se likadana ut också, osv.

Kommentarer är stängda.