Ungas inflytande har inte minskat – Ekot har läst slarvigt

Idag påstår Ekot att ungas inflytande i politiken har minskat. Det sägs stödjas av en rapport som Ungdomsstyrelsen givit ut. Men så står det inte i rapporten. Av siffrorna framgår att inflytande legat på ungefär samma nivå de senaste 6-7 åren.

Andelen kommuner som har ungdomspolitiska handlingsprogram har gått från 21 procent år 2000 till 28 procent 2006. Det är det som Ekot kallar en minskning. Och visst, år 2005 var det 37 procent av kommunerna som hade ungdomsprogram. Men ser man till hela den tidsserie som visas i rapporten kan man se att nivån är ganska konstant eller att det möjligen finns en trend mot att fler kommuner skaffar sig ungdomspolitiska program

När det gäller ungdomarnas känsla av inflytande är det samma sak. Nivån verkar vara konstant, men med en rejäl ökning för 2006. Det finns i alla fall inga tecken på en nedgång.

Det är trist när nyheter värderas efter hur dåliga de är. I det här fallet finns det ingenting som pekar på att sakernas tillstånd skulle ha förvärrats. Ändå påstår Ekot just detta. Viljan att berätta något hotfullt och dramatiskt har tagit över. Faktagranskningen har fått stå tillbaka.

Men, tänker kanske den journalist som läser det här, man hinner inte kolla allt. Det är ju myndigheten själv som påstår att ungdomarnas inflytande har minskat, och då får man väl rapportera det.

För mig tog det dock inte ens 5 minuter att leta rätt på rapporten på nätet. Siffrorna finns på sidan 84, tabell 4.16 och 4.17.

_______________

Andra bloggar om: , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra: