Våga folkomrösta om EU-fördraget!

Självklart borde vi ha en folkomröstning om det nya EU-fördraget, som några i centern föreslår (DN Debatt). Det är bara två partier som kommer att bli lidande av det. Folkpartiet, eftersom det kommer att vara omöjligt för dem att försöka förklara varför de vill ha en ny folkomröstning om euron, men inte en om det nya fördraget. Socialdemokraterna för att de alltid är splittrade i EU-frågor.

Precis som centerpartisterna skriver i sitt debattinlägg saknar EU som sådant folklig förankring. Det kommer inte att bli bättre med ett totalt nej till en folkomröstning. Jag tycker därför att vi ska våga steget. Jag kommer förmodligen att rösta ja, av rent pragmatiska skäl, EU:s lagstiftning måste bli enklare. Men jag är inte ledsen om förslaget faller. För om det faller visar det bara att “EU-eliten” verkligen saknar folklig förankring, och då är det kanske det EU ska lägga ned mer arbete på än att skriva nya fördrag.

Att inte våga folkomrösta om förslaget är i mina ögon fegt. Det kommer försämra EU:s folkliga legitmitet ytterligare.

_____________

Andra bloggar om: , , , , , . Pingat på intressant.se.

Dela med andra:

5 reaktioner till “Våga folkomrösta om EU-fördraget!”

  1. Varför inte en folkomröstning kring EU:s medlemskap – vara eller inte?

  2. Inte mig emot. Kanske lite tidigt nu, men säg 2014. Efter 20 år bör man kunna rösta igen. Folkomröstningar ska inte vara bindande för evigt.

  3. Med tanke på att EUs värdland Belgien snabbt håller på att falla sönder, är det bråttom att stoppa EU-konstitutionen. Om inte Flandern och Vallonien kan hålla ihop, hur ska Europa kunna det? Belgien är en multinationell stat, själva modellen för Europaunionen.

    Efter valet den 10 juni har de flamländska och vallonska partierna misslyckats med att bilda en regeringskoalition. Till detta kommer Bryssels socialistiske borgmästares egendomliga beteende inför den 11 september, årsdagen av attackerna på World Trade Center i New York, då han bjudit in islamister att demonstrera i stället för den av honom förbjudna anti-islamistiska demonstrationen. Han har med andra ord bäddat för bråk.

    Konstitutionen måste läggas på hyllan. Den tar ifrån de små länderna makt och centraliserar makten till en ny variant av Sovjetunionen, med politiskt korrekt marxism-islamism som ideologi.

  4. Det konstiga är följande:

    EU motståndare ser sin egen nationella form av demokrati som ett föredöme när det gäller hur det egna landet skall styras. Sedan målar man upp en bild av hur olik denna idealbild är jämfört med EU:s styrelseskick. MEN istället för att förespråka att EU borde styras mer som det egna landet (eller vilket medlemsland som helst) så vill man att EU skall styras än mer olikt det vi normalt kallar för demokrati. Men det är inte nog med det: Den oundvikliga byråkrati som blir följden av att alla förslag kan stoppas av små minoriter använder man sedan som argument för att skapa ännu mer kompromisser och byråkrati. Att 51% av svenskarna skall ha rätt att stoppa ett fördrag som stöds av regeringarna i 27 medlemsstater med tillsammans 50 ggr så många invånare är inte demokrati, oavsett hur mycket man vill inbilla sig det.

Kommentarer är stängda.